Auktionsförberedelser (en filosofisk betraktelse)

De flesta myntsamlare har en begränsad myntbudget – så även Gorgon. Över detta kan man ju gråta en skvätt om man så önskar, men det förändrar ju inte situationen. Myntauktioner brukar därför utgöra ett stressmoment för de flesta, ty det finns ju nästan alltid mera mynt man vill ha, än vad budgeten tillåter.

En kortsiktig lösning på problemet skulle ju kunna vara SMS-lån, men det är knappast att rekommendera. Istället är det prioriteringar och strategi som gäller. Om man inte själv kan närvara så blir handlingsfriheten begränsad. Man kan ju inte bjuda på mera än vad budgeten maximalt tillåter. Om man inte kallt räknar med att endast en viss procent av buden kommer att lyckas. Och så brukar det ju vara. Men hur stor risk är man villig att ta? Tja, det är väl upp till var och en att själv besluta om.

Om man däremot väljer att själv vara närvarande på auktionen (vilket rekommenderas), så finns ju möjligheter att ändra strategi under aktionens gång. Detta bör man dock ha funderat igenom ordentligt före auktionen.

Typ: ”Om jag inte får objekt A, så bjuder jag på B istället”.

(Komplikation: Detta förutsätter att B säljs efter A!)

Själv brukar jag dela in objekten i två kategorier: Prio 1 och Prio 2.

Prio 1 är objekt som jag absolut vill ha, men även här brukar jag vara tvungen att planera för alternativa bud, då min budget sällan ens räcker till alla Prio 1. (Till prio 1 kvalificerar sig objekt som i kraft av kvalitet eller raritet är extra åtråvärda, eller objekt som fyller en viktig lucka i samlingen som länge irriterat.)

Prio 2 är objekt som jag kan tänka mig att bjuda på om de säljs ”förmånligt”, och utfallet av Prio 1 blir långt under förväntan. (Här handlar det om vanligare objekt med attraktiva utropsprider, där man ändå vet att det kommer nya chanser till förvärv inom en rimlig tidsperiod.)

Ett grundligt förarbete är nyckeln till framgång. Och då menar jag studium av tidigare auktioner och äldre auktionskataloger för att få en bra bild av raritet och prisbild. Den kunskap man på detta sätt skaffar sig är ovärderlig och ligger sedan till grund för indelningen i olika prioriteter och strategier för alternativa bud. Man bör ta god tid på sig för detta. Min egen erfarenhet är att den prioritering och planering man först gör när katalogerna publiceras/levereras, har en tendens att behöva ändras några gånger innan man sitter där i salen med sin budspade i handen.

Vi ses på auktion!

24 mar 2019