2020 - ett mycket annorlunda år

Detta år blev inte likt något tidigare. Under första kvartalet 2020 slog pandemin till, och från och med andra kvartalet var de flesta aktiviteter som samlade många människor inställda eller arrangerades med hårda restriktioner. Idrotten och kulturen drabbades hårt, liksom även numismatiken; myntklubbsmöten och myntmässor blev inställda, auktionerna flyttade ut på Internet, och Kungliga Myntkabinettets återöppnande sköts på framtiden.

De enda mässor som arrangerades innan ”lockdown” var Sigtunaklubbens mässa (januari) och Myntklubben Skilling Banco (februari). Falu-Borlänge arrangerade sin höstmässa med restriktioner angående besökarantal och med handsprit under tidig höst innan ”andra vågen” slog till med full kraft.

MISABs vårauktion kunde till sist genomföras (med restriktioner angående antalet personer i salen) i september, och höstauktionen i november – även den med samma restriktioner.  Även internationellt flyttade större delen av auktionerna ut på nätet.

För oss som samlar vikingatid och medeltid var det annars ett bra år, med ett bra utbud av rara och vanligare objekt. Knut långes penning i enastående kvalitet var väl ”toppmyntet” 2020, men många andra mycket trevliga mynt kunde också förvärvas. Oslo MyntGalleri sålde t.ex. en ganska snygg penning från Anund Jakob!

Ett mycket glädjande inslag i det övrigt lite deppiga året var att Roberto Delzanno gick i mål med sitt mastodontprojekt att publicera ett nytt bokverk om de svenska mynten från 995 till dags dato. Två volymer på tillsammans ca 1400 sidor, med totalvikt på ca 6 kg! Mycket imponerande! Och mycket bra att även den vikingatida och medeltida myntningen får sin rättmätiga plats i mynthistorien. De flesta tidigare referensverk börjar ju med Gustav Vasa, och missar därmed drygt 500 år (!) av inhemsk myntning. Kommer Delzannos bok att leda till ett ökat intresse för de medeltida mynten? Framtiden får utvisa om det blir så, men det är i så fall bara positivt.

Nu håller vi tummarna för att vi under 2021 successivt kan återgå till ett mera normalt läge avseende numismatiken. En positiv signal är att arrangörerna meddelar att FriMynt 2021 planeras – dock inte i april som vi är vana, utan i september. Något att se fram emot!

Ett Gott Nytt År tillönskas alla blogg-läsare!

28 dec 2020