Arkiv 2012

2012-12-08 Myntsamlarmässa i Sigtuna, 26 Januari 2013

Nu när året 2012 närmar sig sitt slut kan det vara dags att pyssla lite med sin samling under de kommande helgerna. Men kanske också dags att påbörja planeringen inför nästa års numismatiska evenemang? Redan den 26 Januari arrangerar den mycket aktiva Sigtuna Myntklubb årets första myntsamlarmässa. Mässan är bra och brukar vara välbesökt! Gör gärna ett kryss i din kalender!

http://www.sigtunamyntklubb.se/

http://www.sigtunamyntklubb.se/massinfo2013.html

2012-11-25 Knut Långes mynt i privata samlingar

Att bestämma hur många mynt av en viss typ eller från en viss regent som befinner sig i privat ägo kan naturligtvis normalt inte avgöras med 100% säkerhet. Den objektiva källinformation som finns tillgänglig är ju auktionskataloger och lagerlistor. Men mynt som förekommer i dessa kan dock ha köpts av museer eller helt enkelt tappats bort eller förstörts. Å andra sidan kan det finnas exemplar som endast bytt ägare i privata transaktioner, och som därför missas om man enbart baserar sin statistik på katalogförsäljningar. När det gäller äldre kataloger så tillkommer komplikationen att normalt så saknas både bilder och viktuppgifter, vilket gör det svårt eller omöjligt att avgöra om två försäljningar avser samma exemplar eller inte.

Om man dock antar att bättre mynt oftast omsätts på offentliga auktioner eller via mynthandeln, och att mynt typiskt byter ägare minst en gång per generation, så kan man få en ganska bra uppfattning genom att gå igenom de senaste 50 årens kataloger. Men – som framgått ovan – är det viktigt att komma ihåg att någon absolut sanning är svår att få fram.

Med hänvisning till gårdagens inlägg om Knut Långe och Nyköping kan det säkert vara av intresse att se resultatet av en sådan analys av Knut Långes mynt. Så håll till godo med de senaste 50 årens offentliga försäljningar av Knuts mynt:

Ex 1: LL IV:2b: Ex SNF auktion nr 150, nr 1 (2005); ex Sven Svensson.

Ex 2: LL IV:3: Ex Ahlström auktion 18, nr 272 (1978); ex Hirsch auktion 3, nr 58 (1975); ex Hirsch auktion 1, nr 15 (1966); ex Sven Svensson.

Ex 3: LL IV:7: Ahlström auktion 40, nr 24 (1989); ex Rolf Sjöberg.

Ex 4: LL IV: 8a: Ahlström auktion 40, nr 25 (1989); ex Rolf Sjöberg; ex Hirsch lagerlista 49, nr 3 (1967); ex SNF auktion 56, nr 512 (1966); ex Sven Svensson.

P.g.a. av sin sällsynthet kan dessa exemplar faktiskt spåras ännu längre tillbaka i tiden till försäljningar decennierna runt år 1900, men det ligger utanför ramen för denna sammanställning. Alla fyra mynten torde ursprungligen komma från ett fynd i Eskilstuna 1879.

(Det finns en obekräftad uppgift om att ytterligare ett exemplar av LL IV:3 finns i privat ägo. Existensen av detta exemplar har dock inte kunnat bekräftas.)

Notera att Roger Svensson i den nyligen av SNF utgivna Moneta Renovatio (se bild 9:11 på sidan 194 samt fotnot 93 på sidan 227) argumenterar för att mynt av typen LL IV:8a är utgivna av jarlen Ulf, och inte av kung Knut. Om detta är korrekt så är just det myntet i så fall det enda exemplaret av Ulfs mynt som finns utanför museerna!

http://www.numismatik.se/images/monografi/svensson.jpg

Ex 2 ovan, av typen LL IV:3, avbildas här nedan.

knut-l.jpg

2012-11-24 Knut Långe och Nyköping

Hittade detta på internet när jag "slösurfade" lite...

http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/kunskap-och-radgivning/Arkeologi/Arkeologerna-dagbok/Sagan-om-Knut-Lange-och-Nykoping/

2012-11-18 Numismatisk litteratur till salu på Tradera

Har precis laddat upp 41 utrop numismatisk litteratur på Tradera. Bl.a. ett antal äldre Numismatiska Meddelanden – de flesta i mycket gott skick. Vill speciellt nämna de sällsynta nr 19, 20 och 21, som ytterst sällan utbjuds, liksom några referensverk över polletter (nr 12), medaljer (nr 10, 13, 24, 29) samt mynt (nr 11: Johan III och 16: Gustaf Vasa).

Utöver Meddelandena så finns lite smått och gott, t.ex. förteckningen över Skaras läroverks myntsamling, samt två SVEA-kataloger med intressant proveniens!

http://www.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?ftgnr=24922

Detta blir nog den sista gallringen i biblioteket detta år...

2012-11-03

Behöver du mera myntlitteratur i dina bokhyllor?

Den 15 november säljer Numismatiska Klubben i Uppsala (NKU) del 8 med dubbletter och varia ur Anders Frösells numismatiska bibliotek.

Katalogen hittar du här: http://www.nku.nu/Auktion_129.pdf

För att få medverka och bjuda måste du vara medlem i Numismatiska Klubben i Uppsala eller i Sigtuna Myntklubb. Medlemskap i NKU (f.n. 100 kr per år) kan enkelt fixas i direkt anslutning till auktionen, om du så önskar.

Välkommen!

2012-10-28

Idag var det Myntmässa i Avesta. Undertecknad och några andra tappra från Uppsala-Stockholmsregionen hade bestämt oss för att spendera en helg i Avesta, ty det var ju också Antik- och Samlarmässa i samma lokal på lördagen. Medan lördagens mässa var välbesökt, så var antalet besökare på söndagen betydligt färre. Ett halvdussin utställare och kanske ca 30 besökare. Lite i minsta laget för att det skall finnas möjligheter att hitta några viktiga tillskott till samlingen. Mässan avslutades med en auktion med ca 300 utrop.

Med detta sagt, så kan man dock konstatera att visst var det trevlig och gemytligt. Gratis inträde är bra, och serveringen bidrog till den goda stämningen. Heder åt de lokala klubbar som arrangerar dyliga tillställningar! Men – om man planerar en repris nästa år, så måste man satsa betydligt mera på annonsering och annan marknadsföring. Man måste också försöka få betydligt flera utställare att medverka. Ett alternativ vore ju kanske att köra myntmässan på samma dag och i samma lokal som antikmässan?

En stor besvikelse var att Avesta Myntmuseum visade sig vara stängt båda dagarna. Kanske något för arrangörerna att ta till sig inför en eventuell repris? När en myntmässa arrangerades i Avesta för ett par år sedan hade man guidade visningar av muséet på agendan. Det var då ett mycket uppskattat inslag i programmet.

avesta-2012-10-28.jpg

2012-10-26

Imorgon är det Antik&Samlarmässa i Avesta.

Och på söndag Myntmässa!

http://boka.sodradalarna.se/sv/evenemanget/a375571/myntmassa-i-avestaparken/detaljer

2012-10-26

Det har sedan ett par år tillbaka existerat ett organiserat samarbete mellan myntklubbarna i Eskilstuna, Katrineholm-Flen-Vingåker och Stockholm. Samarbetet har bl.a. manifesterat sig genom ett årligt s.k. treklubbsmöte, där bl.a. en gemensam myntauktion arrangeras. Utöver detta samarrangemang har samarbetet i begränsad utsträckning utvidgats även utanför denna inre krets t.ex. genom distribution av auktionslistor och information även till andra klubbar i närområdet.

Nyligen togs ett lovvärt initiativ till att utöka detta etablerade samarbete till flera myntklubbar i Mälardalen. Man önskade expandera detta ”treklubbssamarbete” med ytterligare tre klubbar i området. Inbjudan skickades till klubbarna i Uppsala, Sigtuna och Strängnäs. Samtliga inbjudna klubbar har nu behandlat inbjudan, och samtliga har accepterat. Därmed kommer det organiserande samarbete mellan de ursprungligen tre klubbarna att under 2013 utvidgas till att omfatta hela sex klubbar i Mälardalen. Den kreative har nog redan insett att vi nu har ett ”6-klubbs-samarbete”. Kanske bör man bjuda in ytterligare minst en klubb, för att undvika eventuella missförstånd?

2012-10-21

Har gallrat lite i bokhyllorna och lagt ut 48 utrop numismatisk litteratur på Tradera. Alla med utrop 1 kr.

http://www.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?ftgnr=24922

2012-10-13

Ibland hittar man intressanta uppgifter om ett mynts proveniens (ägarhistorik) av en ren slump. På Antikvärldens hemsida finns en liten artikel om allmogeexperten Gert Backe publicerad.

http://www.antikvarlden.se/nar-hjartat-far-valja.aspx?article=6123

Ur denna artikel citerar jag följande fantastiska historia:

” … En dag kom det in en farbror på apoteket och ville sälja något som liknade en skjortknapp. Gert gav 200 kronor, han tyckte sig känna igen knappen som en örtug han sett på museum. Hans morbror tyckte inte Gert var klok som betalt så mycket för en "knapp". Gert skickade den emellertid till Bertel Tingström, som ringde tillbaka och bjöd 10 000 kronor. När Gert i triumf berättade detta för morbrodern, fick han frågan: Varför köpte du inte två? ...

Underbart, eller hur?

Men historien tar inte slut här. Bertel Tingström förvärvade alltså detta mynt runt 1970 från Gert Backe. Vid ett besök hemma hos Tingström i början av 1980-talet visade Bertel detta mynt för mig, och berättade att han för många år sedan förvärvat det av en person vars namn jag då uppfattade som "Bert Backe". År 1988 sålde Tingström alla sina medeltida svenska mynt till en samlare i Stockholmstrakten. Denne samlare avyttrade sedan större delen av sina medeltida mynt på Mynthusets auktion 4 (2 mars 1991). Bland de mynt som då såldes fanns Gert Backes i artikeln ovan omnämnda mynt – en vacker och välpräglad Kalmarörtug från Albrekt av Mecklenburg!

gert-backe.jpg

2012-10-07

Igår var det myntsamlarmässa i Norrköping. Liksom förra året en mycket trevlig tillställning. Ett knappt tjugotal utställare och, enligt arrangörerna, ett drygt hundratal (betalande) besökare.

Myntmässor är, tillsammans med myntauktioner och klubbträffar, en omistlig del av myntsamlandets tjusning. Och det stora och varierade utbudet av objekt ger den nyfikne ett gyllene tillfälle att lära sig mera om raritet, kvalitet, och prisbild. Och kanske får man även upp ögonen för helt nya och outforskade delar av numismatikens underbara värld?

Detta var femte året som denna mässa arrangerades, och det är bara att hoppas att eldsjälarna i Norrköping med omnejd kör en repris nästa år. I’ll be there!

norrkoping.jpg

2012-09-24

Lite mera information om kommade numismatiska evenemang i Lund (29 sept), Göteborg/Lödöse/Uddevalla (26, 29 sept, 6-7 okt), Norrköping (6 okt) och Avesta (28 okt):

http://www.mynt.nu/smf/nyheter.asp

http://www.gwindor.net/Affisch-Arnold-Biucchi-2012-0.pdf

http://www.gwindor.net/myntetsDag.pdf

http://www.norrkopingsmyntklubb.se/myntmassa.html

http://boka.sodradalarna.se/sv/evenemanget/a375571/myntmassa-i-avestaparken/detaljer

2012-09-23

Har gallrat lite i biblioteket och lagt ut 45 utrop numismatisk litteratur på Tradera.

http://www.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?ftgnr=24922

2012-09-09

Nyss hemkommen från huvudstaden… Så var MISAB 7 avklarad! För medeltidssamlaren var detta Tillfället att köpa mynt denna höst. Utbudet av medeltidsmynt på denna auktion var till numerären inte så imponerande, och antalet riktiga ”rökare” var också ganska lågt. Hur blev då prisbilden? Ja, ganska splittrad. Bäst betalt fick inlämnaren av Anund-penningen. Denna klubbades för imponerande 92000 kr + provision. Ett mycket högt pris om man beaktar att antalet privatägda Anund-mynt numera med marginal överstiger tjugo. Å andra sidan var detta mynt av Long Cross typ, och därmed betydligt rarare än regentens mynt av Pointed Helmet typ.

Som kontrast till Anund så var intresset för Olof Skötkonungs mynt mycket svalt. Sten Törngrens exemplar (nr 506) blev osålt, medan nr 788 såldes till utrop (8000 kr) och nr 789 återropades. För övriga medeltida mynt noterades goda priser på ett par medan andra blev osålda. Rent generellt så var andelen osålda mynt på MISAB 7 generellt väsentligt högre än på tidigare auktioner. Några i salen som jag diskuterade detta med under lunchen ansåg att utropspriserna i många fall var för högt satta. Kanske ligger det något i detta?

Auktionen genomfördes liksom de tidigare med bra flyt och stämningen (liksom lunchen!) var god. Jag fick dock intrycket att färre personer denna gång slutit upp på själva auktionen och ganska många objekt klubbades också till ”bordet”, d.v.s. anbud från frånvarande personer. Denna gång fungerade även tekniken med att på platt-TV visa bilder på objekten samtidigt som de utropades! Totalt klubbades mynt för 7,7 miljoner kr under dessa två dagar – allt enligt den preliminära prislistan på MISABs hemsida.

misab7-bild.jpg

2012-08-30

Ulf Ottosson har i sin utmärkta www.myntbloggen.se kommenterat mitt blogginlägg nedan om Hagander del 4. Ottosson vänder sig mot att jag använt benämningen ”medalj” om Sten Stures stormynt från 1512. UO är en erkänd auktoritet på området medaljer, och jag böjer mig naturligtvis inför sakkunskapen, rodnar klädsamt, och erkänner att alternativa benämningar som ”praktmynt”, ”presentationsstycke” (eller liknande) hade varit mera adekvata. Rätt skall vara rätt!

Vill då också passa på att korrigera två faktafel i UOs inlägg. UO skriver om undertecknad ”...SNF:s hemsidesredaktör från 1996 och numera Numismatiska Klubben i Uppsalas dito.

En korrekt beskrivning av undertecknads blygsamma numismatiska insatser är att jag var SNFs hemsidesredaktör endast under perioden 1996-2001. Därefter tog andra krafter över. Beträffande Uppsalaklubbens hemsida, så är den konstruerad av en helt annan person, och denne har också varit ansvarig redaktör sedan sidan publicerades på Internet. Rätt skall vara rätt!

2012-08-27

Nu finns även den tryckta katalogen över ”Hagander 4” tillgänglig. Liksom de tre tidigare katalogerna över Julius Haganders samling är det en publikation av högsta klass och av bestående värde. De utförliga kommentarerna till många av katalogens objekt är fascinerande och lärorik läsning.

Julius Hagander samlade inte på mynt präglade före kung Gustaf I. Men hans samling innehöll trots det två tidiga svenska objekt; en vacker penning från Olof Skötkonung, samt ett (av endast tre privatägda!) exemplar av den s.k. Sturemarken. Denna betraktas som Sveriges första ”stormynt”, men då alla exemplar är av varierande vikt så torde denna prägling knappast kunna anses ingår i något väldefinierat myntsystem. Min egen högst personliga åsikt är att denna prägling snarast är att betrakta som en medalj eller – med ett modernt språkbruk – ett ”minnesmynt”. Präglingen var alltså knappast avsedd att cirkulera som mynt.

Om Olof-penningen eller Stormyntet klubbas till utropspriser, så får köparen av någon av dessa svårt att inte le brett när han eller hon kvitterat ut sina objekt!

2012-08-24

Surfade in på Ulf Nordlind Mynthandels hemsida ikväll och där hittade jag auktionskatalogen till den fjärde och sista delen av Julius Haganders fantastiska myntsamling i PDF-format. Håll till godo med länken!

http://www.nordlindsmynt.se/hag4.pdf

2012-08-23

Jag fick idag ett email med information on Myntdag i Avesta den 28 oktober. Texten i meddelandet återges (något nerkortad) nedan:

MYNTDAG I AVESTA

Det här är en förhandsinformation från Södra Dalarnas Myntklubb som planerar en Myntdag i Avesta söndagen den 28 oktober 2012 mellan klockan 11 och 15. Platsen blir i Avesta Folkets Park.

Vi har hyrt Folkets Park under dagarna 27-28 oktober och på lördagen anordnar vi en Antik & Samlarmässa för 14:e året och dagen efter, alltså på söndagen planeras en dag i myntets tecken.

Ett utmärkt tillfälle att träffa flera myntsamlare från förhoppningsvis flera klubbar och föreningar med försäljning och köp, samt även auktion om objekt finns. Allmänheten har möjlighet att besöka oss. Fikaservering ordnar vår förening, vi undersöker även möjlighet till en lättare lunch.

Vi skickar ut denna information och vill givetvis att så många som möjligt har tillfälle att planera ett besök i Avesta den 28 oktober 2012.

Södra Dalarnas Myntklubb

2012-08-19

Jag har lagt ut några mynt till försäljning på Tradera.

http://www.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?ftgnr=24922

2012-08-19

Morten Eske Mortensen har haft vänligheten att korrigera min uppgift i förra blogginlägget angående Ahlströms mest "volumiösa" auktion. Trevligt att bloggen läses även i Danmark! Och rätt skall vara rätt.

Ahlström auktion 40 var på 309 sidor och hela 2528 utrop!

2012-08-11

Igår anlände katalogen till MISABs 7:e myntauktion. Därmed har den numismatiska ”höstterminen” i Sverige startat. Katalogen innehåller 1761 utrop beskrivna på 304 sidor. Auktionen är därmed MISABs hittills största – beträffande antalet katalogsidor fullt jämförbar med Ahlströms största auktioner på 1980-talet. Jag tror att Ahlströms största auktion var nr 29, som på 324 sidor förtecknade drygt 2400 objekt. Ett svårslaget rekord! MISAB 7 är dock troligen den mest omfattande auktionen på svensk mark under de två senaste decennierna. (Rätta mig gärna om jag har fel!)

Myntbeskrivningar, bilder och layout är som vanligt högklassiga. Materialet på denna MISAB-auktion är varierat och det finns många bra toppar. Medeltidsdelen är väl inte så omfattande, men innehåller ett par bra riktigt mynt. Även bland de lite billigare utropen finns goda möjligheter till trevliga förvärv.

Auktionen avhålls den 8-9 september i samma lokaler som tidigare MISAB-auktioner (Garnisonen, Karlavägen 100). Har du inte besökt en större myntauktion tidigare, så passa på denna helg! Myntauktioner är trevliga, lärorika och spännande tillställningar, och MISABs auktioner brukar vara både välorganiserade och välbesökta.

I skrivande stund ser det ut som om detta blir den enda större myntauktionen på svensk mark denna höst. Den fjärde och sista delen av Haganders fantastiska samling säljs ju som bekant i Tyskland (Osnabrück) av Nordlind i samarbete med Künker.

Elektronisk katalog och PDF kommer enligt uppgift att läggas ut på på MISABS hemsida under nästa vecka.

2012-07-16

Vad gör man på semestern om det bara regnar, dag efter dag efter dag …? Ja, ett besök på ett myntmuseum är ju inte helt fel. Jag hade besök av en myntintresserad vän för ca en vecka sedan och vi spenderade några timmar på Uppsala Universitets myntkabinett. En mycket vacker mynt- och medaljutställning, som varmt kan rekommenderas om man har vägarna förbi Uppsala i sommar! Information om öppettider mm finns på myntkabinettets hemsida, och man har även en Facebook-sida.

http://www.gustavianum.uu.se/node17

http://www.facebook.com/coincabinet

Bilden föreställer myntkabinettets mycket trevlige och kunnige föreståndare – Hendrik Mäkeler. Till vänster om honom skymtar montern med vikingatida och medeltida mynt.

uumk-och-hendrik-juli-12.jpg

2012-06-23

Så här när semesterperioden står för dörren kan det vara på sin plats att summera vårens numismatiska aktiviteter – med fokus mot medeltida mynt och litteratur. Samt att ta en titt i kristallkulan inför hösten. Sommarperioden Juli-Augusti är det ju normalt numismatisk stiltje med undantag av den utmärkta Olofströmsmässan. En myntsamlarmässa som varmt kan rekommenderas för den som börjar få ”mynt-abstinens” redan i slutet av Juli.

Vårens utbud av medeltida mynt var ganska begränsat. MISAB hade några trevliga objekt, men då Aurum ställt in sin vårauktion så blev det f.ö. ganska tunt. Men det finns ju andra kanaler att anskaffa mynt, och utbudet på FriMynt i April var bättre än på många år.

Som kompensation till det knappa utbudet av äldre svenska mynt så erbjöds några riktigt bra tillfällen att komplettera sitt numismatiska bibliotek. Numismatiska Klubben i Uppsala har successivt byggt upp ett gott rykte och en stabil position som auktionist av just numismatisk litteratur och under våren såldes dels del VII av Anders Frösells bibliotek, dels huvuddelen av Jan Anderssons utmärkta bibliotek. De allra bästa bitarna av det sistnämnda kommer att säljas av MISAB i höst. Och NKU säljer under hösten även den avslutande delen av det Frösellska biblioteket – del VIII.

Nör det gäller myntauktioner, så kommer MISAB i vanlig ordning att arrangera en auktion i September, och även om förhandsuppgifterna är knappa, så kan vi nog förvänta oss en avdelning medeltid även denna gång. Den avslutande delen av den Haganderska samlingen säljs i Oktober samarbete mellan Nordlind och Künker, och här kan vi se fram emot att få se Haganders s.k. ”Sturemark” gå under klubban.

Mycket mera än så vet vi inte just nu. Sveriges Mynthandlarförening anordnade ju ingen myntmässa i Stockholm 2011, men kanske återupptas den traditionen detta år? Man kan ju alltid hoppas… Annars så har vi ju alltid den trivsamma myntmässan i Norrköping i oktober.

Alla medeltidsvänner tillönskas en riktigt bra sommar! Kanske ses vi i Olofström?

2012-06-16

Vid arkeologiska utgrävningar i Nyköping har man hittat ett fragmentariskt exemplar av en penning från Knut Långe, kung 1229-1234. Myntet, LL IV:4, är tidigare endast känt i ett exemplar (en källa anger två exemplar) från ett fynd 1879 i Eskilstuna. Myntet är alltså en sensation och en raritet av dignitet. Fyndet visar också på vilken avgörande betydelse just de medeltida mynten kan ha vid dateringen av andra arkeologiska fynd. Mera information hittar ni i länken nedan. (Bilden på myntet skall f.ö. vridas ett kvarts varv moturs för att motivet skall vara rättvänt.)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5150095

Mera om Knuts mynt kan du läsa på annan plats på Gorgons hemsida.

2012-05-23

Den 21 maj 1982 – nästan på dagen 30 år sedan – köpte jag mitt första medeltidsmynt; en vacker Stockholmsörtug från Karl Knutsson Bonde. Jag hade då samlat mynt sedan 6-7-årsåldern. Men som de flesta av dåtidens samlare var det kronmyntsperiodens mynt som jagades – årtal för årtal. Med tiden blev ekonomin bättre, och därmed också kvaliten på de inköpta mynten. Men rätt så snart började jag tvivla på det vettiga i att lägga ut stora belopp på långa serier av mynt som var exakt lika bortsett från en årtalssiffra. Av en ren slump kom jag i början av 1980-talet i kontakt med dels Lars Lagerqvists bok om medeltida mynt, dels med Bertel Tingström i Numismatiska Klubben i Uppsala. Detta ledde till att jag fastnade för de medeltida präglingarna. Intialt var det örtugarna med sina begripliga inskrifter som lockade mest. Brakteaterna tyckte jag var allmänt ”konstiga” och ganska obegripliga mynt, som ju ofta inte ens kunde attribueras till en specifik myntherre.

Hur som helst – efter mycken tvekan och letande hittade jag ett mynt som jag kände att jag verkligen ville ha. Nämligen en vacker örtug från Karl Knutsson. Myntet fanns i en lagerlista från Strandberg, och efter ett kort telefonsamtal, där jag också lyckades pruta några hundralappar (!), kunde myntet hämtas ut mot postförskott några dagar senare.

Ock på den vägen är det… Tyvärr har jag inte kvar detta mitt allra första medeltidsmynt. Under tidigt 1990-tal behövdes nämligen kapital till ett annat stort (icke-numismatiskt) projekt, och större delen av samlingen avyttrades – så även just denna örtug. Jag kan bara hoppas att dess nuvarande ägare uppskattar myntet lika mycket som jag gjorde för 30 år sedan!

119-kkb.jpg

2012-05-13

Så var Numismatiska Klubbens i Uppsala auktion nr 128 avslutad. På auktionen såldes en väsentlig del av Jan Anderssons numismatiska bibliotek. De allra bästa och exklusivaste delarna av biblioteket kommer att säljas på MISABs auktion i höst.

Knappt 20 budgivare hade tagit sig till Uppsala, men det märktes snart att det till synes ringa antalet inte hade någon större betydelse, ty budgivningen blev tidvis mycket intensiv. Auktionen leddes föredömligt av Ulf Ström, och redan runt 14:30 var alla 460 utropen klubbade. Totalt klubbades numismatiska publikationer för över 150 tusen kr. Ett mycket bra resultat!

Till auktionen hade en PDF-katalog publicerats på klubbens hemsida. En överraskning var att NKU också hade producerat en mycket begränsad upplaga av en tryckt katalog. Denna fanns till försäljning i samband med auktionen. Ett litet fåtal exemplar av katalogen blev osålda och kan beställas från NKU – med reservation för slutförsäljning. Mera information om detta finns på klubbens hemsida.

Så en bild av ett av de "dukade borden" inför visningen...

img-1541.jpg

2012-05-06

Har åter gallrat i den egna samlingen. Objekten är nu till salu på Tradera.

http://www.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?ftgnr=24922

2012-05-05

I det nyss utkomna Maj-numret av Svensk Numismatisk Tidskrift finns för första gången en utvikbar bilaga. Det som föranleder detta ”utvik” är en artikel om det 10 dalers plåtmynt ur den Bondeska samlingen på Ericsbergs slott som nyligen såldes till en mynthandlare i Stockholm. Prislappen lär ha legat runt 20 miljoner kr. Planschen avbildar denna numismatiska klenod i naturlig storlek! En perfekt sak att sätta upp på väggen i hemmakontoret för den myntfrälste.

Detta är dock inte första gången som en 10-dalers plåt avbildas i naturlig storlek. Ericsbergs plåt fanns även som utvik i nummer 3 av tidskriften Metallen år 1956. Jag har även en uppgift på att mynthandlaren C. G. Hesselblad lät trycka upp en plansch av samma exemplar någon gång på 1950-talet. Om någon bloggläsare vet mera om detta, så hör gärna av er!

Dåvarande Skandinaviska Enskilda banken utgav 1977 en plansch med avbildningar av svenska mynt från Olof Skötkonung fram till våra dagar. På denna avbildas en 10-daler ur Grytfyndet i naturlig storlek.

Även 8-dalersplåtar har vid några tillfällen avbildats i naturlig storlek. T.ex. som utvikbart omslag till Mynthuset Auktioners katalog nr 3, 1990. Firman lät även trycka upp en affisch med samma objekt, som delades ut till den fasta kundkretsen.

Avesta myntmuseums 10-daler har dock inte (ännu) förärats en avbildning i naturlig storlek. Men nedan har ni i alla fall en bild på detta spektakulära objekt i sin monter.

p2140072.jpg

2012-04-30

Katalogen till den stora auktionen med numismatisk litteratur som arrangeras av Numismatiska Klubben i Uppsala (NKU) kan nu laddas ner från klubbens hemsida. Det som säljs är (volymmässigt) huvuddelen av den sydsvenske storsamlaren Jan Anderssons numismatiska bibliotek. Notera dock att de ca 100 bästa/sällsyntaste/dyraste objekten kommer att säljas via MISAB i höst. Men det som NKU bjuder ut är minsann inte heller "kattskit"...

Väl mött i Uppsala den 13 maj! För att få närvara eller lägga bud måste man vara medlem i NKU eller Svenska Numismatiska Föreningen.

www.nku.nu

2012-04-16

Så var årets FriMynt avklarad. Bland svenska myntsamlarmässor är FriMynt tveklöst störst, bäst, och vackrast! Som det brukar heta i andra sammanhang: ”Alla var där!” Nåja, kanske inte riktigt alla, men väldigt många. Det var tre år sedan jag själv senast besökte denna mässa, och min upplevelse var att det var mera besökare och mera ”action” denna gång. I alla fall var utbudet av vikingatida och medeltida mynt klart bättre än för tre år sedan. Redan efter en halvtimme var undertecknads knappa inköpsbudget förbrukad – vilket väl i och för sig var positivt... Sen fick man nöja sig med att bara titta på mynt. Men det är ju inte heller någon dålig sysselsättning!

För mig är FriMynt också ett gyllene tillfälle att träffa likasinnade som man annars kanske bara kommunicerar med via telefon eller email. Så mycket myntsnack blev det. Och många fina numismatiska förvärv förevisades av stolta nya ägare. En toppenhelg!

frimynt-2012-1.jpg

frimynt-2012-2.jpg

2012-04-10

Har du för få böcker om mynt och medaljer i din bokhylla? Är du vetgirig och vill veta mera om ämnet numismatik? Då skall du lägga datumet 13 maj på minnet, ty då kommer en del av ett mycket stort och bra numismatiskt bibliotek att gå under klubban i Uppsala. Auktionen anordnas av Numismatiska Klubben i Uppsala, och mera information kommer inom kort på klubbens hemsida. Katalogiseringsarbetet är i sitt slutskede, och biblioteket har delats upp på ca 500 utrop, varav många poster med flera böcker och skrifter i varje. Auktionen är öppen för medlemmar i Numismatiska Klubben i Uppsala samt medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen.

www.nku.nu

2012-04-06

Ett lysande reportage från "den stora myntauktionen" i Östersund 1 april (2000 kg mynt!) kan man läsa på Falcoins blogg.

http://www.falcoin.se/pages/min-blogg.php

2012-03-31

Idag var det myntsamlarmässa i Borlänge. Arrangerad, för tredje året i rad, av Falu-Borlänge Myntklubb. Några tappra mynt- och medaljsamlare från Uppsala/Stockholm trotsade den plötsligt återkomna vintern (snö och blåst - usch!) och drog norrut. Mellan Sala och Avesta klarnade det plötsligt upp till en strålande solig – om än något kylig och blåsig – vårdag. Vi anlände till Borlänge runt 10:30.

Man måste lyfta på hatten för dessa mindre myntklubbar och föreningar ute i landet som med hårt ideellt arbete arrangerar dyliga mycket trevliga tillställningar. Jämfört med förra året var det fler utställare (jag räknade till åtta), och även något fler besökare – enligt arrangörerna drygt 100. Vilket ju får anses som ett mycket bra resultat!

Även om utbudet av material på dessa mindre myntsamlarmässor naturligtvis inte kan mäta sig med t.ex. FriMynt, så är de väl värda ett besök. Avslappnad stämning, gott kaffe, och massor med myntsnack. Kan det bli bättre? Och två små tillskott till de egna samlingarna blev det också… Och så några mingelbilder!

bor-2012-03-31-a.jpg

bor-2012-03-31-b.jpg

bor-2012-03-31-c.jpg

2012-03-28

Uttråkad? Inga mynt att pyssla med på helgerna? Då finns just nu en unik chans att säkerställa många glada stunder i numismatikens tecken!

Östersunds Auktionsverk säljer nu till helgen en gigantisk "myntsamling" i poster om ca 40 kg. Totalt rör det sig om ca 2 ton (2000 kg!) mynt. Troligen den största "myntsamling" som gått under klubban i Sverige i modern tid. Här är bild på några av utropen:

http://www.ostersundsauktionsverk.com/Auction/Auction/Bidder/Bid_Gallery/popup.php?Auc27/DSC_0445.JPG

2012-03-25

Svensk Numismatisk Tidskrift - blogg på Facebook!

http://www.facebook.com/pages/Svensk-Numismatisk-Tidskrift/170104933101158

Äldre nummer av SNT kan laddas ner här:

http://www.numismatik.se/publikationer/pub_snt.php

Och så finns naturligtvis "Myntstudier" från Numismatiska Forskningsgruppen:

http://www.archaeology.su.se/numismatiska-forskningsgruppen/nfg-s-publikationer/tidskriften-myntstudier/ladda-ner-myntstudier/for-utskrift-1.36354

2012-03-24

Några har undrat vad en "gorgon" är? Om vi citerar Wikipedia, så kan vi läsa följande:

"Gorgoner (av grek. gorgós 'fruktansvärd') var i grekisk mytologi tre kvinnliga monster med hår av giftiga ormar och blickar som förstenade den som såg dom i ögonen. De tre gorgonerna var systrar; Stheno, Euryale och Medusa och var i sin tur döttrar till Forkys och Keto. I de traditionella berättelserna var Medusa, till skillnad från sina två andra systrar, inte odödlig och blev senare dräpt av den sägenomspunna hjälten Perseus."

En gorgon förekommer ibland som motiv på tidiga grekiska mynt. Så här kommer en bild också. [Foto Magnus Wijk]

gorgon.jpg

2012-03-15

Igår var det möte i Sigtuna Myntklubbs trevliga lokaler i Rosersberg. Klubben är definitivt en av Sveriges aktivaste myntklubbar med en bra bit över 100 medlemmar och välbesökta möten varje månad. Efter årsmötesförhandlingarna, som var snabbt avklarade, avhölls som brukligt en auktion med mynt, medaljer och annat av numismatiskt inresse. Bra fart på budgivningen denna gång, och endast ett fåtal objekt återropades. En trevlig kväll i goda vänners lag!

Information om klubben hittar du här: http://www.sigtunamyntklubb.se/

sigtuna-2012-03-14.jpg

2012-03-11

Har gallrat ut några dubbletter ur samlingen:

http://www.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?ftgnr=24922

2012-03-10

MISAB auktion 6 är nu avslutad. Totalt klubbades objekt för drygt 7,7 miljoner kr, vilket torde vara nytt omsättningsrekord för MISAB. Auktionen var välbesökt och jag skulle uppskatta antalet närvarande budgivare till ca 100. Priserna var också genomgående goda, och en handfull objekt passerade 100000 kr i klubbat pris. En nyhet var att bilder på de objekt som utropades visades på en stor platt-TV. Tekniken fungerade inte helt klanderfritt denna gång, men ändå ett bra och lovvärt initiativ. Jag hoppas kunna återkomma med lite mera kommentarer kring det medeltida materialet inom kort. Lista över uppnådda priser finns redan på MISABs hemsida.

8-moddad.jpg

2012-02-26

Om knappt två veckor är det alltså myntauktion i Stockholm. Myntauktioner i Sverige AB – som oftast kallas bara MISAB – anordnar sin sjätte offentliga auktion. Är du intresserad av mynt eller andra numismatiska objekt skall du naturligtvis planera in ett besök! Och denna uppmaning gäller även om du inte tänker köpa något. Ty det finns många goda skäl att besöka en myntauktion ”live”.

1. Det är trevligt! Man träffar likasinnade från hela landet, och trots att man ibland konkurerar om samma objekt, så är den kollegiala stämningen god. MISAB är också kända för trevliga lokaler och bra ”infrastruktur”, som lunchservering och tillgång till kaffe och andra drycker, under auktionen.

2. Det är lärorikt! Det ges få tillfällen för samlaren att vid ett och samma tillfälle kunna studera så många olika typer av objekt ”live” som på en auktionsvisning. Och andra mera erfarna samlare delar (oftast) gärna med sig av sitt vetande.

3. Det är spännande, mycket spännande! Få saker ger adrenalinkickar av samma styrka som att fajtas om hett åtrådda objekt till den egna samlingen på en auktion. Och ibland lyckas man ju t.o.m. gå vinnande ut en och annan budstrid!

Vi ses i Stockholm den 10 mars!

2012-02-24

Nyss hemkommen från några dagar i Sälenfjällen, noterar jag att besöksräknaren nu passerat 3000 unika besök. Varje besökare tittar i genomsnitt på 3 sidor på sajten, och den absolut populäraste sidan är bloggen. 96% av besökarna är från en svensk domän, och listan över utländska besökare toppas av Danmark. Därefter kommer Finland, USA, och Tyskland.

2012-02-18

Har nu fått en stund över att studera både Hagander 3 och MISAB 6 lite mera i detalj. Båda mycket trevliga och högklassiga publikationer. Endast MISAB har något för medeltidssamlaren denna gång. Självklart skall man boka in ett auktionsbesök!

Noterade också att MISAB tydligen läser denna blogg, ty de två förbättringsförslag jag hade på funktionaliteten på on-line katalogen i höstas, är nu implementerade. Och resultatet? Riktigt, riktigt bra, tycker jag!

2012-02-04

En ny myntblogg. Kul!

http://monetanova.wordpress.com

2012-01-31

Idag kom katalogen till MISABs myntauktion nr 6. Åter igen en katalog av mycket god kvalitet. Medeltidsdelen är väl inte så omfattande denna gång, men visst finns det några riktigt rara och intressanta mynt! Och toppmyntet - Johan Sverkerssons penning med "falkhuvudet" (Ex Frösell) - kan väl få vilken medeltidssamlare som helst att börja dregla. Skall bli kul att se vad den klubbas för. Minimipriset, 100000 kr, lär inte räcka långt.

PDF-katalogen kommer väl också på MISABs hemsida i sinom tid.

2012-01-29

Katalogen över del 3 av Julius Haganders samling finns nu för nerladdning från Nordlinds hemsida. Ca 34 MB. Auktionen ingår i F.R.Künkers serie av auktionskataloger som nr 208.

http://www.nordlindsmynt.se/hag3.pdf

Ladda ner, bläddra, och njut!

2012-01-14

Att vara samlare har sina sidor… Har man mera värdefulla objekt så måste ju dessa tyvärr förvaras i bankfack. Tråkigt, då ju själva hanterandet av mynten är en del av ”totalupplevelsen”. Men moderna digitalkameror gör ju att man kan glädjas åt sin samling ändå – på datorskärmen!

Delvis kan man ju kompensera frånvaron av mynten med att istället bygga upp ett eget litet (eller stort!) numismatiskt bibliotek. Den vägen har jag själv valt. Men efter drygt tre decennier som boksamlare med numismatik som specialitet så börjar det hela faktiskt växa mig över huvudet! Så de lediga dagarna runt jul och nyår ägnades, delvis, åt att sortera ut dubbletter och annat som kändes överflödigt. Resultatet blev en smockfull lagerhylla med böcker, kataloger, lagerlistor, tidningar, särtryck, småtryck, och annat. Ca 8 hyllmeter!

Och sen då? Ja, en del lär väl hamna på Tradera under våren. Men kanske blir det även en liten ”lagerlista”? Vi får se. Får grunna lite på detta… Känner mig ändå rätt så nöjd med att ha påbörjat processen med att reducera volymen av biblioteket!

(Bilden visar ena sidan av lagerhyllan. Och det finns lika mycket på baksidan.)

bokhylla-1.jpg

2012-01-01 11:35

Enligt en vanligtvis mycket välunderrättad och trovärdig källa, så skall Ericsbergs 10 daler 1644 nyligen, efter ett "anbudsförfarande", ha bytt ägare för en prislapp i storleksordningen 20 miljoner kr. Denna spektakulära numismatiska klenod blir därmed med bred marginal Sveriges dyraste mynt någonsin!

Gorgons blogg gläds åt att vara först (?) med att släppa denna häpnadsväckande numismatiska nyhet på nätet!

10-dalerns nya ägare är enligt samma källa en känd numismatisk profil i Stockholmstrakten.

Läs mera om de kända exemplaren här: http://www.nku.nu/boken2009/Bengt_Hemmingsson.pdf