Bjarne Ahlström har avlidit

Gorgon har nåtts av beskedet att Bjarne Ahlström avled den 12 september; han skulle ha fyllt 79 år den 30 november.

Bjarne Ahlström drev under 1900-talets tre sista decennier landets ledande mynthandel och myntauktionsverksamhet. B. Ahlström Mynthandel grundades i början av 1950-talet av brodern Bernth Ahlström, men efter att denne satsat på en internationell karriär som mynthandlare övertog Bjarne den svenska firman under tidigt 1960-tal. Den första lagerkatalogen, nr 11, utkom i mars 1963 (katalogerna nr 1-10 utgavs av Bernth). 1972 arrangerades den första auktionen, och under Bjarnes ledning arrangerades drygt 70 auktioner, och ett 50-tal lagerlistor producerades.

Bjarne Ahlström var också utgivare av numismatiska litteratur. Det mest kända bokverket är Sveriges Mynt 1521-1977, den s.k. "SM-boken", som fortfarande är Referensen för mynt från den tidsperioden.

Bjarne Ahlström spelade också en viktig roll vid skapandet av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik, i vars styrelse han satt som ledamot på livstid. Gunnar Ekströms magnifika samling mynt såldes via åtta auktioner i Ahlströms regi. I början av 2000-talet avyttrade Bjarne firman till den danska myntfirman Thomas Höiland.

En bra artikel om Bjarne Ahlström och hans mynthandel finns att läsa i Skandinaviska Myntmagasinet, nr 1, 1986. Nedanstående illustration har Gorgon lånat från den artikeln.

/bjarne-img_4817.jpg

17 sep 2017