Blogg

Sida 2

Gorgon har gallrat godsaker – igen!

8 okt 2017

Gorgon har gallrat fem penningar ur sin samling - alla utom en sällsynt eller mycket rar. När det gäller mycket sällsynta medeltidsmynt (som ofta är skadade) så väljer jag att citera ett gott råd jag fick av en av landets ledande medeltidssamlare för mer än 30 år sedan: "När det gäller vissa sällsynta mynt, så får man helt enkelt nöja sig med de exemplar som finns att tillgå - alternativt avstå från att ha mynttypen i sin samling."

Länk till mynten hittar du här.

Lycka till med budgivningen!

/blogg-bild.jpg

Kvalitet eller raritet?

4 okt 2017

Som myntsamlare så ställs man ibland inför problemet hur man skall använda sin tillgängliga budget. Vi har ju alla målet att skapa en intressant och trevlig samling, och visst hägrar målet för många om att få samlingen "komplett", även om de flesta aldrig kommer till den punkten, eller ens definierat för sig själva vad det betyder i det enskilda fallet.

Om man samlar moderna mynt, typ Oscar II och framåt (jodå, jag har samlat på sådana mynt också!), så finns ju värderingsböcker där man kan markera vad man har. Då kan ju "komplett" enkelt definieras som ett kryss vid varje mynt i värderingsboken. Samlar man äldre mynt så blir detta snabbt omöjligt (eller i alla fall orimligt dyrt), då vissa mynt är mycket sällsynta och/eller dyra, och ibland endast finns i museer.

Medeltidssamlaren har definitivt detta dilemma; ingen medeltidssamling - privat eller offentlig - har någonsin varit "komplett", och inte ens Kungliga Myntkabinettet har ett exemplar av alla medeltida mynttyper och varianter. Detta hindrar dock inte att man som samlare kan eftersträva att få så många olika typer som möjligt i sin samling; oavsett om den omfattar hela den medeltida myntningen i Sverige, eller om man fokuserar på en viss nominal, vissa myntherrar eller vissa myntorter.

Men man ställs ganska snart inför en komplikation: Vi vill ju alla ha en samling med vackra mynt i hög kvalitet. Det är dock tyvärr så att många medeltida mynt är så sällsynta ett det endast finns ett fåtal tillgängliga på marknaden. Och ibland är samtliga dessa av låg kvalitet, eller med stora skador (Gorgon brukar själv kalla dessa "fascinerande fulingar".)

För ca. 30 år sedan erbjöds undertecknad en mycket sällsynt tidigmedeltida penning av en av landets då ledande medeltidssamlare. Myntet hade en stor kantskada, men säljaren som var en erfaren person, gav mig ett gott råd: "När det gäller vissa sällsynta mynt, så får man helt enkelt nöja sig med de exemplar som finns att tillgå - alternativt avstå från att ha mynttypen i sin samling". Efter att ha begrundat dessa kloka ord så köpte jag myntet. Jag har inte ångrat detta en sekund!

Myntet, LL IX:3, ser ni nedan. Det finns troligen endast två exemplar i privat ägo (båda skadade). Inget exemplar av LL IX:3 har bjudits ut till offentlig försäljning efter det att jag förvärvade mitt.

/ll_ix_3_0012.jpg

MISAB 24+25 kommentarer

24 sep 2017

Gorgon besökte Stockholm Sheraton igår, och höll spaden högt på några av medeltidsmynten. Nöjd med utfallet, även om man som vanligt inte får allt man vill ha!

Generellt betalades det medeltida materialet bra. Ottar Ertzeids samling erbjöd ju inte några extremt rara eller sällsynta mynt. Som väntat blev nr 1 - en Knut Eriksson-penning - dyrast, med ett klubbslag på 10500 kr. Vilket väl är ungefär vad den skall kosta. Av övriga mynt kan man konstatera att de ganska ovanliga varianterna som utbjöds som nr 16 och 25 klubbades förmånligt för köparna. Övriga mynt betalades väl ungefär efter förtjänst.

MISAB 25 erbjöd som kontrast ett antal mycket sällsynta tidigmedeltida penningar ur Sven Svenssons samling. Och budstriderna om dessa blev hårda. Knut Erikssons sällsynta och intressanta penning LL 1b nådde hela 43000 kr, och den vackra varianten av LL 2a stannade på 22000. De två Sverker-penningarna nådde goda 31000 och 21000 kr. Den sistnämnda är betydligt vanligare än den första (men ändå ett sällsynt mynt), men var av osedvanligt hög kvalitet, vilket gör priset väl motiverat. På denna auktion utbjöds även tre penningar från Erik Knutsson (när hände detta senast?). Klubban föll på 23000, 19000, och 20000 kr. Märkligt nog blev den vackraste inte den dyraste av dessa.

Erik Erikssons "fågel-brakteat" i en fantastisk kvalitet och med skimrande vacker patina nådde hela 41000 kr, medan den intressanta penningen med svärd och bokstäverna E-R klubbades för höga 36000 kr. (På alla priser ovan tillkommer 18,75%.)

Idag, söndag, såldes också som nr 678 ett enastående danskt mynt - en guldgyllen från 1527 - det enda privatägda av endast fem f.n. kända exemplar. Utropet  - 250000 kr - räckte inte långt; klubban föll först på 960000 kr, vilket med provision blir 1140000 kr!

Som vanligt var arrangemangen av högsta klass, trots ett mindre "datastrul", som medförde en något tidigare lunch på lördagen. Den nyligen avlidne Bjarne Ahlström hedrades med ett minnes-bord, och Dan Carlberg inledde lördagen med några minnesord över Bjarne.

/misab_24-25_1.jpg

/misab_24-25_2.jpg

Bjarne Ahlström har avlidit

17 sep 2017

Gorgon har nåtts av beskedet att Bjarne Ahlström avled den 12 september; han skulle ha fyllt 79 år den 30 november.

Bjarne Ahlström drev under 1900-talets tre sista decennier landets ledande mynthandel och myntauktionsverksamhet. B. Ahlström Mynthandel grundades i början av 1950-talet av brodern Bernth Ahlström, men efter att denne satsat på en internationell karriär som mynthandlare övertog Bjarne den svenska firman under tidigt 1960-tal. Den första lagerkatalogen, nr 11, utkom i mars 1963 (katalogerna nr 1-10 utgavs av Bernth). 1972 arrangerades den första auktionen, och under Bjarnes ledning arrangerades drygt 70 auktioner, och ett 50-tal lagerlistor producerades.

Bjarne Ahlström var också utgivare av numismatiska litteratur. Det mest kända bokverket är Sveriges Mynt 1521-1977, den s.k. "SM-boken", som fortfarande är Referensen för mynt från den tidsperioden.

Bjarne Ahlström spelade också en viktig roll vid skapandet av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik, i vars styrelse han satt som ledamot på livstid. Gunnar Ekströms magnifika samling mynt såldes via åtta auktioner i Ahlströms regi. I början av 2000-talet avyttrade Bjarne firman till den danska myntfirman Thomas Höiland.

En bra artikel om Bjarne Ahlström och hans mynthandel finns att läsa i Skandinaviska Myntmagasinet, nr 1, 1986. Nedanstående illustration har Gorgon lånat från den artikeln.

/bjarne-img_4817.jpg

Värderingspriser på Åbo-mynten ca. 1410–1558 i ny finsk katalog

15 sep 2017

Antalet samlare som fokuserar på de svenska och gotländska medeltidsmynten har aldrig varit stort. Och det är nog ganska bra, då tillgången på material är mycket begränsad och de flesta mynttyperna är sällsynta eller mycket rara. Men eftersom antalet samlare är begränsat, så är priserna även på det sällsyntaste materialet betydligt lägre än priserna på modernare material av samma svårighetsgrad.

Orsakerna till att samlarna är så pass få är bl.a. bristen på modern lättillgänglig referenslitteratur - d.v.s. i första hand en värderingskatalog. Den senaste kompletta katalogen (av Lars Lagerqvist) utkom för snart 50 år sedan. Archie Tonkins Myntboken innehåller vart femte år (senast 2015) en översikt av de medeltida mynten med priser, men framställningen är förenklad jämfört med Lagerqvist 1970.

Finland var som bekant en integrerad del av det svenska riket fram till 1809, och Åbo var en viktig svensk myntort under senmedeltiden. Intresset för de mynt som präglades i Åbo under 1400- och 1500-talet har de senaste åren stadigt ökat - inte minst i Finland. Det är därför mycket glädjande att notera att den nyutkomna Keräilijän Opas - Collector's Guide 2018, utgiven av Numismatiska Föreningen i Finland, ägnar hela sex sidor åt de mynt som slogs i Åbo av Erik av Pommern, Kristoffer av Bayern, Karl Knutsson Bonde och Gustav Vasa. Och för första gången i en värderingskatalog omnämns även den Skilling av gotlandstyp (LL 1c) som Sören Norby präglade i Kustö borg, vilken han behärskade under ett drygt år i början av 1520-talet. Priserna på mynten anges i EURO i tre kvaliteter (1+, 1, 1?). De allra sällsyntaste mynten har inga priser angivna, utan är markerade med ett R.

Utöver ovan nämnda Åbo-mynt katalogiseras naturligtvis hela den moderna finska utgivningen av mynt och sedlar. Publikationen (196 sidor), som även innehåller en del artiklar, är författad på finska, vilket naturligtvis är en komplikation för oss som inte behärskar språket, men själva katalogdelen är trespråkig (finska/svenska/engelska) och kan utan problem nyttjas även av den icke finsktalande. Nedan avbildas en sida ur katalogen.

/page36.jpg

EFTERLYSNING: Bilder på Gustav Vasa, fyrk SM 76

10 sep 2017

Jonas Rundberg bad mig publicera följande efterlysning på min blogg, och det gör jag gärna!

Jonas kan kontaktas via email: jonas_rundberg@hotmail.com

 

Fyrkar av typen SM 76 sökes fortfarande!

I mitt arbete med att skriva boken om de sturetida örtugarna (inkl. fyrkarna) behöver jag mer material för att uppnå tydligare resultat. Här avses fyrkar utan årtal från Gustav Vasa (SM 76).

Nedanstående exemplar är jag ytterst intresserad av att få bra bilder på. Är det någon som känner igen dessa?

Med bild i katalogen: Ahlström auktioner: 39:nr 166, 167; 41:nr 425; 59:nr 217. Antikören auktioner: 8:nr 130; 9:nr 243.

Utan bild i katalogen: Ahlström auktioner: 57:nr 205; 59:nr 218. Hirsch auktion 2:nr 229.

Tack till Jan Holmberg, Hedemora, för att du hjälpt mig med dessa fakta!

Påminnelse Myntmässa i Norrköping

7 sep 2017

Nu på lördag arrangerar Norrköpings myntklubb sin årliga Myntmässa. En mycket trevlig tillställning, och ett utmärkt tillfälle att jaga objekt till den egna samlingen! Eller bara umgås med likasinnade. Ett besök rekommenderas!

Tyvärr kan Gorgon själv inte medverka denna gång p.g.a. en hastigt påkommen förkylning. Jag önskar alla samlarvänner God Jakt på lördag!

/2017-08-06_norrkopingsmassan.jpg

Mera numismatik i brevlådan vecka 35

3 sep 2017

Även om man numera kan hitta en hel del nyttig numismatik på internet, bl.a. i bloggar, så är det fortfarande "julafton" när brevbäraren levererar något trevligt. Och då inte bara auktionskataloger, utan även tidskrifter, tidningar, och medlemsblad som fortfarande utges i tryckt form. Denna vecka fick Gorgon följande intressanta alster att läsa och sedan sortera in i det numismatiska biblioteket. Det märks att den numismatiska höstterminen nu börjat!

/2017_v35.jpg

The HEAT is on!

30 aug 2017

Så har katalogerna till MISAB 24 och 25 anlänt. Utöver själva auktionskatalogerna har MISAB även publicerat en vacker och högst läsvärd katalog över hela Ottar Ertzeids svenska myntsamling. En tredjedel av denna samling säljs nu i september på MISAB 24; de övriga två tredjedelarna säljs under 2018.

Ertzeids samling är mycket imponerande med bl.a. ett fantastiskt utbud av svenska dukater. När det gäller medeltidsmynten är det ett trevligt urval (totalt innehåller samlingen 31 medeltidsmynt, varav 11 säljs nu), men de verkliga toppmynten lyser med sin frånvaro. På MISAB 24 torde mynt nr 1, en penning från Knut Eriksson, vara en kandidat till att bli dyrast (bland medeltidsmynten).

På MISAB 25 utbjuds endast 20 medeltidsmynt, men bland dessa återfinns ett flertal riktigt rara och/eller vackra exemplar av penningar från Knut Eriksson, Sverker Karlsson, Erik Knutsson och Erik Eriksson ur Sven Svenssons samling. Även Erik av Pommerns sällsynta "Abo" av typen LL 10 (Sarvas typ III) förtjänar samlarnas uppmärksamhet; Åbomynten har ju under de senaste åren ständigt nått nya toppresultat. Och utrop nr 1, en "skandinavisk"  imitation av en bysantinsk miliaresia, är ett högintressant objekt. Detta blir onekligen en spännande auktion även för för medeltidssamlarna!

/misab_24-25.jpg

Gorgon har gallrat godsaker (igen!)

10 aug 2017

Gorgon har gallrat lite i samlingen, och lagt upp fem riktigt bra objekt på Tradera. Varsågod och bjud, om något passar!

Objekten hittar ni här.

/blogg-bild-2.jpg

Myntmässa i Norrköping 9 september

5 aug 2017

Det börjar bli dags att planera höstens numismatiska aktiviteter! Först ut är Norrköpings Myntklubb med sin årliga Myntmässa. Gorgon har som tradition att besöka denna mässa, och har inga planer att ändra på detta. Mässan är bra, och väl värd ett besök!

Vi ses i Norrköping!

/2017-08-06_norrkopingsmassan.jpg

 

Två penningar från Knut Eriksson säljs på Teutoburgers auktion i september

26 jul 2017

Två Svealandspenningar från Knut Eriksson bjuds ut på Teutoburgers auktion 8-9 september. Medan LL 7c är den allra vanligaste Knut-penningen på den privata marknaden, så är LL 7a sällsynt; det finns dock fler än två ex (vilket Teutoburger skriver) ute bland samlarna - men vanlig är den absolut inte.

Utropspriserna betraktar Gorgon som "svettiga", men svenska medeltidsmynt brukar betalas bra i Tyskland, så vi får väl se vad de klubbas för!

/2017-07-26-teutoburger-knut-e.jpg

 

Numismatik i Sunne

21 jul 2017

Det börjar bli ont om offentliga myntutställningar i Sverige: Kungliga Myntkabinettet stänger som bekant sin vackra utställning den 20 augusti; Uppsala Universitets Myntkabinett har varit stängt en längre tid p.g.a. ombyggnader av Universitetshuset. Mindre utställningar finns på ett par andra museer, men de är inte alltid så lätta att hitta. Och den fina utställningen i Avesta är numera endast sporadiskt öppen. Men man kan som kontrast till detta glädjas åt att ett så pass litet samhälle som Sunne i Värmland sedan ett par år har en permanent utställning av mynt i ett "Myntrum" i det lokala biblioteket.

Mynten i utställningen testamenterades till Sunne socken i ett testamente daterat 1913, och har sedan samlingens skapares död 1917 legat nerpackade i backfack. För ett par år sedan togs så ett initiativ för att en del av den samling som skapades av den lokale storsamlaren Nils Olsson (1846-1917) skulle kunna visas offentligt.

I ett litet rum i biblioteket visas nu dels en del information om samlaren Nils Olsson och hans donation, dels ett trevligt urval av mynt ur samlingen - allt exponerat på ett mycket tilltalande sätt. Tyvärr kunde biblioteket inte tillhandahålla någon tryckt information om samlingen och dess historia, men lovade att undersöka möjligheterna att ta fram en liten trycksak om samlingen.

Så om någon myntintresserad har vägarna förbi Sunne så rekommenderas varmt ett besök i Sunne Bibliotek!

/sunne-1.jpg

/sunne-2.jpg

/sunne-3.jpg

/sunne-4.jpg

/sunne-5.jpg

 

Kungliga Myntkabinettet stänger 20 augusti

8 jul 2017

Som de flesta numismatiskt intresserade troligen redan noterat så stänger KMK sina lokaler på Slottsbacken den 20 augusti för att flytta till Historiska Museets lokaler. Enligt planerna skall museet åter öppna sina utställningar 2019.

Gorgon passade nyligen på att besöka utställningen All Världens Pengar en sista gång. Nedan några bilder från denna utställning, vilken snart är ett minne blott.

/img_4597.jpg

/img_4598.jpg

/img_4599.jpg

/img_4604.jpg

/img_4606.jpg

/img_4617.jpg

/img_4618.jpg

/img_4619.jpg

 

Myntsensation i Finland!

24 jun 2017

Midsommardag - regn och rusk. Då kanske det passar med en liten glad numismatisk nyhet från vårt östra grannland? Ett mycket sällsynt mynt från Erik av Pommern, tidigare känt i endast ETT exemplar, har hittats i Finland. Se Facebook - Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät, inlägg daterat 19 juni 22:07. Myntet hittades med hjälp av metalldetektor 6 km väster om Tavastehus slott (Fi: Hämeenlinna) i en åker där man odlar sockerbetor.

Det tidigare enda kända exemplaret av denna "Abo typ I" (6-penning) hittades redan 1957 vid arkeologiska utgrävningar i Tavastehus slott. Det exemplaret publicerades i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1981 av Pekka Sarvas. Nu har alltså ytterligare ett exemplar hittats i samma trakter. Det nya exemplaret är präglat med andra stampar än det tidigare kända.

Bilderna nedan är från ovan nämnd FB-hemsida, och publiceras med tillstånd från Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät.

/abo-typ-i.jpg

 

← Äldre inlägg