Arkiv 2015

2015-12-30 Gott Nytt År - 2016!

Så här i slutet av 2015 är det dags att börja planera för 2016. Ännu så länge är ju endast en del av aktiviteterna i ”agendan” för det kommande året kända, men det ser redan nu ut att bli ett bra år för oss numismatiskt intresserade.

Redan i början av januari säljs Lennart Philipsons svenska mynt i USA – dock inga medeltida. Men en hel del trevliga objekt från nyare tid. Se mitt tidigare blogginlägg 2015-12-17 nedan.

För Gorgon så är siktet närmast inställt på Sigtuna Myntklubbs årliga Myntmässa i Märsta den 30 Januari. Gorgon har bokat ett bord, och kommer som traditionen kräver att erbjuda god numismatisk litteratur, samt även några medeltida mynt och andra objekt som sorterats ut ur samlingen. Jag återkommer med mera detaljer under januari månad. Sigtuna-mässan är troligen den näst största myntmässan i Sverige – både avseende antalet utställare/försäljare och besökare. Har du inte besökt den tidigare så är det dags!

Våren och försommaren erbjuder sedan såväl auktioner, där väl MISAB auktion 17 (12-13 mars) är den som är av största intresse för medeltidssamlaren. FriMynt i Helsingborg (23 april) är numera ett ”måste”, och jag noterar att även Göteborgs Numismatiska Förening arrangerar en myntmässa (2 april). Falu-Borlänge Myntklubb har ännu inte publicerat något datum för sin årliga mässa, som brukar arrangeras i mars-april.

MISAB auktion 18-19, med bl.a. del 2 av Nils Lindbergs samling, infaller den 21 maj, och sedan är väl ”vårterminen” i stort sett avklarad. I Gorgons preliminära planering finns sedan myntmässan i Olofström 16 Juli.

Till sist vill jag tillönska alla ”medeltidsvänner” (och naturligtvis även alla andra myntvänner!) ett Gott Nytt År! 

2015-12-17 The Lennart Philipson Collection [Uppdaterad 2015-12-30]

I början av Januari säljer den anrika firman Stacks & Bowers på sina auktioner bl.a. 101+65 utrop svenska mynt, varav de allra flesta (men inte alla) kommer från den nu 82-årige Lennart Philipsons samling. Philipson är född i Sverige 1933, men sedan 1957 bosatt i Mexico.

Philipsons samling innehåller inga medeltida mynt, men en del riktigt bra mynt från Gustav Vasa och framåt, bl.a. två Sigismund-dalrar, vilket ju inte är ”kattskit”. Katalogerna kan laddas ner från S&B:s hemsida, och den svenska avdelningen i live-auktionen har nr 40001 till 40101, och börjar på sidan 43 i live-auktions-katalogen. De svenska mynten i internet-auktionen har nr 43069 till 43133 och återfinns med start på sidan 112 i internet-katalogen. En kort biografi över Philipson finns i förorden till katalogerna.

Först i den svenska avdelningen i katalogen till live-auktionen (lot nr 40001) återfinns ett mynt (ej ex Philipson) som S&B attribuerar till Olof Skötkonung. Katalogreferenserna som anges (cf.Malmer 602.1112, Lagerquist-33) är dock felaktiga. Myntet är Malmer 9.620.1420, och hör till Malmers kedja 105, som till absolut största delen är sydskandinavisk (Lund).

Katalogen till live-auktionen är på 39 MB, och länk till katalogen hittar man här.

Katalogen till internet-auktionen är på 12 MB, och länk till denna hittar man här.

2015-12-12 Summering 2015

Det numismatiska året 2015 sjunger nu på sista versen. Terminen avslutades med den lokala myntklubbens sedvanliga julmiddag; f.ö. det arrangemang som brukar engagera flest medlemmar! Och snart är det dags att börja planera för 2016 – men det återkommer jag till i ett senare blogg-inlägg.

Året 2015 var för Gorgons vidkommande ett bra år! Ett antal mynt adderades till samlingen, och några dubbletter fick lämna den. Det var många, många år sedan utfallet var så bra! Visst kostade det en del, men det är ju som bekant alltid de inköp man inte gör som man ångrar mest! Och att ibland betala lite för mycket för ett mynt man verkligen vill ha är ju egentligen inget stort problem på lite längre sikt ty, som man säger: ”The price of the wonder coin is soon forgotten!”.

Intresset för de svenska medeltida mynten är, efter ett par års stiltje, av allt att döma stigande – och därmed även priserna. Efter att ha halvt misslyckats med mina bud på vårens auktioner anpassade jag under hösten mina max-bud uppåt, och utfallet under andra halvåret blev därför betydligt bättre.

Men livet är ju inte bara auktioner; minst lika viktiga för mig personligen är de lokala myntklubbarnas (för Gorgon: Uppsala och Sigtuna) möten och aktiviteter. Att träffa likasinnade är alltid både trevligt och lärorikt; om jag skall framhålla någon aktivitet som alldeles extra trevlig, så måste det bli den ”Vallonbruks-runda” som Uppsalaklubben i samarbete med Pollettföreningen anordnade i höstas. Ett lysande arrangemang!

Tyvärr så blir antalet mynthandlare med öppen butik hela tiden färre. Denna trend är nog oundviklig; allt mera av handeln med mynt har flyttat till kvalitetsauktioner och internetauktioner. Men som en positiv och (i alla fall delvis) kompenserande trend så ökar istället antalet myntsamlarmässor. För egen del blev det under året besök på Sigtunamässan, Falu-Borlänge-mässan, FriMynt i Helsingborg, Olofströms-mässan, Norrköpingsmässan, och Mynthandlarföreningens Stockholmsmässa på Sheraton.

Så om Gorgon inför 2016 skall lämna några ”ord på vägen” så blir det en uppmaning till mina läsare att vara aktiva i sitt samlande: Besök myntauktionerna och myntmässorna. Gå med i en eller flera myntklubbar och gå på deras sammankomster. Och sist – men inte minst – läs om mynt och lär dig mera om dem och deras historia. Reservera en del av din budget för inköp av numismatisk litteratur och bygg ett eget litet ”bibliotek”!

Nedan ett av de nyförvärv som gladde Gorgon mest under det gångna året – en ovanligt vacker skilling slagen för Sören Norby i Visby 1524.

/severin_1524.jpg

2015-12-06 Svenska medeltidsmynt på den internationella marknaden (1)

Den som samlar svenska och gotländska medeltidsmynt söker dessa primärt på den svenska marknaden, och det ju också där som majoriteten av dessa objekt utbjuds till försäljning. Ett betydligt färre antal objekt utbjuds i våra grannländer Finland, Danmark, Norge och Estland. Det är dock mödan värt att hålla ett öga på dessa marknader. Men även utanför detta geografiska område kan man ibland hitta intressanta objekt – dock mycket sällan mer än något enstaka eller ett fåtal objekt per auktion. Numera är det också ganska lätt att bevaka den internationella marknaden via sajter som SixBid och NumisBids. Före Internet var det betydligt knepigare att bevaka den internationella marknaden, och detta medförde att vid de få tillfällen som bättre objekt utbjöds så fanns alltid en risk att dessa inte uppmärksammades av svenska samlare.

Jag tänkte i en ny serie blogg-inlägg presentera några mindre välkända försäljningar internationellt (utanför de nordiska länderna) då bra objekt utbjudits till försäljning. Naturligtvis blir det ett ganska godtyckligt urval, helt utan anspråk på fullständighet. Jag avser inte heller att här behandla de fåtal riktigt ”tunga” auktionerna, t.ex. Hess 1914 (Bruuns svenska mynt).

Så låt oss börja med den numera relativt okända amerikanska firman Cordry & Craig, Smyrna, Georgia, USA.

I sin Catalogue 4, daterad May 1973, utbjöds hela 18 svenska medeltidsmynt som nr 649-666, samt även en del bättre nyare svenska mynt. Ett flertal av de svenska objekten avbildas i katalogen.

Firman var aktiv även internationellt och medverkade t.ex. på MYNT-73 i Helsingborg. Se annons i Skandinavisk Numismatik 1973, nr 4 och 5. Enligt reportage i samma tidning så besöktes mässan (som då var hela 3 dagar!) av imponerande 5200 besökare.

/int_01.jpg

2015-11-29 Sheraton-mässan

Igår var det myntmässa i Stockholm, arrangerad av Sveriges Mynthandlares Förening. Liksom i våras var lokalen Sheraton Hotel i Stockholm, några minuters gångväg från Stockholms Central.

Ett dussin mynthandlare hade dukat sina bord, och utbudet av objekt var mycket bra, liksom lokalen och övriga arrangemang. Dock var antalet besökare denna gång betydligt färre än i våras. Strax efter lunch hade man räknat in knappt 60, vilket betyder att innan dagen var slut så kanske antalet besökare, inklusive de som slank in utan att betala, möjligen närmade sig 100. Trots detta var kommersen god, och det fanns tid (och plats) att ordentligt granska utbudet, och dessutom möjlighet till diskussion och socialt umgänge. Sammantaget mycket trevligt.

Jag fick ett kort snack med en av arrangörerna, och mässan återkommer under 2016. Troligen i september, och troligen kalendermässigt synkad med något annat arrangemang, t.ex. MISABs höstauktion. Vilket ju låter som en utmärkt idé – speciellt för oss ”utsocknes” boende!

/sheraton-2015-11-28.jpg

2015-11-26 Förfalskningar

Svenska Numismatiska Föreningen har på sin hemsida publicerat version 1.0 av en policy angående falska mynt. Detta är naturligtvis ett mycket lovvärt initiativ, och på sätt och vis en återstart av ett arbete mot förfalskningar som tyvärr upphörde för ca 20 år sedan då Kommittén mot myntförfalskningar gick i graven. Redan 1972 bildades denna kommitté som ett samarbete mellan SNF och KMK. Till kommittén kunde man skicka in mynt för att få dem bedömda. Man distribuerade också fotografier och beskrivningar av mynt man bedömt som falska till anslutna mynthandlare.

Om detta kan man läsa bl.a. i Skandinavisk Numismatik 1972, nr 1, sidan 6-7. Mynthandlare inbjöds att skriva på ett upprop mot förfalskningar där de bl.a. förband sig att ”inte medvetet saluföra moderna imitationer av äldre eller nyare svenska och utländska mynt som inte tydligt är utmärkta med ordet KOPIA”. Redan vid publiceringen hade drygt 50 mynthandlare skrivit på detta upprop. Huruvida den nu publicerade policyn också kommer att följas av en återstart av Kommittén mot myntförfalskningar framgår inte av SNF:s hemsida.

Man kan notera att man 1972 inskränkte arbetet till moderna imitationer. Moderna imitationer eller om man så vill – förfalskningar – är ju tillverkade för att lura myntsamlarna. Samtida falskmynt är ju däremot tillverkade för att lura myntherren och/eller sina medmänniskor. Och ibland låg myntherren själv bakom sådana ”förfalskningar”!

Personligen tycker jag att den begränsning man gjorde 1972 var en klok sådan. När det gäller falskmynt som är samtida med sina förebilder (t.ex. Gustaf Vasas förfalskningar av Kristians klippingar; Gustaf III:s 5-kopek; Trollhätte-Svenssons falskmynt, samtida falska nödmynt från Karl XII; samtida förfalskningar av medeltida mynt; och t.o.m. ”Ryss-tian”), så är ju dessa kulturhistoriskt och numismatiskt minst lika intressanta som sina förebilder. Och regelmässigt dyrare! Så om någon skulle råka förvärva ett sådant samtida falskmynt i tron att det var ett reguljärt mynt utgivet av myntherren, så har man ju knappast gjort en dålig affär.

Ett kulturhistoriskt intresse har ju också t.ex. de kopior av Sturemarken eller de medeltida brakteaterna som tillverkades på 1700-talet för att samlare skulle kunna fylla luckor i sina samlingar. Dessa är dessutom normalt mycket enkla att skilja från originalen.

För att ytterligare förstå min önskan att man i policyn ännu tydligare skiljer på moderna falskmynt (avsedda att lura myntsamlare) och samtida förfalskningar (avsedda att lura myntherren och förfalskarens medmänniskor), så rekommenderas att man läser och begrundar mitt inlägg om samtida förfalskningar av senmedeltida halvörtugar som jag publicerade 2013-06-19.

Förfalskningar är ett ämne som engagerar samlarna, och troligen finns all anledning att återkomma till frågeställningarna!

Nedan avbildas en av de beskrivningar som Kommittén tog fram och skickade ut till anslutna handlare.

/falsk.jpg

2015-11-21 Myntmässan på Sheraton, Stockholm, 28 november

Om exakt en vecka är det dags.

Marknadsföringen av denna mässa har väl inte direkt varit bländande, men mässan är väl värd ett besök. När Mynthandlarföreningen senast anordnade mässa i Stockholm i våras var utbudet av mynt bra, och besökarna svek inte.

Så härmed drar jag mitt strå till stacken och repeterar tidigare meddelad information!

/smhf-28-nov-2015-annons.jpg

2015-11-17 PDF: Svenska vikingatida och medeltida mynt präglade på fastlandet

Nu finns volym 3 i serien Studia Numismatica Upsaliensia, som utges av Uppsala Universitets Myntkabinett, tillgänglig för nerladdning i PDF-format. Boken beskriver och avbildar 526 svenska mynt från Olof Skötkonung till och med Sten Sture d.y., vilka ingår i Myntkabinettets samlingar. Boken innehåller även ett mynthistoriskt avsnitt, där myntningen för de olika myntherrarna sammanfattas. Filen är på 65 MB.

Länken hittar du här.

2015-11-16 PDF-artikel om svenska medeltida mynt

Den kände numismatiske forskaren och skribenten Roger Svensson har gett mig tillåtelse att på Gorgons hemsida lägga ut en ekonomisk-numismatisk artikel över myntningspolitiken under svensk medeltid. Skriften tar bland annat upp huruvida s.k. periodiska myntindragningar genomfördes i Sverige. Artikeln är publicerad i den internationella forskningstidskriften Polish Numismatic News och finns i PDF-format via länken nedan::

Coinage policies in medieval Sweden

2015-11-08 Numismatisk konferens i Stockholm

Fredagen och lördagen gick helt i numismatikens tecken. Ett 50-tal numismatiker, bland dem några av världens främsta, samlades under två dagar på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm för en konferens under temat ”Early Medieval Imitational Coinages”. Jag hade erbjudits möjlighet att närvara på denna konferens, och under två dagar kunde Gorgon i trevligt sällskap signifikant utöka och fördjupa sina kunskaper inom detta fascinerande område.

De ”imitativa” utgåvorna har tidigare behandlats mycket styvmoderligt; t.ex. avfärdade B-E Hildebrand på sin tid de talrika imitationerna av de Anglo-Saxiska mynten föraktfullt som ”Falskmynt”. Först med Brita Malmers mångåriga forskningar vet vi nu att en ansenlig del av dessa är slagna vid myntverken i Sigtuna och Lund. En intressant frågeställning är t.ex. om en anonym imitativ myntning skall ses som en ganska fantasilös kopiering av en redan etablerad mynttyp i rent profitsyfte, eller om det i själva verket är ett tecken på lokal initiativkraft att initiera en sådan myntning, vilken i sin förlängning kanske lägger grunden till en egen myntning med egna typer i eget namn? Själva namnet ”imitationer” är ju lite nedlåtande, och flera deltagare efterlyste en mera neutral och rättvisande nomenklatur. Även om mycken kunskap och lärdom genom denna konferens spreds till en större krets forskare, så kvarstår intrycket att många frågor kvarstår, och att forskningen inom detta område har många och stora utmaningar kvar att ta tag i.

Nedan ser ni professor Kenneth Jonsson, som höll öppningsanförandet ”What is an imitation?”. Arrangörerna, med Cecilia von Heine som nyckelperson från KMK, skall ha ett hedersomnämnande. Mycket bättre än så här kan det knappast göras! Det bör också noteras att alla föreläsningarna kommer att publiceras i volym 2 av Nordisk Numismatisk Årsskrift - Ny Serie, som beräknas utkomma under 2017.

/imitationer-konferens.jpg

2015-10-30 Knut Eriksson penningar på WAG i november

Det är ganska sällan man hittar bättre svenska medeltidsmynt på auktioner utanför de nordiska länderna. Men på WAG:s auktion den 23 november utbjuds två vackra penningar från Knut Eriksson. Mynten är av de relativt ovanliga typerna LL 7a och LL 12. De vanligaste penningarna från Knut är som bekant LL 7b och LL 7c, vilka förekom i stort antal i Gillbergafyndet, som delvis (lagligt) kom ut på marknaden i slutet av 1970-talet. Även LL 7a och LL 12 fanns i detta fynd, men i betydligt färre exemplar, och högst troligt så kommer även de av WAG utbjudna exemplaren från detta fynd. Det skall bli intressant att se vad dessa mynt klubbas för när de utbjuds i Tyskland.

/wag-2015-11-23.jpg

2015-10-25 Norrköpingsmässan

Hemma igen efter en lyckad helg i Norrköping. Myntmässan var detta år ännu lite bättre än vid mitt senaste besök för två år sedan. Antalet utställare var nog ungefär lika, men det var denna gång betydligt flera besökare; siffran 160 betalande har nämnts, vilket torde betyda att det verkliga antalet kanske var uppåt 200. Och utbudet av objekt var bra och brett – från billiga mynt för någon tia till 5-siffriga belopp för en del rara och eftertraktade pjäser. Även några medeltidsmynt kunde skymtas lite här och där på brickorna, och ett av dessa fick följa med Gorgon hem. Då både Micke och Ingemar också har skrivit om mässan, så nöjer jag mig  med att konstatera att vi numera i Sverige har ett mycket bra utbud av myntmässor året runt (vilket på ett bra sätt kompenserar att antalet mynthandlare med öppen butik under de senaste decennierna tyvärr sjunkit drastiskt). Nästa myntmässa arrangeras redan den 28 november i Stockholm, och sedan har vi Sigtuna Myntmässa i Januari att ser fram emot!

Norrköpingsprofilen Roger J skall som vanligt ha ett hedersomnämnande för myntträffen på Grand Hotel kvällen före mässan. Stort Tack från oss som fick vara med!

/norrkoping_2015-10-24.jpg

2015-10-23 Myntmässor, myntmässor!

I morgon, lördagen den 24 oktober, arrangerar Norrköpings Myntklubb sin årliga myntmässa. (Se mitt inlägg nedan 2014-10-09.) Missa den inte!

Och nu finns också mera konkret information om Sveriges Mynthandlares Förenings myntmässa i Stockholm. Vi ses väl även där?

/smhf-28-nov-2015-annons.jpg

2015-10-19 Vem var mynthandlaren "Rospiggen"?

1900-talets mynthandlares katalogutgivning är till stora delar outforskad. Endast de mest kända och dominerande firmornas kataloger är hyfsat väl utforskade. För tiden före ca 1970 gäller detta t.ex. Appelgren, Boberg, Holmberg, Hirsch, Hesselblad, Högberg, Moneta (Kinnmark) och några till. Och från 1970 till nutid är det ännu sämre ställt med kännedomen om mynthandelns publikationer. För den sistnämnda tidsperioden kompliceras det av att antalet mynthandlare som var verksamma under 1900-talets sista 3-4 årtionden var mycket stort. Jag skulle tro att antalet katalogutgivande företag och privatpersoner var minst hundra – och kanske t.o.m. dubbelt så många.

Men även för tiden före 1970 är mycket oklart. I Gorgons bibliotek finns bl.a. en bunt enkelt producerade myntlistor i s.k. folioformat (ca 22,5 x 36 cm) som alla utgivits av ”Handelsfirman ROSPIGGEN” i Rimbo – från 1947 med postadress Fågelmara. Den äldsta listan jag har är från 1938, och den sista (som har löpnummer 45) från 1952. Utgivningen var alltså omfattande både i volym och tid. De listor jag har är på mellan 1 och 18 sidor och flera innehåller en del riktigt bra material.

Tyvärr så framgår det inte av någon av mina listor vem som stod bakom ROSPIGGEN. En möjlig (eller kanske t.o.m. trolig) kandidat är Bertil Färnström, Rimbo. Denne utgav ett antal lagerlistor med mynt runt 1930. Ernst Nathorst-Böös noterar (i Myntkatalogen 200 år) nr 4,5,7 (-1930), men om Färnström utgav endast 7 listor, eller om det finns flera med nummer 8 och uppåt är oklart.

Hur som helst är Gorgon mycket intresserad av att dels få bekräftat (eller dementerat) att det var Färnström som drev Rospiggen, och om inte – vem var det? Och då Gorgons bibliotek tyvärr är ofullständigt både när det gäller Handelsfirman Rospiggen och Färnströms kataloger i eget namn, så är Gorgon även mycket intresserad av att komplettera biblioteket.

Så om du vet något om Färnström och/eller Handelsfirman Rospiggen, eller om du har några kataloger du kan tänka dig att avvara – hör av dig till Gorgon!

Nedan avbildas dels en lista från Bertil Färnström, dels en från Rospiggen.

/farnstrom7a.jpg

/rospiggen38d.jpg

2015-10-17 Gorgon gallrar i bokhyllorna...

Nu har jag åter kommit till skott och lagt ut ett antal numismatiska tryck på Tradera. Totalt 43 utrop, alla med utropspris 10 kr. Länk till Gorgons auktioner hittar du här.

2015-10-09 MYNTMÄSSA i Norrköping 24 oktober

Nu är det tätt mellan de numismatiska evenemangen! Redan om två veckor arrangerar Norrköpings Myntklubb sin årliga myntmässa. Mässan är väl värd ett besök, och ett tjugotal mynthandlare och utställare finns detta år på deltagarlistan. Denna, och övriga praktiska detaljer, hittar du här.

/norrkoping2015.jpg

2015-10-04 NKU auktion 141 på Torsdag!

Katalogen hittar du här. Se även blogginlägg 2015-09-20 nedan.

/nku141-katalog.jpg

2015-09-27 Järnbruk, polletter och numismatisk förbrödring

Igår arrangerade Numismatiska Klubben i Uppsala tillsammans med Svenska Pollettföreningen en heldagsutflykt till några av de viktigaste norduppländska järnbruken, vilka samtliga är historiskt viktiga för den som samlar brukspolletter. Femton morgonpigga numismatiskt intresserade medlemmar från båda föreningarna hade hörsammat kallelsen, och 08:30 inleddes rundturen. Första stopp blev Vattholma bruk, där Sven-Erik Olsson gav oss en initierad historisk genomgång av brukets historia. Därefter gick färden till Dannemora, där vår guide för resten av dagen, Malin Björkvik, anslöt till gruppen. En rundvandring bland de många gruvhålen, och en mycket sakkunnig och levande historielektion avslutades med en visning av det mineralmuseum som finns i Dannemora.

Nästa stopp blev vallonsmedjan i Österbybruk – troligen världens enda i sin helhet bevarande vallonsmedja. En välsmakande lunch intogs därefter på restaurang Gammel-Tammen. Mätta och belåtna anlände vi efter en halvtimmes bilfärd sedan till den kanske mest imponerande och välbevarade bruksmiljön i Uppland – Leufsta bruk. Och här blev vi guidade genom en del av det imponerade slottets interiör, samtidigt som släkten de Geers succesiva uppbyggnad av såväl affärsverksamhet som bruksanläggning med stor sakkunskap delgavs oss. Som grädde på moset fick vi även beskåda brukets 1700-talsbibliotek. Då flera av deltagarna även är bibliofiler så var detta en av dagens absoluta höjdpunkter.

Därmed var den guidade delen av dagens program slut, men hemresan till Uppsala inkluderade även stopp vid Forsmarks bruk och Gimo herrgård. Kvällen avslutades hemma hos NKU:s ordförande Curt Ekström. Efter ett föredrag om de uppländska brukspolletterna av Magnus Lindell, som även förevisade objekt ur sin egen imponerande samling, samlades vi runt en delikat kvälls-supé där livliga numismatiska diskussioner ytterligare förhöjde stämningen.

Sammantaget en toppendag i polletternas och den numismatiska förbrödringen tecken. Arrangörerna skall ha all heder av detta arrangemang, som förhoppningsvis kan följas av flera liknande. Nedan ses de glada deltagarna samlade framför huvudbyggnaden i Leufsta. Därunder ser vi ett av Dannemoras djupa gruvhål samt en del Leufsta-polletter.

/leufsta.jpg

/dannemora-gruva_leufsta-polletter.jpg

2015-09-24 Myntmässa i LUND på Lördag!

/lund-2015-09-26.jpg

2015-09-22 Datum för myntmässan i Stockholm bestämt!

Boka redan nu den 28 November. Sveriges Mynthandlares Förening anordnar då Myntmässa på Hotel Sheraton, Stockholm.

2015-09-20 Stor numismatisk auktion i Uppsala 8 oktober

Numismatiska klubben i Uppsala anordnar en auktion med numismatiskt material den 8 oktober. Utöver 100 utrop numismatisk litteratur utbjudes en mängd medaljer, samt mynt, polletter och sedlar. Totalt drygt 300 nummer skall gå under klubban.

För att få närvara och bjuda (eller lämna anbud) måste du vara medlem i Numismatiska klubben i Uppsala eller i Sigtuna Myntklubb. Om du inte är medlem, så kom ändå! Vi fixar ditt medlemskap (kostar 100 kr per år) på plats.

Anbud (och frågor) kan skickas till info@nku.nu (vid anbud - ange vilken klubb du är medlem i).

Katalogen med alla praktiska upplysningar hittar du här.

2015-09-19 MISAB 16 - omsättningsrekord (?)

Dags att lägga MISAB 16 ”till handlingarna”. Denna gång hade Gorgon både möjlighet och goda skäl att medverka båda dagarna. Och som man numera vant sig med, så blev detta två mycket trevliga dagar med såväl spänning som trevligt avspänt umgänge med likasinnade. Den preliminära prislistan har publicerats, och om jag summerat rätt, så slutade de två dagarna med en totalt klubbad summa på drygt 8,3 miljoner kr. Jag har inte stenkoll på alla tidigare MISAB-auktioner, men jag tror att detta möjligen var den första att passera 8 millar.

Fredagen lockade med en del bra utländska mynt, samt sedlar, polletter och medaljer. Men det som lockade Gorgon mest var ett ovanligt rikt utbud av äldre numismatiska böcker, tryck, och kataloger. Och visst kunde att par bra kompletteringar av det egna biblioteket göras. En tung kasse bars hem...

Ca 50 budgivare hade anammat kallelsen från Dan och MISAB denna första dag – trots att det för de flesta var en vanlig arbetsdag, och att vädergudarna levererade tunga gråa skyar med en hel del nederbörd.

När lördagens auktion startade var auktionssalen i det närmaste helt fullsatt, vilket betyder drygt 100 förväntansfulla samlare med var sin budspade. Gorgons analys av dagen nöjer sig med att konstatera att den tydliga trenden med ökat intresse för de svenska medeltidsmynten, som jag omnämnt redan tidigare, verkar hålla i sig. Och detta märktes såväl på antalet budgivare, som på slutpriserna. Den som vill analysera detta i detalj bör ägna en stund åt att jämföra utropspriser med klubbade priser. T.ex. kan man notera att priserna på Valdemars penningar nu återhämtat sig bra efter några år med svalt intresse från samlarna. Och Gorgon hade lärt sig av misslyckandet från i våras då endast ett fåtal objekt fick följa med hem. Mina maxbud hade denna gång justerats uppåt i enlighet med ovan beskriven trend, och resultatet blev det förväntade; hela 8 mynt kunde läggas till samlingen. Fem av dessa utgörs av nya typer eller varianter, medan tre mynt kommer att ersätta redan befintliga mynt i lägre kvalitet. Och med ett sådant utfall kan man bara vara mycket nöjd!

/misab-16-auk.jpg

2015-09-12 Kauko Räsänen har avlidit

1900-talets, enligt min åsikt, främste nordiske medaljkonstnär - Kauko Räsänen - avled i Torsdags. Räsänen är känd bl.a. som uppfinnare av den 2- och 3-delade konstmedaljen, och han hade ett intimt samarbete med svenska Sporrong på 1970-talet. Han blev 89 år gammal.

En katalog över Räsänens medaljproduktion utgavs 2011.

/rasanen-bok.jpg

2015-09-06 Gorgon säljer en bunt småskrifter och särtryck

Idag greppade jag en bunt småskrifter och särtryck i en av dubblettlådorna och lade ut på Tradera. Alla med utrop 10 kr.

Objekten hittar du här.

2015-08-31 Ett kul initiativ

Söderköpings Gästabud, med medeltidstema, arrangerades i helgen. Bland alla aktiviteter med medeltida stuk, kunde en tidsenligt klädd myntentusiast visa upp en för evenemanget speciellt framtagen örtug, och samtidigt göra lite reklam för mynt och myntsamlande. Myntet (om man får kalla det så) är slaget i silver och har Albrekt av Mecklenburgs örtug från Söderköping som förebild. För att undvika att myntet förväxlas med ett äkta så har man ändrat åtsidans inskrift från ALBERTVS REX till FESTVM SVDCOP. En trevlig souvenir!

Om någon vill förvärva ett exemplar, så kan utgivaren kontaktas på ortugen@hotmail.com

Läs gärna lite mer om detta på sidan 3 i Lilla Tidningen.

Läs också gärna mera om Albrekts örtugar från Söderköping i mitt bloggarkiv 2014. Inlägget om dessa intressanta mynt publicerades 2014-01-18.

/festvm-svdcop.jpg

Foto: Fredrik Lundin

2015-08-20 MISAB auktion 16 - katalogen har anlänt

Och så har katalogen till MISAB:s 16:e auktion som vanligt anlänt ca 4 veckor före auktionsdatum. Även denna gång kan Dan Carlberg och MISAB erbjuda medeltidssamlaren lite utmaningar. De svenska och gotländska medeltidsmynten återfinns som utrop 446 till 532, d.v.s. totalt 87 utrop. De riktiga ”rökarna” lyser med sin frånvaro, men det finns i alla fall ett par mynt som fått ett eller två ”R”; MISAB har nämligen ändrat sin policy angående hur man anger raritet, och nu anammat det system som Ahlströms använde med ett till fyra ”R”. Mera om hur detta skall tolkas framgår av katalogen. Det säger sig självt att detta inte är någon exakt vetenskap, då det alltid finns utrymme för ett ”mörkertal”, d.v.s. privatägda mynt som är okända för den som utarbetar katalogen. Rent generellt så skall man som köpare vara medveten om att auktionsfirman säkert gör sitt bästa för att ge så korrekt information som möjligt, men som sagt – raritetsangivelser är ingen exakt vetenskap.

Då de verkliga toppmynten när det gäller raritet saknas denna gång, så kan man som samlare istället denna gång inrikta sitt intresse mot lite vanligare mynt i bra kvalitet, ty ett flertal sådana skall gå under klubban den 18-19 september. Var och en har sina egna preferenser och prioriteringar, men om Gorgon skall välja ut ett mynt som särskilt intressant, så får det bli utrop nr 530. En gotländsk örtug (gote) med lammet vänt åt höger. Ett sällsynt mynt, som endast utbjudits ett fåtal gånger de senaste decennierna. Läs gärna mera om gotar med högervänt lamm i Gorgons blogginlägg daterat 2013-07-19.

Vi ses väl på auktionen?

/misab-16.jpg

2015-08-18 Bröderna Hunts numismatiska samlingar

Att läsa andra myntbloggares inlägg är både lärorikt och inspirerande. Vår f.n. mest aktive bloggare är nog Micke. Jag noterar att han idag skriver om bröderna Hunts försök att köpa upp allt silver i världen i slutet på 1970-talet och början av 1980-talet. En sedelärande historia om hur man kan spekulera bort några miljarder (dollar) av en familjeförmögenhet. Jag minns själv hur silverpriserna rusade under tidigt 1980-tal, vilket (bl.a.) medförde att Gorgon genom att sälja några hundra 40-procentiga enkronor skaffade kapital för att istället investera i bl.a. några penningar från Birger Magnusson, vilka fortfarande pryder sin plats i samlingen.

Men åter till bröderna Nelson Bunker och William Herbert, båda med efternamnet Hunt. Dessa två amerikanska miljardärer (i dollar) nöjde sig nämligen inte med att investera i silver, utan de byggde också upp mycket förnämliga samlingar av antika mynt. Helt enastående kollektioner som hör till de absolut bästa samlingarna av antika mynt som någonsin sammanbragts av privatpersoner. Efter konkursen 1988 tvingades dock bröderna att sälja dessa samlingar, och det blev firman Sotheby’s som 1990 och 1991 skingrade samlingarna. De kataloger som då producerades, med fantastiska färgbilder på de mest exklusiva objekten, och rent generellt mycket påkostat tryck och bindning, var nog vid denna tidpunkt de mest högklassiga myntkataloger som producerats.

Sviten med Sotheby’s Hunt-kataloger 1990-1991 omfattar totalt 8 kataloger, varav den första inte innehåller några mynt, utan antika vaser, byster och statyer – även sådant samlade alltså bröderna på. Medan broder Nelson intresserade sig för grekiska och romerska mynt, var William mest road av bysantiska präglingar. Nelson hade även en stor samling med islamiska mynt, totalt drygt 8500 exemplar, vilka såldes som ett utrop (!) i april 1991.

Även om man i likhet med Gorgon inte samlar antika mynt, så pryder dessa kataloger sin plats i det numismatiska biblioteket. Att bläddra i dessa är en ren njutning. Katalogerna är inte speciellt svåra att anskaffa, möjligen med undantag för den med de islamiska mynten vilken är ganska sällsynt. Upplagorna var stora, men man får nog ändå vara beredd på att betala mellan 50 och 100 USD per styck för dem om man försöker köpa dem antikvariskt från USA – därmed inte sagt att man inte kan hitta enstaka kataloger billigare om man letar.

/hunt.jpg

2015-08-16 Myntsamlaren Otto Hirsch (1858-1945)

Nyligen (16 augusti) skrev Micke på sin numismatiska blogg en kort historik om anrika M.C. Hirsch Mynthandel med några biografiska noteringar om släkten Hirsch. Detta fick mig att dra mig till minnes att jag tidigare stött på en annan person med namnet Hirsch i myntsamlarsammanhang. I mitt bibliotek finns nämligen fem myntauktionskataloger från Stockholms Bokauktionskammare från 1875 och 1876 som tillhört musikhandlaren Otto Hirsch (1858-1945). Samtliga dessa kataloger har Otto Hirsch namnteckning på första sidan, och några har också inköpskvitton bifogade. Denne Otto Hirsch verkar inte alls vara uppmärksammad i senare tiders biografier över äldre tiders myntsamlare.

Om Otto Hirsch kan man på Wikipedia läsa bl.a. följande:

Otto Joseph Hirsch, född 1 oktober 1858 i Stockholm, död där 27 januari 1945, var en svensk musikförläggare, bokhandlare och företagsledare. Otto Hirsch fick tidigt arbeta inom faderns, Abraham Hirsch, musikförlag. Han fick 1884 ansvaret för detta men lämnade kring sekelskiftet 1900 den löpande ledningen åt medarbetare. I stället inriktade han sig på bokhandel med anledning av att bokhandeln Samson och Wallin hade ekonomiska svårigheter. Denna bokhandel övertogs av Hirsch som 1901 ombildade den till AB Nordiska Bokhandeln och även blev ensam ägare. Han var VD till 1920 och fanns i styrelsen till 1940. Han återgick delvis till musikförlagets arbetsfält men sålde det 1943 till Gehrmans musikförlag.

Jag känner inte till något mera om Otto Hirsch i egenskap av myntsamlare. Han saknas i den medlemsförteckning över SNF:s medlemmar som publicerades i Numismatiska Meddelanden nr IX år 1883, liksom i motsvarande förteckning i NM X år 1887.

Bilden på Otto Hirsch är lånad från www.geni.com.

Nedan avbildas också ett inköpskvitto från auktionen 22 och 24 mars 1876 [Hesse #1999], kvitterat av den välkände Claes Gartz.

/otto-hirsch-1.jpg

/otto-hirsch-2.jpg

2015-08-08 Myntmässa i Stockholm i november (?)

Enligt ännu obekräftade uppgifter så kommer Sveriges Mynthandlares Förening att arrangera en myntmässa i Stockholm i november. Datum är tydligen inte slutgiltigt spikat, men lokalen uppges vara samma som vid den lyckade mässan i februari – Sheraton Hotel. Se även mitt inlägg om Februari-mässan, daterat 2015-03-01, nedan.

2015-08-05 Svåra myntherrar - plats nr 1

delad förstaplats hittar vi den mynttyp med ett patriarkalkors som slogs i Lödöse på 1150-talet av biskop Bengt den Gode (enl. Roger Svensson och Sven-Erik Arnell) eller Sverker den äldre (enl. Rune Ekre och Kenneth Jonsson), och ett mynt som tidigare attribuerades till Knut Långe (LL IV:8a), men som enligt de senast publicerade rönen (Roger Svensson – Renovatio Monetae, SNF 2012) istället bör vara utgivet av Ulf jarl. Båda dessa mynt är – så vitt jag vet – endast kända i ett enda exemplar vardera utanför museerna.

Brakteaten från 1150-talet ansågs tidigare vara norsk, och har därför saknats i alla tidigare samlingar av svenska medeltidsmynt förutom just det exemplar som fanns i samling Bonde, och som kom ut på marknaden 2010 på auktion Bonde 6. Myntet är ytterst sällsynt även i museisamlingar och fynd, men det kan naturligtvis inte helt uteslutas att ytterligare något exemplar kan finnas i av mig okända samlingar i Sverige eller Norge.

Ulf jarls penning kommer ur Rolf Sjöbergs samling (Ahlström auktion 40), och har tidigare tillhört Sven Svensson och Israel Bonnier (Holmberg auktion 69, 1906). Med största sannolikhet kommer den, liksom alla privatägda exemplar av Knut Långes mynt, ur det hittills enda kända skattfyndet med Knuts och Ulfs mynt – Eskilstuna 1879. Myntet är som synes spräckt och fragmentariskt och uppklistrat på papper. Men då det är det enda privatägda exemplaret, så kan man inte vara kräsen när det gäller kvalitet!

/myntherrar-01.jpg

2015-08-05 Svåra myntherrar - plats nr 2

Ursupatorn Knut Långe, som med våld tog makten från Erik Eriksson 1229, men sedan avled redan 1234, får placering nr två. Endast tre säkra exemplar finns privat; ett ex vardera av LL IV:2b, IV:3, och IV:7). Myntet med fanan (LL IV:8a) hör enligt nya rön troligen till Ulf jarl – se plats 1.

Obekräftade uppgifter finns om ytterligare ett eller möjligen två ex i privata samlingar vilket, om det visar sig vara korrekt, skulle göra att Knut byter plats med Birger. Men ännu så länge så har vi endast tre säkra ex – inte mer.

Här nedan avbildat exemplar kommer ur Sven Svenssons samling, och kan spåras tillbaka till den försäljning av dubbletter ur KMKs samlingar som arrangerades av Appelgren 1909, och därmed till Eskilstunafyndet 1879.

/myntherrar-02.jpg

2015-08-05 Svåra myntherrar - plats nr 3

Av Birger jarls mynt finns f.n. fyra kända exemplar i privatsamlingar, vilket ger Birger en tredjeplats. Ett femte exemplar, som utbjöds på en dansk auktion för ett antal år sedan, visade sig vara stulet från Varnhems museum på 1970-talet. Det beslagtogs, och är numera återbördat till offentlig ägo.

Nedan avbildat exemplar har en fin proveniens, då vi vet att det kommer ur Jakob von Engeströms samling, och därmed också med säkerhet ur det stora Styrafyndet 1786. Det såldes på Ahlströms auktion 37, år 1988.

/myntherrar-03.jpg

2015-07-22 Olofströmsmässan 2015

Åter igen hade jag möjlighet att besöka myntmässan i Olofström. Jag har tidigare skrivit i positiva ordalag om denna mässa, och inte heller detta år blev jag besviken. Kristianstadsortens Numismatiska Förening (KNF) skall ha all heder av detta arrangemang. Och denna mässa är ju ett alldeles utmärkt skäl att förlägga en semestervecka i de sydliga landskapen.

När mässan öppnade var köerna nog lite kortare än förra året, men efter en halvtimme så hade besökarna hittat hit. Det är alltid svårt att uppskatta antalet besökare på en mässa, då dessa kommer och går under dagen. Jag tror dock att det var fler entusiaster som hittat hit denna gång, jämfört med förra året. Ett drygt dussin handlare gjorde sitt bästa för att erbjuda intressanta kompletteringar till besökarnas samlingar, och KNF informerade om sin verksamhet. Klubben hade också en liten intressant utställning av gotländska mynt på sitt bord.

Denna gång gjorde Gorgon inga kompletteringar av medeltidssamlingen – även om det fanns medeltida mynt på några av handlarnas brickor. Istället så blev det lite kompletteringar av det numismatiska biblioteket samt ett och annat objekt till Gorgons numismatiska kuriosa-samling.

Liksom tidigare år besöktes även den gigantiska antik- och samlarmarknaden i Degeberga dagen efter. Utbudet av numismatica är begränsat även om två mynthandlare hade bord, men det finns ju oerhört många andra antika föremål som man gärna skulle vilja ha! Så om man samlar lite bredare än bara mynt och medaljer, så är Degeberga rätt plats att jaga!

Nedan en stämningsbild från Olofström med hugade spekulanter vid Nilssons Mynthandels bord.

/nilsson.jpg

2015-07-11 Myntmässa i sommarvärmen!

Nåja, vi får väl se hur det blir med sommarvärmen, men om exakt en vecka (18 juli) är det dags för Myntmässan i Olofström. Jag har besökt denna ett par gånger, och kan intyga att den utgör ett mycket trevligt numismatiskt inslag i sommarsemestern. Detta är faktiskt den myntmässa som hittills givit bäst utdelning när det gäller kompletteringar av Gorgons egen samling.

Så om ni ändå råkar befinna er i de sydligare landskapen denna helg, så passa på att träffa likasinnade och kanske t.o.m. förvärva ett eller annat objekt till samlingen eller den numismatiska bokhyllan.

Mera information hittar ni här och här.

Och nedan en bild från mässan 2014.

/olof-juli-2014.jpg

2015-06-30 Svåra myntherrar - plats nr 4

På plats fyra med endast fem säkra exemplar utanför museerna hittar vi mynt från Johan Sverkersson. Jag har valt att inte lägga Johan på delad placering med Håkan Magnusson (plats 5, också med fem kända exemplar i privat ägo) av två skäl – dels tror jag (rätt eller fel) att ”mörkertalet” är större för Håkans mynt, och dels så finns möjligheten att Håkans mynt skall betraktas som norska. Notera att rent generellt så gäller att den inbördes placeringen för platserna 2-5 kan ändras om enstaka tidigare okända exemplar dyker upp på marknaden.

De kända exemplaren av Johans vackra mynt kommer, med endast ett fåtal undantag, från ett och samma fynd – Dimbo i Västergötland. De allra flesta exemplaren från det fyndet finns numera i KMK. Ett mindre antal mynt från fyndet hamnade dock i privata händer, och av de mynt som KMK inlöste användes en del tidigt som bytesobjekt med andra museisamlingar, t.ex. KMMS i Köpenhamn. Byten genomfördes även med privata samlare. Bl.a. så ingick ett flertal exemplar i Stiernstedts samling, som senare förvärvades av Antell, som testamenterade sina samlingar till Nationalmuseet i Helsingfors.

Av de nu kända mynten i privat ägo är tre av typen med fågelhuvud (LL III:4), medan typerna med krona (LL III:1) och svärd (LL III:5a) finns i endast ett ex vardera.

/myntherrar-04.jpg

2015-06-20 Den blomstertid, del 2.

Precis när jag trodde att den numismatiska vårterminen var avslutad så fick jag en möjlighet att närvara när Strängnäs Myntklubb avhöll sitt sista möte inför sommaren, den 15 juni. Ett dussin medlemmar hade slutit upp för att höra Kent Bengtsson tala om Medeltida myntning i Södra Sverige. Kent är ju en av de ledande auktoriteterna på den vikingatida och medeltida danska myntningen, och under den perioden så var ju Skåne och Blekinge danskt. Vi fick en exposé över myntningen i de sydsvenska landskapen, och dessutom kaffe med välsmakande tårta till.

Myntklubben i Strängnäs har fokuserat sin verksamhet mot kunskapsspridning, och har under de senaste åren arrangerat en mängd intressanta föredrag med en stor variation på ämnen. Gorgon önskar lycka till med kommande program!

/strangnas-2015-06-15.jpg

2015-06-10 Den blomstertid nu kommer!

Den numismatiska ”vårterminen” går mot sitt slut. Vårens mässor och auktioner är avklarade, och myntklubbarnas vårprogram är också snart historia. Numismatiska Klubben i Uppsala hade sin sista programpunkt den 30 maj – ett samarrangemang med Museum Gustavianum och Uppsala Universitets Myntkabinett. Temat var ”Vad samlar du på?”, och då inte bara mynt, utan rent generellt. Vi fick dels en del intressanta etnologiska aspekter på samlandet belysta av prof. Birgitta Meurling, som exemplifierade med samlandet av t.ex. skor och gosedjur. Doktoranden vid konstvetenskapliga institutionen, Greger Sundin, tog sedan vid och beskrev hur samlandet förändrats genom tiderna, med fokus mot de senaste decennierna. Avslutande föreläsning stod Magnus Wijk för. Han gjorde en exposé över myntsamlandet från 1500-talet till våra dagar. Alla föreläsningar följdes av en livlig diskussion. Parallellt med föreläsningarna så hade Uppsalaklubben ett informationsbord och en av klubbens medlemmar, Eric Knutsson, förevisade sina samlingar och gav råd och information till de besökare som hade tagit mynt med sig till dagens evenemang. En lyckad avslutning på vårens aktiviteter i Uppsala.

Och ikväll (10 juni) var det så dags för avslut även för Sigtuna Myntklubb. Som vanligt hade ett 40-tal medlemmar hörsammat kallelsen, och utöver de obligatoriska programpunkterna med information, auktion, och kaffe, så bjöds de närvarande på en översikt över den svenska numismatiska litteraturens historia av den i numismatiska sammanhang välkände Per-Göran Carlsson. P-G lovade inledningsvis att klara av detta på 15 minuter, men vi fick oss en dryg halvtimmes lärdom serverad – efterföljande diskussion oräknad!

På bilderna nedan ser ni Magnus Wijk och P-G Carlsson sprida lärdom till massorna. (Boken som P-G förevisar är Elias Brenners Thesuarurus Nummorum.)

/blomstertid.jpg

2015-06-07 Efter sommar kommer höst...

Vissa tycker kanske att detta var en lite "deppig" rubrik? Men min avsikt var bara ett poängtera att även om vi alla nu ser fram emot sommaren och en välförtjänt semester (med sol och värme???) – en period då numismatiken får ge vika för andra högre prioriterade aktiviteter – så kommer i sinom tid kalendern att fyllas på med numismatiska aktiviteter igen. Jag har noterat följande:

18 juli. Myntmässa i Olofström

18-19 september. MISAB auktion 16

26 september. Myntmässa i Lund

24 oktober. Myntmässa i Norrköping

Och sen har vi ju de lokala myntklubbarnas aktiviteter, som brukar påbörjas i augusti eller september. Det blir nog en bra höst även detta år!

Gorgon kommer nog att blogga lite då och då även under sommaren, men något glesare mellan inläggen blir det säkert.

2015-06-02 Läsvärt om mynt

Jag har nyligen kommenterat och rekommenderat två nyutkomna trevliga böcker om mynt (se blogginlägg 2015-05-25 och 2015-05-11 nedan). Men ytterligare två imponerande publikationer har utgivits under våren 2015.

Nordisk Numismatisk Årsskrift, Ny serie, 1.

Jag tänkte inte här ge mig in på någon omfattande uppräkning av innehållet i denna antologi; det räcker med att konstatera att NNÅ-NS-1 innehåller 11 högklassiga bidrag. Det är trevligt att denna väsentliga bokserie, som började utges redan 1936, nu får en nystart. Medan den under de första decennierna utkom årligen, så blev utgivningstakten under senare år alltmera sporadisk, och det sista numret i den ”äldre serien” var 3-års-volymen 2003-2005. Nu övergår man till en löpnumrering, vilket ger större friheter. Nordisk Numismatisk Årsskrift utgör liksom Numismatiska Meddelanden definitivt en hörnsten i varje numismatiskt bibliotek. Boken kan köpas bl.a. från KMK.

Myntstudier – Festskrift till Kenneth Jonsson.

Festskrifter är trevliga! Och nu har professor Kenneth Jonsson förärats en mycket trevlig antologi med 25 intressanta bidrag (förord och inledning oräknade) av framstående numismatiska forskare och skribenter. Orsaken till denna hyllning är att Kenneth nu uppnått den aktningsvärda åldern av 65 år. Författarnas internationella bakgrund gör att artiklarna är skrivna inte bara på de skandinaviska språken, utan även på engelska och tyska. Sammantaget en mycket läsvärd publikation! Boken kan köpas från SNF.

Och till sist man kan konstatera att en mycket hektisk numismatisk vår, med auktioner, mässor, nya böcker, och trevliga klubbsammankomster, nu närmar sig termins-slut. Sommaren ligger framför oss, med andra prioriterade aktiviteter. Dock kan man väl förutse att det som vanligt blir en och annan regnig dag som kan ägnas åt numismatiken även under sommarmånaderna.

Och så ses vi väl på myntmässan i Olofström i Juli?

/2015-06-02.jpg

2015-05-29  Svåra myntherrar - plats nr 5

På plats nummer fem i topplistan återfinner vi penningar (brakteater) med bokstaven H inom slät ring (LL XXX:2a-b), som numera brukar attribueras till Håkan Magnusson, son till Magnus Eriksson, och svensk medregent till sin fader 1362-64. Håkans verkliga maktbas var dock Norge, där han var regerande kung från 1343 fram till sin död 1380.

Gorgon känner en viss tveksamhet inför detta mynts attribuering till Håkan som svensk kung. Man kan utgående från skattfynd konstatera att myntet präglades parallellt med Magnus Erikssons år 1363 introducerade slätringsbrakteater med bokstäverna E, L, och S. På dessa mynt syftar dock centralbokstaven alltid på myntorten - Kalmar, Lödöse, och Söderköping. (Medeltida mynt från Kalmar har av orsaker som diskuterats livligt ett uncialt E som symbol.) Penningen med H är alltså en avvikare från denna norm. Det är naturligtvis möjligt att bokstaven H skulle kunna syfta på något annat än Håkan – dock oklart vad; någon svensk medeltida myntort som börjar på H är inte känd. Men man kan, enligt min åsikt, inte utesluta att detta är en norsk prägling, och i så fall är väl H=Hamar (norsk myntort) - i analogi med de övriga penningarna - ingen helt orimlig hypotes. Och om man inte accepterar denna hypotes, så gör ändå ett hypotetiskt norskt ursprung det lättare att acceptera den alternativa tolkningen H=Håkan; avvikande från ovan nämnd norm att centralbokstaven skall syfta på myntorten. Summan av kardemumman är att detta är ett problematiskt mynt i den svenska medeltida myntserien.

Detta är alltså, mycket kortfattat, mina funderingar kring detta mynt. Det står var och en fritt att begrunda eller förkasta dessa.

Mot denna bakgrund så får placeringen som nr 5 på denna lista betraktas som preliminär och osäker. Är myntet präglat i Sverige så hör det absolut hemma på listan – annars inte. Dock är det ju så med medeltida mynt att ibland så får vi, i brist på konkreta bevis i form av myntningsavfall eller samtida dokument, nöja oss med en eller flera hypoteser som tills vidare får existera parallellt.

Jag har noterat fem exemplar i privat ägo, varav två tidigare ej noterade framkommit de senaste åren. Detta gör att man absolut inte kan utesluta att ytterligare något eller några få exemplar kan finnas utanför museerna. Ett av de fem nu kända privatägda exemplaren är f.ö. halverat.

/myntherrar-05.jpgFoto: Magnus Wijk

2015-05-25 Myntsamlandets glädje

Den kände myntsamlaren Christer Berggren i Piteå har låtit producera en bok om sitt samlande och sin myntsamling. Berggren hör ju sedan några decennier till ”tungviktarna” bland de svenska samlarna, och hans samling är vida berömd och beundrad.

Boken, som skrivits av Christer själv, är i A4-format och rikligt illustrerad med färgbilder tagna av KMK:s myntfotograf Gabriel Hildebrand. Det som Gorgon tycker är extra trevligt är att boken inte enbart är en förteckning över mynt i Berggrens samling, utan det finns omfattande text och bildavsnitt om varför och hur Christer samlar mynt. Vidare betonar författaren den sociala aspekten av samlandet, och i boken finns även reportage från de myntträffar som engagerade samlare ibland anordnar med likasinnade.

Boken är tryckt i endast 200 exemplar.

/berggren-bok.jpg

2015-05-24 MISAB 15 - intryck från auktionen

Jag skulle tro att Nils J. Lindberg är mycket nöjd efter att ha studerat listan med uppnådda priser från gårdagens auktion! Då gick exakt hälften av hans erkänt högklassiga samling av svenska mynt under klubban. De 298 utropen inbringade totalt nästan 7,6 miljoner, vilket ger ett snittpris på drygt 25 tusen per utrop. Endast 4 utrop blev osålda. Om man gör antagandet att nästa auktion – våren 2016 – inbringar lika mycket, betyder det att den lindbergska samlingen kommer att totalt klubbas för runt 15 miljoner. Ett enastående numismatiskt livsverk. För att få lite perspektiv på detta kan man ju jämföra med samling Bonde och samling Hagander, som båda nådde drygt 60 miljoner (om jag minns rätt). Men då bör man beakta att den bondeska samlingen hopbragts av den adliga släkten Bonde under flera generationer, och vad Hagander beträffar, så var han multi-miljardär. Hatten av för Dr. Lindberg!

Om auktionens genomförande finns inte så mycket att säga; fullsatt i lokalen och proffsigt och effektivt på ett sätt som vi numera vant oss vid. Hotell Sergel Plaza är en utmärkt lokal, som ligger bara 10 minuter från Stockholms Central. Att MISAB denna gång ordnat med en välsmakande lunch mellan auktion 14 (Lundbergs polletter) och 15 (Lindberg) bidrog nog till den goda stämningen under eftermiddagen.

Endast sex medeltida mynt var utbjudna denna gång. Olof-penningen klubbades för högst rimliga 21000, medan priserna på Erik av Pommerns örtug och Abo blev höga; 26000 resp. 24000 kr. Även Karl Knutssons Åbo-penning nådde goda 5000 kr, medan de två örtugarna från Karl klubbades för mera normala 1900 resp. 4800 kr.

Till sist några ord om auktion 14 – Hans Lundbergs polletter – som såldes före lunch. Även denna auktion genomfördes på ett utmärkt sätt. Ca 30 budgivare bjöd friskt, och även om polletter ju inte ligger i samma prisklass som prestigemynt, så nådde den totala summan av alla sålda objekt på denna auktion 438 tusen. Inte alls illa! 41 (9%) av utropen blev osålda.

/misab-15-bild.jpg

2015-05-22 Timmermansordens Myntkabinett

Igår besökte tolv medlemmar i Numismatiska Klubben i Uppsala Timmermansordens Myntkabinett i Stockholm. Denna myntsamling är normalt inte öppen för allmänheten, men tack vare vänligt tillmötesgående från samlingens föreståndare, Harald Nilsson, kunde denna visning ordnas.

Myntsamlingen, vars historia går långt tillbaka i tiden, omfattar nu närmare 10000 objekt, varav en del riktigt spektakulära. Harald guidade oss med stor sakkunskap genom både samlingens historia och montrarnas innehåll, varefter tid fanns för individuella studier av montrarna. Trots att den lokal i vilken samlingen är utställd är ganska liten har man lyckats mycket bra både med urvalet av objekt och deras exponering. Detta myntkabinett är verkligen en liten ”numismatisk pärla”.

Nedan tre bilder; en från själva visningen och en från montern med de antika mynten. Den sista bilden visar den lilla arbetsplatsen, med bl.a. en 8-dalersplåt från 1662 på väggen. Och vem skulle inte vilja ha det så i sitt ”numismatiska kontor”?

/to-1.jpg

/to-2.jpg

/to-3.jpg

2015-05-17 Nytt diskussionsforum

Den 21 februari i år skrev jag ett inlägg där jag påtalade att vi i Sverige - till skillnad från i vårt västra grannland - för närvarande saknar ett bra diskussionsforum för mynt, medaljer och annat numismatiskt intressant.

Nu nås vi av den glada nyheten att ett sprillans nytt forum precis sjösatts - Mynt Med Mera. Låt oss hoppas att detta forum blir ett aktivt sådant, och att skribenterna håller en positiv och konstruktiv ton i dialogen sinsemellan. Och en viktig sak - alla kan inte vara passiva läsare - några måste också skriva!

Gorgon har registrerat sig som användare. Följ gärna mitt exempel!

2015-05-16 Samling Nils J Lindberg

Om exakt en vecka säljs första delen av Nils J Lindbergs högklassiga samling svenska mynt. Del två kommer att gå under klubban våren 2016. Även om den medeltida delen av Lindbergs samling antalsmässigt är liten så är den högintressant, då den innehåller en trevlig avdelning medeltida mynt slagna i Åbo.

Man bör som samlare notera att den tryckta katalogen för del 1 av denna samling är en nerkortad version av ett mera omfattande verk över Lindbergs samling som, utöver att den förtecknar alla mynt i samlingen, är rikligt försedd med kommenterande artiklar som saknas i den enklare ”katalog 15”. Vidare finns ett av SNF:s ordförande Jan-Olof Björk författat inledande avsnitt (27 sidor!) om de samlingar ur vilka många av Lindbergs mynt ursprungligen kommer. För den som är intresserad av provenienser för mynten är detta avsnitt av mycket stort värde. Jag rekommenderar starkt att den intresserade anskaffar båda katalogerna!

På auktionen den 23 maj säljs alla udda utrop av Lindbergs mynt. Det betyder också att vi får vänta ett år på det raraste och (troligen) dyraste medeltida myntet i samling Lindberg – Kristoffers av Bayern Åbo-örtug. Men det är ju alltid roligt att ha något att se fram emot och säkra budget för...

/lindberg.jpg

2015-05-14 Svåra myntherrar - plats nr 6

Myntutgivning var under medeltiden ett kungligt privilegium. I Europa var det dock vanligt att även andra högre kyrkliga och världsliga herrar fick (eller tog sig) mynträtt. I Sverige finns endast några få exempel på detta, och ett av dessa exempel är att Ärkebiskopen i Uppsala utgav egna mynt under 1190-talet och en bit in på 1200-talet. Endast den äldsta typen, med en hand hållande en biskopskräkla, finns så vitt jag vet i privata samlingar. Dessa penningar förekommer bl.a. i fynd som i övrigt domineras av Knut Erikssons svealandspenningar.

Jag har noteringar om sju exemplar i privata samlingar, men ytterligare något ex kan naturligtvis finnas. Ett av Sven Svenssons fragmentariska exemplar köptes av Uppsala Universitets Myntkabinett, och finns alltså inte längre tillgängligt (se Studia Numismatica Upsaliensia, vol 3, mynt nr 33).

Ärkebiskopens i Uppsala mynt från 1190-talet får alltså placering nr 6 i denna topplista.

/myntherrar-06.jpg

2015-05-12 Visst fungerar det!

Provade idag den möjlighet som Bruun-Rasmussen erbjuder att i realtid följa auktionen på sin dator, om man inte har möjlighet att närvara på auktionen. Och visst fungerar det!

Det objekt som skall säljas visas på skärmen, tillsammans med värdering och aktuellt högsta bud – som uppdateras kontinuerligt. Samtidigt ser och hör man auktionsutroparen i realtids-video. Fördröjningen verkar vara mycket obetydlig. Längst nere till vänster ser man dels de två senast klubbade objekten, med uppnått pris, och till höger de två objekt som skall säljas härnäst.

/br-realtid.jpg

2015-05-11 Nyutkommen bok om myntfynd i Skåne

Numera så är vi svenskar inte bortskämda med ett ständigt flöde av god numismatisk litteratur. Därför blir man desto gladare när man konfronteras med den nyutkomna volym 12 i serien Sveriges Mynthistoria – Landskapsinventeringen. Utgivningen av dessa numismatiskt och kulturhistoriskt värdefulla volymer började redan 1982 med en volym om Ångermanland. Den senaste utkomna volymen före nr 12 var Bohuslän, som utkom 2004. Så låt oss hoppas att denna nya volym signalerar en återstart av serien. Enligt uppgift så pågår arbete med volym 13, som kommer att behandla Västmanland.

Volym 12 är den hittills näst ”fetaste” boken i serien, och omfattar hela 300 sidor i A4-format, endast slagen av Upplands-volymen på 361 sidor. Men å andra sidan så behandlar volym 12 endast halva Skåne, medan Upplandsvolymen behandlade hela landskapet.

Bortsett från bokens huvuduppgift – att förteckna alla kända myntfynd, med översiktlig beskrivning av innehåll, fyndomständigheter och referenser, så innehåller boken liksom tidigare volymer ett kulturhistoriskt högintressant kapitel om ”Sägner, tradition och kuriosa”. Spännande och fascinerande läsning! Boken är tryckt i endast 200 exemplar, och kan köpas/beställas från Kungliga Myntkabinettet.

/smh-vol-12a.jpg

2015-05-09 En hög med örtugar...

Därmed var forskarveckan på KMK avslutad. Nästan 5500 örtugar ur Västeråsskatten 1972 har studerats och viktuppgifter registrerats för kommande statistisk analys. De flesta av dessa mynt har tidigare vägts inom ramen för projektet Sveriges Mynthistoria – Sturetiden i slutet på 1970-talet. Men 1635 mynt fick vi själva väga på nytt, då de nyttjats i utställningen i Västmanlands Länsmuseum ("en hög med örtugar"), och återlämnats i påsar med 25 mynt i varje. Hur som helst så är grunden nu lagd för vidare analys. Ett stort tack till vännen Jonas Rundberg för en enastående insats, och till personalen på KMK, utan vilkas hjälpsamhet denna produktiva vecka inte skulle varit möjlig.

Bilden nedan föreställer 150 örtugar, alla stampidentiska, som väntar på vägning.

/05701-52801.jpg

2015-05-06 Forskning pågår!

Hela denna vecka har Gorgon nöjet och privilegiet att på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm arbeta sida vid sida med Sveriges ledande expert på den medeltida svenska örtugsmyntningen, Jonas Rundberg. Veckans fokus har varit mot de 5600 örtugarna från Västerås som ingick i den stora myntskatten som hittades 1972. Skatten innehöll totalt ca 16000 mynt, varav som sagt 5600 var örtugar. Efter tre dagar har vi sorterat och registrerat ca 3500 av dessa, och dessutom vägt ca 600 exemplar. Analysen av dessa ingår i ett större arbete som syftar till att mera exakt kunna datera de anonyma präglingarna som utgavs i Erik den heliges namn under den s.k. Sturetiden (1470-1520), och förhoppningsvis kunna attribuera de allra flesta till en specifik myntherre. Enbart mynten från Västeråsskatten räcker dock inte för att lösa frågeställningarna, utan dessutom ingår mynt från andra fynd, KMK:s systematiska samling, andra museer, och privatsamlingar i studien. Slutmålet är en eller möjligen två nya volymer i serien Den svenska örtugsmyntningen, där Jonas redan publicerat två volymer.

På bilden ser ni Jonas förnöjt sortera örtugar med ett leende på läpparna – och så mycket roligare än så här kan man väl knappast ha, eller hur?

/jonas-r.jpg

2015-04-30 Luckor i Gorgons bibliotek – EFTERLYSNING!

Numismatisk litteratur är en av Gorgons passioner. Det egna biblioteket är efter några decenniers samlande numera ganska omfattande. Dock saknas ännu mycket. En sak som irriterar Gorgon är när några få utgåvor i publikationsserier eller katalogsviter saknas. Nedan förtecknas några sådana luckor. Om du har en eller flera ”luckfyllare”, så hör av dig till Gorgon via kontaktsidan! Prislappen kommer vi säkert överens om!

KMK:s utställningskatalog: Johan Carl Hedlinger. Stencil i A4 på ljusgrönt papper. Utställning till 200-årsminnet av hans död 1971.

Sporrongs Samlarforum: 1980, nr 3.

(Norsk Numismatisk Forening) Acta Nvmismatica Osloenses 1932-1936: Nr 3, 4, och 5.

(NNF) Småskrifter för Myntsamlare 1938-1974 : Nr 6, 8, 11, 15.

(NNF) Repetisjonskursus for myntsamlere: Nr 1-2 (1945?)

NNF-Nytt: 2001, nr 2; 2004, nr 3.

 

2015-04-27 FriMynt 2015 - en kort rapport

Så var FriMynt 2015 avklarad. Denna anrika Helsingborgs-mässa är en av årets absoluta numismatiska höjdpunkter. Normalt brukar även vädergudarna vara nådiga denna helg i slutet av april, men denna gång så var vädret grått och mulet, och med visst inslag av lättare regn. Men vad gjorde det? I Idrottens Hus samlades som vanligt en stor skara myntintresserade, och när portarna öppnades 11:00, så vällde horderna in i mässlokalen.

Det mesta var sig likt från tidigare år; de flesta handlarna återfinns på samma plats år från år, så efter några besök vet man var man skall börja leta. Efter att ha snabbgranskat utbudet på alla bord, så kan man sedan ta en kopp kaffe i fikahörnan, för att sedan ta en runda till med fördjupade studier av vissa handlares bord.

Ett generellt intryck var att jag nog tror att det var något färre besökare än förra året. Trots detta så var trängseln stor vid de flesta borden. Något som jag saknar, jämfört med hur FriMynt var för 5-10 år sedan, är att utbudet av äldre numismatisk litteratur numera är i stort sett obefintligt. Detta trots att många samlare jagar även kunskap (böcker, kataloger), och inte bara mynt och medaljer.

FriMynt är också ett lysande tillfälle att träffa samlarkollegor från när och fjärran, och ger möjlighet att koppla ihop ett namn med ett ansikte. Denna gång fick jag en kort pratstund med HA från Skåne, vars samling faktiskt innehåller ett och annat bra objekt med proveniens Gorgon. Trevligt!

Till Gorgons egen samling kunde en penning och en örtug bärgas. Litteraturmässigt blev det mycket magert. Intressantast var väl att Bruun-Rasmussen producerat en katalog som förtecknar alla mynt och medaljer i storsamlaren Poul Henning Knudsens samling, som såldes av B-R på åtta auktioner 2009-2013 (auktionerna IV-XI; på auktionerna I-III såldes PHK’s sedlar). Exempel på detta fenomen – att en samling delas upp på flera auktioner, men att det också produceras ett samlingsverk – finns det flera exempel på: Hagander är ett, Nils J Lindberg ett annat.

Sammanfattningsvis en toppenhelg!

/frimynt2015.jpg

2015-04-22 Svåra Myntherrar - plats nr 7

delad sjundeplats hittar vi Karl Sverkersson (kung 1161-1167) och Erik Knutsson (kung 1208-1216).

Den som studerar Lars Lagerqvists referensverk från 1970 hittar inga mynt från Karl Sverkersson, men vid arkeologiska utgrävningar i Lödöse 1974 hittade man avfall från tillverkning av en mynttyp som tidigare ansetts vara norsk, nämligen en brakteat med ett kors inom slät ring, med punkter i korsvinklarna. På något av avtrycken är ringen troligen en punktring. Myntningsavfallet har hittats i lager som dendrokronologiskt säkert kan dateras till 1160-talet, och myntherren bör ha varit Karl Sverkersson. (Till det ännu mera spektakulära myntningsavfallet från 1150-talet som hittades 1987 kommer vi att återkomma senare i denna serie av blogginlägg.)

Karls lilla korsbrakteat har alltså tidigare ansetts vara norsk, och vill man uppskatta antalet privatägda exemplar måste även den norska mynthandelns auktions- och lagerlistor gås igenom, liksom motsvarande källmaterial från Danmark. Jag har noterar 4-5 försäljningar av Karls mynt under de senaste decennierna, men här finns troligen ett större mörkertal i min statistik än för de ”klassiskt svenska” medeltidsmynten. En kvalificerad gissning är att ca 10 exemplar av Karls mynt finns på marknaden.

Erik Knutsson, son till Knut Eriksson, och sonson till Erik den helige, präglade mynt i Götaland (sannolikt i Lödöse) och i Svealand. Svealandsmynten är oerhört sällsynta, och endast tre exemplar har omsatts i mynthandeln de senaste decennierna; ett av dessa är halverat, medan ett annat (här avbildat) är kantskadat. Myntningen i Lödöse har behandlats av Hemmingsson i NNÅ 1973/74, och ett drygt dussin stampar har använts. Endast några få exemplar finns dock ute på den öppna marknaden, och tillsammans med Svealandsmynten torde man kunna summera antalet av Erik utgivna penningar i privata samlingar till ca 10.

Nedan ser vi två penningar som sannolikt utgivits av Karl Sverkersson, och under dessa två penningar från Erik Knutsson – en från Svealand (Ex Bruun – Svensson – Frösell) och en från Götaland.

/myntherrar-07.jpg

2015-04-19 FriMynt 2015

Man har knappt hunnit sortera intrycken och inköpen från mässan i Borlänge, så är det dags igen!

Vid sidan av MISABs auktioner är nog den årliga myntmässan i Helsingborg årets numismatiska höjdpunkt. Det är kanske en liten överdrift att säga att ”alla är där”, men en stor del av det numismatiska Sverige vallfärdar kommande helg (25 april) till Idrottens Hus för att jaga objekt till sin samling, men också för att träffa myntvänner från när och fjärran. Vi ses väl där?

/frimynt2015-annons.jpg

2015-04-18 Myntmässan i Borlänge

Jag lyfter på hatten för alla eldsjälar i alla myntklubbar runt om i Sverige för deras ideella insatser, och speciellt för de myntklubbar som anordnar myntmässor!

Idag var det myntmässa i Borlänge, arrangerad av Falu-Borlänge Myntklubb, och som vanligt så besöktes mässan av några tappra från Numismatiska Klubben i Uppsala.

Man hade i sista minuten bytt lokal från förra året, och flyttat tvärs över gatan till Soltorgsskolan. Och även om Maserskolans lokaler 2014 var helt OK, så var årets lokal snäppet bättre – större och ljusare.

Ca 15 utställare hade dukat upp sina bord, och efter en dryg timmes öppethållande hade arrangörerna redan räknat in 75 besökare, vilket torde betyda att även i år så bör nog mässan lockat mer än 100 besökare innan den stängde.

Vi från Uppsala kunde samtliga glädja oss åt att våra samlingar berikades med nya objekt – om än av vitt skilda slag. Så när vi under sen eftermiddag återkom till Uppsala, så kändes detta som en riktigt bra och lyckad dag i numismatikens tecken. Vi ses igen nästa år!

/fb-mk-20150418-bild.jpg

2015-04-05 Gorgon gallrar godsaker!

Så var det dags igen! Gorgon har gallrat några mynt ur samlingen och lagt dem på Tradera. Denna gång fem lite bättre och sällsyntare objekt. Utropspriserna har jag satt betydligt under vad jag tycker att mynten skall kosta. Sen får vi se om hugade spekulanter delar min åsikt om detta...

Länk till mina auktioner hittar du här.

Ett av objekten - en vacker Valdemarpenning - ser du här nedan.

/0313-p5080060.jpg

2015-04-04 Svåra Myntherrar - plats nr 8

På åttonde plats, med 12 säkra privatägda exemplar, återfinner vi de s.k. Interregnum-örtugarna. Utöver de exemplar som Rundberg publicerade 2005 (LL 1 = Rbg 1: 2 ex; LL 2b = Rbg 2: 5 ex; LL 2a = Rbg 3: 3 ex), så har jag noterat ytterligare 4 ex (Rbg 1: 1 ex; Rbg 2: 1 ex; Rbg 3: 2 ex) utanför museerna. Dock bör noteras att Rbg 3, nr 1373 (ex Svensson) troligen inte kommer att säljas. Rbg 3, nr 1374, finns inte heller längre tillgänglig på den privata marknaden. Totalt återstår 12 ex, varav ett ex (Svenssons Rbg 2, nr 1369) inte ännu är såld. Ytterligare något enstaka exemplar kan naturligtvis finnas utanför museerna.

Interregnum-örtugarna Rbg 1 och Rbg 2 torde med hög säkerhet kunna dateras till 1465-67, och trolig myntherre är Riksföreståndaren Jöns Bengtsson (se t.ex. kommentar till MISAB 12, nr 652)

Rbg 3 är mera problematisk. Den förekommer i två olika skepnader. De flesta är slagna med stamparna Rbg 1002/5006, som via frånsidesstampen kopplar till Sten Sture d.ä.:s äldsta typ. Denna bör därför kunna dateras till tidigt 1470-tal, och bör då hellre föras till just Sten Sture!

Men Rbg 3 förekommer också slagen med stamparna 1008/2008, och denna är inte stampkopplad med några andra mynt. Stilmässigt avviker den från mynten med kombinationen 1002/5006, och då den inte heller är känd från några daterbara fynd, så är dess datering osäker. Den kan vara slagen av Sten Sture under tidigt 1470-tal, men den kan också höra till den äldre gruppen.

Nedan avbildas de tre Rundberg-typerna. Rbg 3 är av den stampkombination som kan dateras till tidigt 1470-tal (f.ö. ex Bonde).

(Man kan möjligen invända mot placeringen som nr 8 i serien av Svåra Myntherrar, ty om man räknar bort de mynt som kan föras till Sten Sture så reduceras antalet privatägda exemplar. Jag har dock valt att behandla Interregnummynten som en grupp. Men som tidigare påpekats – detta med ”raritet” och ”antal privatägda ex” är ingen exakt vetenskap!)

/myntherrar-08.jpg

2015-04-03 Myntmässa i Borlänge 18 april

Nu är det tätt mellan de numismatiska evenemangen! Nyss MISAB 13 och myntmässor i Märsta, Stockholm och Göteborg, och nu i april har vi två myntmässor att se fram emot.

Först ut är aktiva Falu-Borlänge Myntklubb, som arrangerar myntmässa den 18 april. Jag har besökt denna några gånger och det är en mycket trevlig mässa. Väl värd ett besök.

Information hittar du på Falu-Borlänge Myntklubbs hemsida.

2015-03-24 Myntmässa i Göteborg!

Liksom förra året arrangerar Göteborgs Numismatiska Förening en Myntmässa, och datumet är nu på lördag (28 mars).

Bäst information hittar ni här.

2015-03-20 Fascinerande Fulingar 7

Nu tycker jag att det är dags för en ”fuling” igen! De första svenska mynten med utsatt årtal präglas i Stockholm år 1478. Både örtugar och halvörtugar slås. Det finns också en bevarad myntförordning för Stockholm från 1478 och sannolikt syftar årtalet på mynten på denna förordning. En del av mynten kan alltså mycket väl vara slagna under efterföljande år. Vi noterar dock att 1478 är det år då halvörtugen introduceras i det svenska myntsystemet som präglat mynt.

Några årtalsförsedda mynt från Västerås är inte kända, men halvörtugar slogs i stor mängd även i denna myntort. Från Västerås finns en myntförordning från 1480 bevarad med i princip samma innehåll som den från Stockholm 1478. Frågan som uppstår är då om halvörtugen från Västerås introduceras samtidigt som i Stockholm, 1478, eller om detta sker först 1480? Svaret på den frågan har vi inte, och kanske får vi inte heller någonsin svaret. Men så är det med medeltida numismatik – ibland måste vi konstatera att vi inte vet.

Däremot kan vi spekulera i vilken som är den äldsta halvörtugen som slogs i Västerås, och som trolig kandidat har vi – enligt min åsikt – en mycket sällsynt prägling, som till sitt utförande och stil avviker från de övriga, nämligen LL 15. En sådan fanns i Anders Frösells samling och den såldes på MISABs allra första auktion. Tyvärr så gjorde budgetbegränsningar hos Gorgon att den då inte kunde adderas till samlingen. Myntet kom åter ut på marknaden på MISAB 12, och då var jag mera framgångsrik. Den som väntar på något gott... Myntet är definitivt inte vackert p.g.a. ett ganska stort plantsfel. En riktig ”fuling”, men som sagt mycket rar. XR i katalogen är välmotiverat.

Något som inte framgår av Lagerqvists bok 1970 är att det existerar hybrider, typ-kopplingar (och kanske även stampkopplingar), mellan LL 15 och den (troligen) yngre LL 16. Den sistnämnda gruppen halvörtugar hör ju till de vanligaste medeltida mynten, och myntningen måste ha varit mycket omfattande. Liksom LL 15 är hybriderna med LL 16 mycket rara. Det finns hybrider som typ-kopplar både åtsidan och frånsidan med LL 16, och nedan avbildas dels en ”ren” LL 15” (ex Frösell – myntet högst upp – ”fulingen”), två hybrider, och – längst ner – en ”ren” LL 16.

/hopsatt-med-text.jpg

2015-03-16 Sören Norbys ”Malmö-skillingar” i Christian II:s namn

Samtida skriftliga dokument visar att Sören Norby lät prägla underhaltiga ”Malmö-skillingar” i Christian II:s namn i Blekinge – troligen i Ronneby. Ämnet har ingående behandlats av bl.a. numismatikern Bengt Hemmingsson, och hans slutsatser om vilka mynt det kan röra sig om hittar ni här. Kriterierna som kännetecknar dessa mynt är dels att kungens namn stavas CRISTIRN (och inte CRISTIERN eller CRISTIEN) samt att de tre lejonen (eller är det leoparder?) i frånsidans vapensköld felaktigt avbildas utan tungor (Schou 14-15). Mynten har mycket låg silverhalt, och slitna exemplar ser ut att vara av ren koppar.

Nyligen lyckades undertecknad förvärva just det exemplar av dessa skillingar som Hemmingsson avbildar i sin artikel. Någon tillförlitlig statistik om hur många av dessa tidigare förbisedda Sören Norby mynt som finns i privata samlingar har jag inte. Jag skulle dock tro att de är ganska sällsynta. Nyförvärvet avbildas nedan.

/norby-christian-skilling.jpg

 

2015-03-14 MISAB 13 - trendbrott?

Under ett flertal år har priserna på medeltida svenska mynt ”stått och stampat”. Kanske var marknaden helt enkelt mättad efter försäljningen av Frösells samling (MISAB auktion 1) och samling Bonde? Hur som helst; även om det funnits exempel på att vissa mynt betalats väldigt bra under de senaste åren, så finns också många mynt som sålts mycket billigt, eller t.o.m. förblivit osålda, trots låga utropspriser. I mitt blogginlägg om MISAB 10 (2014-03-15) karaktäriserade jag priserna på medeltidsmynt som ”spretiga”, och det omdömet gäller nog generellt för de senaste årens auktioner.

Idag såldes medeltidsmynt på MISAB 13. Materialet var trevligt, men utan de riktigt spektakulära topparna. Trots detta så var intresset mycket stort och undertecknad, som noterat sex objekt som ”vill ha”, fick nöja sig med endast två – trots rejäla bud. Speciellt kan noteras att de mynt som var av hög kvalitet lockade till intensiva budstrider. Men även det vanligare materialet, och objekt av lägre kvalitet, efterfrågades. Och faktiskt blev antalet återrop denna gång … noll!

Så är detta ett trendbrott? Nja; kanske bör man invänta ytterligare någon eller några auktioner innan man kan yttra sig säkert om detta. Dock kan dagens auktion i alla fall ses som en indikation på att intresset för det medeltida materialet kan tänkas vara stigande. Några riktigt bra priser (enligt min åsikt):

446 Olof Skötkonung, LL 17 - AACUNE: 36000 kr

448 Olof Skötkonung, barbariserad Long Cross imitation: 11500 kr

453 Valdemar, penning med krönt huvud: 3200 kr

456 Magnus Ladulås, LL X:3b: 3200 kr

459 Magnus Eriksson, tvåsidig penning: 3200 kr

466 Albrekt, örtug Söderköping LL 9a: 14500 kr (!)

484 Sten Sture d.ä. Örtug 1478: 15500 kr (!)

490 Hans, halvörtug LL 5 (nolla): 20000 kr (”All-time-high” för detta mynt!)

493 Svante Nilsson, LL 7: 13000 kr

496 Sten Sture d.y. LL 9g: 17500 kr (!)

Auktionen avhölls denna gång på Hotel Scandic Sergel Plaza. Personligen tycker jag att detta var ett utmärkt val av lokal. Endast 10 minuter från Stockholms Centralstation passade den utmärkt för oss som inte bor i Stockholm. Och auktionen var välbesökt! Utan att ha någon exakt statistik att hänvisa till, så tror jag nog att det var ”all-time-high” även på antalet besökare. Auktionssalen var knök-full, och troligen var runt 150 budgivare närvarande – i alla fall fram till lunch.

[2015-03-15; kl. 19:15] Slutprislistan har nu publicerats. Totalt klubbades objekt för drygt 7,8 miljoner kr.

/misab-13-01.jpg

/misab-13-02.jpg

2015-03-08 Svåra Myntherrar - plats nr 9

Sverker (d.y.) Karlsson, son till Karl Sverkersson, och sonson till Sverker d.ä., valdes till kung efter Knut Eriksson 1196, och satt på tronen till januari 1208. Sverker lät prägla mynt i Götaland, troligen i Lödöse. Alla typer avbildar ett lejon, som på de flesta exemplaren är grovt stiliserat – närmast en konturteckning. Ytterst sällsynta är mynt med lejonet väl utfört. Några mynt som kan föras till Svealand är inte kända.

Av Sverkers mynt finns ca 20 exemplar i privata samlingar. Majoriteten av dessa är LL XII:4, medan LL XII:2 enligt min kännedom finns i fyra exemplar i privata samlingar. Det bör noteras att dateringen av den sistnämnda till Sverker Karlsson får anses trolig men inte säkerställd, då exemplar med fyndproveniens som skulle kunna användas för en mera exakt datering saknas. Nedan avbildas ett exemplar av LL XII:4.

/myntherrar-09.jpg

2015-03-05 Nya och bättre bilder!

Ett par trevliga förvärv till samlingen nyligen inspirerade mig att uppdatera avsnittet om gotländska mynt (perioden 1520-1565). Texten har reviderats och utökats, och bildmaterialet för perioden är helt utbytt!

2015-03-04 Numismatisk agenda – mars/april 2015

Nu har våren kommit även till Mellansverige, och även den numismatiska ”vårterminen”. Gorgon själv noterar följande evenemang som måste prioriteras:

MISAB auktion 13, Stockholm 13-14 mars.

GNF myntmässa, Göteborg 28 mars.

Mynt i Mälardalen auktion, Stockholm 28 mars.

Falu-Borlänge myntklubb myntmässa, Borlänge 18 april.

FriMynt 2015, Helsingborg 25 april.

Utöver detta så skall naturligtvis de lokala myntklubbarnas verksamhet uppmärksammas, liksom en stor mängd internationella myntauktioner.

2015-03-02 Mynt i Mälardalen - Auktion!

Sedan ett par år tillbaka existerar ett organiserat samarbete mellan sex myntklubbar i Mälardalen. En gång per år möts man för en gemensam auktion, och ”värdskapet” cirkulerar mellan de inblandade klubbarna. 2015 års möte arrangeras av Stockholms Myntklubb, och äger rum den 28 mars.

Vardera av de sex anslutna klubbarna har möjlighet att lämna in upp till 70 objekt till auktionen, som alltså kan bli 560 utrop totalt. Endast medlemmar i de anslutna klubbarna kan närvara och bjuda.

De samarbetande klubbarna är: Strängnäs, Uppsala, Stockholm, Sigtuna, Katrineholm/Flen/Vingåker, och Eskilstuna. Respektive klubb informerar sina medlemmar om detaljerna i arrangemanget och samordnar på lämpligt sätt transport.

Mynt i Mälardalen är ett utmärkt exempel på att aktiva klubbar i samarbete kan erbjuda sina medlemmar ett mervärde.

2015-03-01 Myntmässan på Sheraton, Stockholm

Visst fanns det de som trodde att mässan annonserats för sent och för lite, och att den därför skulle ”floppa”. Så blev det inte alls. Ett dussin säljare hade dukat sina bord med allehanda numismatiska läckerheter, och publiken (köparna) svek inte. Strax efter lunch hade arrangörerna räknat till 110 betalande besökare (oräknat några som slank in utan att betala), så innan dagen var slut så hade nog ca 150 besökare botaniserat bland objekt i prisklasser från några kronor till mer än 100 tusen.

Kommersen var god, och handlarna såg ut att vara mycket nöjda med dagen. Om något lite extra positivt skall framhållas, så var det lokalen, som var funktionell, ljus och rymlig, och belägen endast några minuters gångväg från Centralstationen. Positivt var också att MISAB arrangerat en extra visning av auktionsobjekten till kommande auktion samma dag. Några besökare kommenterade att de var just detta som varit avgörande för att de åkte till Stockholm denna dag.

Arrangörerna verkade märkbart lättade när dagen närmade sig sitt slut, och vi kan nog räkna med en repris nästa år – eller kanske rent av under senhösten!

/smhf-28-febr-2015.jpg

2015-02-25 Svåra Myntherrar - plats nr 10

Jag tänkte i sinom tid återkomma till temat ”fascinerade fulingar”, men just nu så känner jag mera för att på börja en ny serie inlägg, nämligen om de myntherrar vars mynt hör till de allra sällsyntaste i privata samlingar. Rent generellt så är alla vikingatida och medeltida myntherrars mynt sällsynta eller rara, och det torde knappast finnas en enda myntherre vars mynt är vanligare än t.ex. de moderna s.k. ”rariteterna” 5 öre 1910 och 1927.

Så håll till godo med min topplista! Detta är ingen exakt vetenskap, och att med absolut säkerhet kunna fastställa hur många privatägda mynt det finns av en given typ eller utgivna av en viss myntherre är i princip en omöjlig uppgift. Nya mynt tillkommer genom försäljning av exemplar som leget dolda i okända samlingar, eller i kända samlingar som ingen förväntade sig skulle säljas – t.ex. Bonde. Och ett kvarvarande ”mörkertal” när det gäller exemplar som aldrig bytt ägare ”offentligt” får man alltid räkna med.

En motsatt effekt finns i att en del exemplar försvinner från den privata marknaden då museer köper in mynt de saknar, eller då mynt helt enkelt går förlorade i samband med generationsskiften eller på annat sätt.

Nåväl – listan baseras på mina egna anteckningar under närmare 35 års aktivt samlande, genomgångar av ca 2000 auktionskataloger och lagerlistor, samt Anders Frösells efterlämnade noteringar. Om någon läsare har från mig avvikande åsikter, så ser jag fram emot att få höra från er.

delad 10:e plats återfinner vi mynt från Anund Jakob (ca. 1022-1050) och Birger Magnusson (1290-1318). I privata samlingar finns drygt 20 säkerställda exemplar vardera av dessa kungars mynt, och med hänsyn taget till att det troligen finns ytterligare några av mig okända exemplar, så är nog ca 30 ex en rimlig uppskattning. Anunds mynt har ju alltid räknats till de stora rariteterna, och någon blir kanske förvånad över att det finns så pass många Anund-mynt utanför museerna, men under de senaste 20-25 åren har ett antal mynt kommit ut på marknaden från privata samlingar i Polen, Ryssland och de baltiska staterna – och då främst från Estland. Man kan även notera att det fanns tre exemplar i den Bondeska samlingen. När det gäller Birgers mynt så är det värt att notera att medan penningarna då och då säljs, så är obolerna (halvpenningarna) ytterst rara.

/myntherrar-10.jpg

2015-02-23 Myntsamlarmässa på lördag!

Det är ett par år sedan vi kunde ”avnjuta” en myntsamlarmässa i Stockholm. Men nu är det dags igen! Sveriges Mynthandlares Förening arrangerar myntmässa på Hotel Sheraton nu på lördag.

Gorgon tänkte besöka den och se om det finns något att addera till samlingarna. Kommer DU?

 /smh-2015-sheraton-2.jpg

2015-02-21 Numismatiska diskussionsfora – en bristvara i Sverige

Av outgrundlig anledning så har det en längre tid saknats ett bra numismatiskt diskussionsforum i Sverige. För åtskilliga år sedan så fanns ett sådant på Tradera, men det stängdes ner. Stafettpinnen togs över av sajten Swedishcoins.net under ett par år, men även detta stängdes ner för att par år sedan. Sajten Antikprat har en avdelning för Frimärken och Mynt, men denna känns mycket trött och avslagen – det kan gå dagar mellan inläggen. Och då och då raderas intressanta inlägg av oklara skäl.

Kanske är det etablerade sociala medier som är lösningen? På FaceBook finns en grupp för Svenska Mynt och Sedlar. Gruppen är sluten, men man kan enkelt begära medlemskap om man är med i FaceBook. För närvarande har gruppen drygt 240 medlemmar. Snabbkollade denna grupp, och den verkar vara rätt så aktiv med flera inlägg per dag. Hur detta utvecklas återstår väl att se, men just nu verkar detta vara den aktivaste mötesplatsen i cyberrymden för numismatiskt intresserade.

/forum-1.jpg

Som kontrast kan nämnas att i vårt västra grannland Norge finns ett livaktigt forum, med många aktiva läsare (och skrivare!). Då och då behandlas även svenska numismatiska objekt.

/forum-2.jpg

2015-02-13 MISAB auktion 13

Så har katalogen till MISAB auktion 13 anlänt. Som vanligt ca 4 veckor före auktionen, vilket ger lagom med tid att planera sina bud inom de budgetbegränsningar som man har.

Medeltidsdelen återfinns denna gång som utrop nr 446-503, d.v.s. 58 utrop. De riktigt spektakulära mynten saknas denna gång, och endast ett mynt (nr 446 – en vacker Olof-penning) har ett utrop på över 10.000 kr. Med det serveras ändå ett trevligt smörgåsbord av medeltida objekt, varav några i riktigt bra kvalitet, och andra – trots rimligt utropspris – mycket rara. Som exempel kan nämnas Svante Nilssons halvörtug LL 7, utrop nr 493, ex Frösell), som troligen endast finns i två exemplar utanför museerna. Även nr 458, en delad (bruten) penning LL XXIII:5, tillhörande den grupp tvåsidiga penningar som introducerades ca 1290, hör till de mera intressanta utropen. Myntet har bokstaven M, vilket hypotetiskt skulle kunna tolkas som en referens till kung Magnus (Ladulås), och myntet kan möjligen vara slaget av denne kort tid före sin död 1290. Färre än fem ex av detta mynt återfinns utanför museerna, och av dessa är några fragmentariska liksom det här utbjudna exemplaret.

Många fler objekt än dessa är intressanta och/eller i god kvalitet, och skulle kunna kommenteras här, men lite trivsamma studier och prioriteringar skall ju överlåtas till läsarna av denna blogg också...

Med andra ord en trevlig auktion, där inte hela budgeten behöver satsas på ett enda åtråvärt toppobjekt!

/misab_13.jpg

2015-02-10 Svenska oboler (halvpenningar)

Under tidig medeltid hade Svealand och Götaland olika mynträkning. Medan man i Svealand räknade 192 penningar på en mark, så motsvarade samma mark dubbelt så många penningar, 384, i Götaland. En självklar effekt av detta var naturligtvis att Svealandspenningarna var ungefär dubbelt så tunga som penningarna i Götaland. Dessa tidiga mynt var av så gott som rent silver, och först framåt mitten av 1200-talet börjar silverhalten sänkas. 

Ca 1290, och troligen redan under Magnus Ladulås, genomförs en myntreform som innebär att en enhetlig penning införs i hela riket. Det första myntet enligt denna nya mynträkning torde vara LL XXIII:5, som är en tvåsidig penning med krona på ena sidan, och ett M på den andra – syftande på kungen – Magnus. Övriga mynt av LL grupp XXIII torde dock vara slagna under Birger Magnussons tid som kung. Penningen var den helt dominerade nominalen fram till 1370, då kung Albrekt låter slå de första örtugarna till ett värde av 8 penningar. När vi sedan närmar oss slutet av 1400-talet är det örtugen och halvörtugen som helt dominerar i användningen av mynt och volymen myntade penningar sjunker drastiskt.

Penningen är emellertid inte den lägsta nominal som myntas efter 1290. Vi känner även till halvpenningar, eller oboler, från Birger Magnusson (LL grupp XXIII, 1290-1318) och Magnus Eriksson (LL grupp XXX, ca 1363).

Alla Birger Magnussons mynt är sällsynta på samlarmarknaden, och det gäller i synnerhet obolerna. I museer, främst KMK, finns dock ett ansenligt antal penningar och även oboler härstammande från såväl slutna fynd som lösfynd.

Magnus Erikssons oboler är ytterst sällsynta även i museisamlingarna. Någon sammanställning av dessa har inte publicerats, men totala antalet bevarade exemplar torde vara färre än 30, och de allra flesta är av typen med S.

Men åter till det som intresserar samlarna, nämligen antalet på marknaden tillgängliga objekt. Av kung Birger Magnussons oboler (LL grupp XXIII) har jag noterat 5-6 exemplar på den privata marknaden; de flesta av typen med S, men även K förekommer. Av kung Magnus Erikssons oboler (LL grupp XXX) finns troligen 4-5 ex utanför museerna, samtliga av typen med S. Endast ca tio oboler är alltså f.n. kända i privata samlingar. Nedan avbildas (t.v.) ett ex vardera av Birger Magnussons penning (tvåsidig) och Magnus Erikssons penning (ensidig brakteat) samt (t.h.) motsvarande oboler.

/oboler.jpg

2015-02-08 Allt klart för NKU auktion 139 - numismatisk litteratur!

Nu är allt klart! Alla utrop är numrerade. Kunskap finns i böcker, och för att citera Falstaff fakir:

"Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda bok!"

/nku-139-bokhylla.jpg

2015-02-06 Bot mot kunskapstörst - köp litteratur !

Numismatiska Klubben i Uppsala fortsätter med sina uppskattade auktioner där numismatisk litteratur av allehanda slag finns att förvärva. Nästa tillfälle infaller den 19 februari. För att få bjuda måste du vara medlem i Numismatiska Klubben i Uppsala eller i Sigtuna Myntklubb.

Är du inte medlem? Det fixar vi enkelt i samband med auktionen!

Auktionslistan med information om tid & plats mm hittar du här.

(Annonsen har jag "lånat" ur senaste numret av Sigtuna Myntnytt.)

/nku-139-ann.jpg

2015-02-02 MYNTMÄSSA I STOCKHOLM 28 FEBRUARI !

(Annonsen "lånad" ur senaste numret av Sigtuna Myntnytt.)

/smh-2015-sheraton.jpg

2015-02-02 Anders Frösells numismatiska samlingar

Anders Frösell var en mycket aktiv och välkänd samlare och numismatiker, som avled våren 2008. Hans huvudintresse var de svenska och gotländska medeltidsmynten, där hans samling var den förnämsta som skapats under det senaste seklet, antalsmässigt troligen endast överträffad av Sven Svenssons samling. Den sistnämnda saknade dock vissa nyckelmynt som Frösell hade – t.ex. en penning från Birger Jarl.

Anders myntsamling omfattade även en fin svit av Gustaf Vasas mynt och senare mynt. Även en del mycket fina medaljer fanns i den Frösellska samlingen. Ett annat område som intresserade Anders mycket var svenska polletter. Och sist men inte minst skapade Anders ett av de största och mest kompletta numismatiska bibliotek som funnits i privat ägo under modern tid i Sverige. Undertecknad, som var inblandad i katalogiseringen av biblioteket, uppskattar att det omfattade minst 50 hyllmeter.

Anders insatser som samlare har sammanfattats bl.a. i förorden till MISAB 1 (mynt), MISAB 3 avdelning 1 (numismatisk litteratur) och NKU auktion 117 (polletter). I Svensk Numismatisk Tidskrift, 2008, nr 6, publicerades ett In Memoriam över Anders Frösell. I samma nummer finns också en förteckning över de numismatiska artiklar han publicerade.

Med början i oktober 2008 avyttrades samlingarna, enligt Anders sista vilja, på att antal auktioner. Den sista auktionen avhölls i september 2013. Totalt krävdes hela 17 auktionstillfällen och 3183 utrop innan samlingarna var skingrade till glädje för andra samlare. Nedan finns en sammanställning över auktionerna.

/af-auk.jpg

2015-02-01 Och hur var myntmässan, då?

Så var myntmässan i Märsta avklarad. Och liksom förra året en mycket positiv upplevelse. Välorganiserat och trevligt. Jag lyfter på hatten för eldsjälarna i Sigtuna Myntklubb för den positiva reklam för numismatiken och myntsamlandet som gårdagen gav. Ca 40 bord och ca 30 utställare hade dukat upp ”läckerheter”. Och trots det bistra vädret (ca 10-15 cm tung blötsnö och oplogade vägar) kunde mässan en bit in på eftermiddagen räkna in drygt 150 besökare. Handeln var liksom stämningen god, och Gorgon lyckades minska beståndet av numismatisk dubblettlitteratur med en dryg halvmeter.

Möjligen bör man till nästa år överväga en (ännu) större lokal. Och jag kommer definitivt till 2016 års mässa!

/marsta-2015-01-31.jpg

2015-02-01 Ytterligare tre inlägg återställda!

Tack vare att vännen CE hade laddat ner texten till några av mina blogginlägg från 2014, har ytterligare tre inlägg från 2014 kunnat återställas. Gorgon är mycket tacksam för dettta!

2015-01-29 MYNTMÄSSAN!

Med risk för att bli tjatig ... missa INTE detta!

/sigtuna-2015-01-31.jpg

2015-01-29 Några inlägg återställda

Jag har nu lagt tillbaka 13 inlägg från 2014. I några fall fanns bara bilden men inte texten kvar. Jag fortsätter att leta. Kanske kommer ytterligare något inlägg att kunna återskapas. Vi får se...

2015-01-27 Eländes elände!

Jag har någon gång under den senaste månaden tydligen lyckats radera alla blogginlägg för tiden januari till september 2014 (ca 35 st!). Någon komplett säkerhetskopia har jag inte, men "råtext" och/eller bilder till 10 inlägg finns kvar. Jag kommer att försöka återställa så gott det går ... är man klantig så är man! Jag kommer då också att passa på att flytta alla 2014 års inlägg till en separat sub-sida. Wish me luck!

2015-01-26 (Nästan) glömda "mynthjältar" - NUMISMATICUS

Det finns, och har alltid funnits, individer som i det tysta gjort stora insatser för numismatiken. Vissa har amatörforskat och blivit specialister på sina områden, andra har oförtröttligt nyttjat pennan till att sprida kunskap om mynt och medaljer på olika sätt och därmed inspirerat andra att forska eller samla. Utan dessa individuella insatser skulle varken den numismatiska vetenskapen eller myntsamlandet som hobby ha nått dagens status.

I mitt bibliotek finns en enkel pärm med 121 inklistrade tidningsartiklar. Samtliga skrivna av pseudonymen NUMISMATICUS. Vem var då denne flitige och kunnige skribent? Jo, han hette Gösta Pålsson, och han skrev dessa trevliga artiklar under rubriken MYNT-SPALTEN i den nu sedan länge insomnade Stockholms-Tidningen (grundad 1889 och nerlagd 1966). Enligt vad jag kunnat utröna så är bidragen publicerade en gång i veckan (onsdagar) under åren 1957-1960. Exakt startdatum och slutdatum är okända för mig. (Om någon läsare vet mera om detta, så skicka gärna ett meddelande via kontakt-sidan.)

Gösta Pålsson var född 1907 och avled 1981. Han var bördig från Skåne, men arbetade som journalist i Stockholm. Hans många artiklar vittnar om stor och bred kunskap och en verklig passion för numismatiken.

/numismaticus.jpg

2015-01-21 "Dagens ros"

Tilldelar Gorgon flitiga bloggaren Micke. Mycket aktiv, och seriösa och positiva blogg-inlägg. Bra reklam för numismatiken och myntsamlandet. Keep up the good work!

Mickes blogg hittar du här. Enjoy!

2015-01-20 Och så numismatisk litteratur!

Det blir även en hel del böcker på myntmässan i Märsta. Bl.a.:

Ahlström m.fl. Sveriges Mynt 1521-1977. ”SM-boken”. 1976.

Lagerqvist. Svenska mynt under vikingatid och medeltid. 1970.

Schefferus. De antiqvis verisqve Regni Sveciae insignibus. 1678. (äldsta boken med avbildningar av svenska mynt?)

Snoilsky. Ett svenskt myntkabinett. 1873.

Sahlin. Stora Kopparbergs Myntkabinett. 1895.

Hildebrand. Sveriges mynt under medeltiden. 1887. (Det mycket sällsynta särtrycket ur Sveriges Medeltid.)

Silfverling. Arboga Mynt och myntverk. (Upplaga endast 100 ex!)

Numismatiska Meddelanden 20 och 21. (De allra svåraste av alla NM.)

Samt mycket, mycket mera – sällsynt och vanligt; billigt och mindre billigt...

2015-01-20 Lite mera information

Här kommer lite kompletterande information om de mynt som avbildades i gårdagens inlägg:

Valdemar. Penning, LL XVII:2. Ett vackert ex. LL XVII:2 är betydligt sällsyntare än LL XVII:1a-d.

Magnus Eriksson. Penning med uncialt A inom strålring. Saknas i LL, och har tidigare ansetts vara norsk, men ett svenskt ursprung är sannolikare. Extremt rar.

Magnus Eriksson. Penning med krona inom strålring. Två punkter under kronan. Alla kronbrakteater med bitecken under kronan är sällsynta eller rara. Ett bra ex.

Erik av Pommern. Örtug Västerås, med MONETA WEST ARS. Enda medeltida örtugen där Västerås inte benämns AROS. Sällsynt.

Erik av Pommern. Örtug Stockholm. Variant med ERICVS DSN REX (istället för det normala ERICVS REX DSN). Enda väsentliga inskriftsvarianten av Eriks Stockholmsörtugar. Rar. Endast 4-5 exemplar har sålts under de senaste decennierna.

Erik av Pommern. Penning Västerås med uncialt A mellan två ringar. Malmer KrAYI. Mycket rar. Troligen färre än 10 ex i privata samlingar, och många av dessa i dåligt skick.

Erik av Pommern. Penning Västerås. Malmer KrAYIII. Extremt rar. Av de ca 9000 senmedeltida penningar som Malmer undersökte var endast 4 av denna typ (samtliga i museer). Så vitt jag vet finns endast två exemplar i privata samlingar.

Karl Knutsson Bonde. Penning Stockholm. Malmer KrHYIa. Denna penning, med ett mycket stort kungahuvud, som nästa helt fyller ut utrymmet inom den släta ringen, är ytterst sällsynt. Inklusive detta exemplar så finns troligen färre än fem exemplar i privata samlingar.

Sten Sture d.ä. Örtug Stockholm. Ett utmärkt exemplar. Notera att LL 3 är sällsyntare än den eftersökta LL 2 (med årtal 1478).

Hans? Penning Stockholm. Malmer KrHYIV. Den yngsta penningen med krönt huvud som finns i privata samlingar. 4-lödig (silverhalt endast 25%), och uppträder i fynd först efter 1500. Kung Hans myntförordning 1497 omnämner penningar. Troligen handlar det om just denna. Mycket rar.

Sören Norby. Skillling Visby utan år (1522-23). Mörk, korroderad och (som alltid) svagpräglad, men f.ö. tydlig. Notera att LL 1b är betydligt sällsyntare än LL 1a.

2015-01-19 "Sneak preview" (förhands-titt)

Nedan ser ni några av de objekt som Gorgon kommer att kunna erbjuda på Sigtuna-mässan den 31 januari.

/11-mynt-b.jpg

2015-01-15 Mjukstart ...

Igår mjukstartade jag mynt-terminen med ett besök i Rosersberg, där Sigtuna Myntklubb arrangerade årets första träff för sina medlemmar. Då klubbens ordinarie lokal f.n. genomgår en omfattande renovering, så avhölls detta möte i temporära lokaler. Som vanligt bjöds det på myntauktion, lotteri, och kaffe med dopp. Samt trevligt umgänge!

Klubbens kommande myntmässa i Sigtuna den 31 januari diskuterades. Intresset från utställarna har denna gång varit så stort att man troligen tvingas maximera tilldelningen av bord till två per utställare. Lösa planer på att till 2016 års mässa byta till en (ännu) större lokal nämndes. Mässan har som sagt snabbt blivit mycket populär, och är nu utan tvekan Sveriges näst största myntmässa – slagen endast av anrika FriMynt i Helsingborg.

Ytterligare en mässnyhet meddelades: Det blir en myntmässa i Stockholm den 28 februari. Arrangör är enligt uppgift Sveriges Mynthandlares Förening, och platsen är Sheraton Hotel.

/sigtuna-2015-01-14.jpg

2015-01-09 Myntsamlarmässor 2015

Det verkar blir ”all time high” för myntsamlarmässor i Sverige 2015!

Följande har jag noterat ”so far”:

  31 Januari: Märsta – Sigtuna Myntklubb.

  28 Februari: Stockholm (ännu så länge ett obekräftat rykte – håll tummarna!).

  28 Mars: Göteborg – Göteborgs Numismatiska Förening.

  18 April: Borlänge – Falu-Borlänge Myntklubb.

  25 April: Helsingborg – FriMynt 2015, arr: Helsingborgsmässor.

  Maj-Juni: Linköping (Östra Tollstad) – ej bekräftad, arr Myntklubben Skilling Banco.

  18 Juli: Olofström - Kristianstadsortens Numismatiska Förening m.fl.

  September: Lund - Sveriges Mynthandlares Förening.

  Oktober: Norrköping – Norrköpings Myntklubb.

Mera information och länkar kommer i sinom tid... (Information om Märsta-mässan hittar ni nedan.)

2015-01-07 Nytt År: Låt oss börja med en myntsamlarmässa i Märsta!

Så var helgernas prövningar avklarande, och det är dags att planera de numismatiska verksamheterna för 2015. Själv börjar jag med att besöka Sigtuna Myntklubbs myntmässa i Märsta (norr om Stockholm) den 31 januari. Karta hittar du här.

/sigtuna-2015-01-31.jpg

Gorgon har bokat ett bord, och kommer att erbjuda en hel del numismatisk litteratur, samt några ur samlingen utgallrade medeltida mynt (bl.a. den trevliga örtug som avbildas nedan); och kanske även några andra (nyare) numismatiska objekt.

Söker du något speciellt, så skicka ett meddelande via kontaktsidan.

Vi ses väl i Märsta?

/sigt-2015-ss.jpg