Blogg

Sida 2

Myntauktioner - efterarbetet

1 apr 2019

När väl auktionen är över och man (förhoppningsvis) gått segrande ur några budstrider, så brukar man vara rätt så nöjd – i alla fall om några av de prioriterade objekten förvärvats. Visst händer det i stridens hetta att man håller budspaden uppe lite för länge, men vad gör det: ”The price of the Wonder Coin is soon forgotten!”, som man säger ”over there”.

För Gorgons del så brukar efterarbetet se ut ungefär så här:

- Mynten tas ut ur den hopsvetsade plastförpackningen i vilka de sålts. Att låta mynten ligga kvar i dessa förpackningar är inte att rekommendera, då risk för ärg och korrosion finns om fukt stängts in i förpackningen. Jag sätter istället in dem i plastramar av god kvalitet. Plastramarna märks sedan tydligt med en beskrivning av myntet.

- Mynten vägs och fotograferas och ges ett unikt löpnummer i min samling.

- Mynten förs in i min förteckning över samlingen (en Excel-fil) med tillhörande information om myntet självt, var och när det inköpts, och vad jag betalade. Fotografiet/fotografierna av myntet ges det unika löpnumret som filnamn så att beskrivning och fotografier kopplas ihop.

- Sen påbörjas kunskapsinhämtning om objekten. Tillgänglig litteratur studeras ingående, och referenser till annan litteratur och artiklar kollas upp. Kunskap som kan vara användbar i framtiden.

- Och kanske roligast av allt: Jag går på proveniensjakt! D.v.s. att jag försöker att hitta just mitt mynt i äldre auktions- och lagerkataloger. Och när det gäller riktigt sällsynta mynt så noterar jag även andra försäljningar av liknade objekt för att kunna göra en bedömning av raritetsgraden.

När det gäller de mynt som inköptes på MISAB 30, så blev det denna gång en jackpot i proveniensjakten! Ett av mynten visade sig nämligen komma från storsamlaren Sven Svenssons samling (sålt på Hirsch auktion 1, 1966, som utrop nr 109). En sån upptäckt blir man glad av!

Nedan ses myntet från MISAB 30 till höger och till vänster ser vi en bild på objekt nr 109 i Hirsch auktionskatalog nr 1.

- Det sista momentet av efterarbetet är det TRÅKIGASTE: Myntet läggs in bland de andra i samlingen i mitt BANKFACK. (Tyvärr så kan man ju p.g.a. risken för inbrott och stöld inte förvara sin samling hemma.)

/gotland_ll_xx_8b.jpg

MISAB auktion 30 - dag 1

31 mar 2019

Så var första dagen av MISABs auktion 30 – ett tvådagarsarrangemang – avklarad. Som framgår av bilden nedan så var salen smockfull med hugade spekulanter. Intresset för myntsamlande och numismatik visar ringa tecken på avmattning. Och detta är vi ju alla tacksamma för.

Gorgons huvudintresse är ju de medeltida mynten så jag begränsar mig till att kommentera dessa. Modernare mynt kommer säkert att analyseras av mina bloggkollegor.

Auktion 30 erbjöd 66 utrop medeltida svenska och gotländska mynt. De vikingatida svenska mynten kommer att säljas på specialauktion 32 i slutet av april.

Utbudet var bra och varierat denna gång. Såväl sällsynta och vackra exemplar som vanligare objekt gick under klubban. Priserna var, som vanligt, lite ”spretiga”. Detta kan förklaras med att antalet medeltidssamlare fortfarande är begränsat, och priserna styrs då mycket av vilka objekt som de närvarande valt att prioritera just denna gång. Om flera valt att fokusera på samma objekt så drar priserna iväg. Men är man ensam budgivare på ett visst objekt så kan det klubbas förmånligt.

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att prisnivån (på det medeltida materialet) denna gång var lite dämpad. Mynten såldes till förväntat pris, eller t.o.m. aningen under. Det fanns alltså tillfälle till goda förvärv! Men som vanligt så sticker ändå några mynt ut med anmärkningsvärt höga klubbslag.

Några av de mynt som nådde goda priser var:

Nr 1. Knut Eriksson. Svealandspenning. 38.000 kr

Nr 15. Birger Magnusson. Penning med L. 49.000 kr (!)

Nr 42. Karl Knutsson Bonde. Örtug Åbo. 8.000 kr.

Nr 50. Sten Sture d.ä. Penning Stockholm. 10.000 kr (!)

Nr 60. Gotland. Brakteatpräglad penning med kyrka. 7.000 kr (!)

Tyvärr hade Erik av Pommerns två Åbo-mynt utgått. Och visst kan man förvånas över att den vackra Västerås-halvörtugen från Sten Sture d.y. blev osåld!

/misab-30-dag-1.jpg

Auktionsförberedelser (en filosofisk betraktelse)

24 mar 2019

De flesta myntsamlare har en begränsad myntbudget – så även Gorgon. Över detta kan man ju gråta en skvätt om man så önskar, men det förändrar ju inte situationen. Myntauktioner brukar därför utgöra ett stressmoment för de flesta, ty det finns ju nästan alltid mera mynt man vill ha, än vad budgeten tillåter.

En kortsiktig lösning på problemet skulle ju kunna vara SMS-lån, men det är knappast att rekommendera. Istället är det prioriteringar och strategi som gäller. Om man inte själv kan närvara så blir handlingsfriheten begränsad. Man kan ju inte bjuda på mera än vad budgeten maximalt tillåter. Om man inte kallt räknar med att endast en viss procent av buden kommer att lyckas. Och så brukar det ju vara. Men hur stor risk är man villig att ta? Tja, det är väl upp till var och en att själv besluta om.

Om man däremot väljer att själv vara närvarande på auktionen (vilket rekommenderas), så finns ju möjligheter att ändra strategi under aktionens gång. Detta bör man dock ha funderat igenom ordentligt före auktionen.

Typ: ”Om jag inte får objekt A, så bjuder jag på B istället”.

(Komplikation: Detta förutsätter att B säljs efter A!)

Själv brukar jag dela in objekten i två kategorier: Prio 1 och Prio 2.

Prio 1 är objekt som jag absolut vill ha, men även här brukar jag vara tvungen att planera för alternativa bud, då min budget sällan ens räcker till alla Prio 1. (Till prio 1 kvalificerar sig objekt som i kraft av kvalitet eller raritet är extra åtråvärda, eller objekt som fyller en viktig lucka i samlingen som länge irriterat.)

Prio 2 är objekt som jag kan tänka mig att bjuda på om de säljs ”förmånligt”, och utfallet av Prio 1 blir långt under förväntan. (Här handlar det om vanligare objekt med attraktiva utropsprider, där man ändå vet att det kommer nya chanser till förvärv inom en rimlig tidsperiod.)

Ett grundligt förarbete är nyckeln till framgång. Och då menar jag studium av tidigare auktioner och äldre auktionskataloger för att få en bra bild av raritet och prisbild. Den kunskap man på detta sätt skaffar sig är ovärderlig och ligger sedan till grund för indelningen i olika prioriteter och strategier för alternativa bud. Man bör ta god tid på sig för detta. Min egen erfarenhet är att den prioritering och planering man först gör när katalogerna publiceras/levereras, har en tendens att behöva ändras några gånger innan man sitter där i salen med sin budspade i handen.

Vi ses på auktion!

MiM i Borlänge

17 mar 2019

Igår samlades ett drygt 60-tal myntentusiaster i ”MiMs nordligaste punkt” – Borlänge – för den årliga MiM-träffen. Det var sjunde gången detta årligen återkommande arrangemang gick av stapeln. MiM är en lös sammanslutning av 7 myntklubbar i Mellansverige. Varje år arrangeras en träff med auktion, och detta år var det Falu-Borlänge Myntklubb som stod som värd.

Utöver trevlig samvaro med likasinnade, så innehöll dagens program den obligatoriska auktionen, där medlemmar i alla 7 klubbar bidragit med objekt. En välsmakande buffélunch hör också till traditionen.

Visningen av auktionsobjekten började kl. 10, och därefter kördes halva auktionen före, och halva efter, lunch. Framåt kl. 16 var auktionen avslutad, och betalning och utlämning av vunna objekt tog vid.

Falu-Borlänge Myntklubb skall ha en eloge för ett väl genomfört program. Ett hedersomnämnande till auktionisten Thomas Schütt är också välförtjänt.

MiM-träffen är ett bra exempel på vad ett antal myntklubbar i samarbete kan arrangera. Kanske finns underlag för något liknande i landets södra och/eller västra delar?

/mim-2019.jpg

Vårens höjdpunkter

11 mar 2019

Japp!

Nu är den numismatiska vårterminen igång! Gorgon har noterat följande datum i sin almanacka:

16 Mars. Mynt i Mellansverige "MiM". Träff med auktion (Borlänge)

30-31 Mars.  MISAB auktion 30 (Stockholm)

6 April. Myntmässa (Göteborg)

27 April. FriMynt (Helsingborg)

28 April. MISAB auktion 31 och 32 (Malmö)

11 Maj. Myntkompaniet/Philea auktion 16 (Stockholm)

Till detta skall adderas de internationella auktionerna (som bäst bevakas via SixBid och NumisBids) och de lokala myntklubbarnas aktiviteter. Kul när det händer saker!

Tyvärr så har Tradera förlorat mycket av sin forna glans; kategorin med svenska vikingatida och medeltida mynt är numera så nerskräpad med objekt helt utan koppling till Sverige och den aktuella tidsperioden att man inte längre orkar hålla koll.

MISABs auktionsverksamhet våren 2019

28 feb 2019

[Uppdatering 2019-03-08] Katalogerna 30, 31 och 32 finns nu för nerladdning (som PDF-filer)  på MISABs hemsida

Igår kom katalogerna till MISAB våraktioner med posten! Auktion 30, 31 och 32, samt en trevlig publikation med en förteckning över Klaus Selinheimos imponerande samling Åbo-mynt. Några av dessa Åbo-mynt dyker också upp i katalog 30, och kan alltså förvärvas av hugade spekulanter. (Enligt uppgift så kommer övriga Åbomynt ur Selinheimos samling att säljas på framtida MISAB auktioner.)

För medeltidssamlaren är auktion 30 av störst intresse, medan det vikingatida materialet denna gång förärats en specialkatalog, nr 32. Katalog nr 31 är säkert av stort intresse för kopparmyntsamlarna, men Gorgon hör inte (ännu) till den skaran.

Medeltidsdelen i katalog 30 (30–31 mars i Stockholm) är denna gång en bra blandning av såväl sällsynta och vackra mynt som vanligare material. Ingående studium av katalogen rekommenderas! De tre första utropen kan beskådas nedan.

Katalog 32, vikingatida mynt, (28 april i Malmö; dagen efter FriMynt i Helsingborg) innehåller en stor mängd mynt i alla prisklasser. Vikingatidssamlaren är ju oftast inte begränsad till enbart svenska mynt, utan även arabiska, tyska och anglo-saxiska mynt lockar. Det svenska materialet innehåller dels några penningar från Olof Skötkonung samt en halvbrakteat, KG13, som Brita Malmer ansåg möjligen kunde vara slagen i Mälardalen. Den svenska avdelningen toppas dock med auktionen allra sista utrop: Rolf Sjöbergs enastående vackra Anund Jakob-penning av Long Cross typ. Troligen får vi se ett nytt prisrekord på Anund-penningar i Malmö! (Det finns säkert anledning att återkomma till denna auktion när vi närmar oss auktionsdatum.)

Som grädde på moset så har MISAB även idag publicerat sin 16:e intenetauktion. Även här finns några trevliga mynt från medeltiden.

The heat is on!

/misab-30.jpg

Goda Nyheter!

3 feb 2019

Hittade detta på Bruun-Rasmussens hemsida. Läs och begrunda!

Kort rapport från Sigtuna Myntmässa

27 jan 2019

Igår var det myntmässa i Märsta, norr om Stockholm. Arrangör var som vanligt Sigtuna Myntklubb.

Redan vid lunchtid ljöd Sigtuna Myntklubbs ordförandes stämma över lokalen, då han meddelade att man nått en ny toppnotering avseende betalande besökare. Och då var det fortfarande tre timmar kvar innan mässan stängdes. Succé igen, alltså!

Ett trettiotal utställares bord hade dukats med allehanda numismatiska godsaker. Gorgon själv erbjöd numismatisk litteratur och kunde när dagen var slut notera att de 5 lådor med böcker och annat (plus en full pappkasse) som burits in på morgonen, nu krympt till knappt 3 lådor. Klart godkänt resultat!

Även övriga utställare/säljare verkade mycket nöjda med dagen. Gorgon själv hittade inget till myntsamlingen, men väl några saker att ställa i bokhyllan.

Tyvärr så hade jag inga möjligheter att fotografera denna gång, så jag får hänvisa till mina blogg-kollegor för fotografisk dokumentation av mässan.

Några bilder från mässan hittar ni även på hemsidan för Numismatiska Klubben i Uppsala.

Gorgon gallrar i bokhyllorna inför Sigtunamässan

20 jan 2019

Lördagen den 26 januari är det dags igen för Sigtuna Myntmässa. Gorgon kommer även denna gång att duka ett smörgåsbord med numismatisk kunskap! (D.v.s. numismatisk litteratur i alla dess former.)

Individuellt prissatta publikationer, en 30-kr låda, en 5-kr låda, och - naturligtvis - en gratislåda! (Mängdrabatter erhålls naturligtvis, som traditionen kräver!)

Några medeltida mynt utgallrade ur Gorgons samling kommer också att finnas för den som är road av sådana. Och kanske även lite annat...

Vi ses i Märsta den 26 januari!

PS 1. Söker du något speciellt (numismatisk litteratur eller svenska/gotländska medeltidsmynt), så kontakta mig gärna innan mässan med dina önskemål via kontaktsidan. Kanske har jag det du söker?

PS 2. Kolla gärna på min söklista. Skulle du ha något som du tror är av intresse för mig, och som du kan tänka dig att sälja, så ta gärna med det!

/2019_sigtuna_litt.jpg

Sigtuna Myntmässa 26 Januari 2019

3 jan 2019

Det numismatiska året 2019 rivstartar med Sigtuna Myntmässa redan den 26 januari! En mycket bra och trevlig myntmässa. Missa den inte! Mer information här.

/sigtuna-massan-2019-annons.jpg

 

2018 och 2019

1 jan 2019

Så skriver vi 2019 – ett nytt år med nya möjligheter och utmaningar!

2018 blev (numismatiskt) både trevligt och händelserikt.

MISAB fortsatte sin framgångsrika auktionsverksamhet, och ett flertal mycket sällsynta medeltida objekt bytte ägare. Om ett av dessa skall få speciell uppmärksamhet så blir det Knut Långes penning som klubbades för 82000 + 18,75%=97375 kr på MISAB 29. Även Myntkompaniet och Frimärkshuset erbjöd några intressanta objekt, liksom den internationella marknaden. I april 2018 såldes t.ex. en mycket sällsynt penning från Anund Jakob på en polsk auktion för drygt 100000 SEK (inklusive provision).

Litteraturmässigt kunde vi glädja oss åt den första volymen i den finska landskapsinventeringen, liksom åt volym 13 och 14 i den svenska serien. Året avslutades med Julia Kranobaevas opus magnum om Elias Brenner och hans samling. Vi kunde också glädja oss åt två internetauktioner med litteratur, arrangerade av MISAB, samt en katalog från Centralantikvariatet med sällsynta och intressanta äldre numismatiska böcker ur Ericsbergs bibliotek.

För Gorgon blev 2018 ett ”mellanår”. Visserligen kunde några trevliga objekt adderas till samlingen, men tillväxten var blygsammare än tidigare år. Som trevlig motvikt till detta så gjordes ovanligt många viktiga kompletteringar av det numismatiska biblioteket.

Vad väntar oss 2019?

MISAB har utlovat att påbörja försäljningen av en av Sveriges bästa samlingar medeltidsmynt, och dessutom utlovas en specialauktion med vikingatida mynt under senvåren. Det skall bli spännande att se vad som kommer att erbjudas! Myntmässorna är ett omistligt inslag i den aktive samlarens verksamhet:  2019 rivstartar med den trevliga Sigtunamässan (som rent geografiskt arrangeras i Märsta, norr om Stockholm). Sen har vi ju den oumbärliga FriMynt-mässan i Helsingborg i April. Jag kommer att återkomma till mässorna i ett senare blogginlägg.

Gorgon väljer denna gång att illustrera det numismatiska året 2018 med två objekt. Dels en mycket sällsynt svealandspenning från ca 1280 som såldes på Frimärkshusets auktion i december, dels ett mycket sällsynt numismatiskt tryck från 1879 från Ericsbergs bibliotek.

/2018-2019.jpg

Numismatisk litteratur i midvintertider

21 dec 2018

I pausen mellan julgröten, Kalle Anka, och annat trevligt, så kan den numismatiskt intresserade glädja sig åt att MISAB nu publicerat sin 15:e internetauktion - denna gång med fokus mot numismatisk litteratur.

Auktionen hittar ni här.

Gorgon önskar alla numismatiskt intresserade en riktigt God Jul!

En intensiv numismatik-helg

10 dec 2018

Gorgon har nu börjat återhämta sig efter en intensiv helg i numismatikens tecken.

Det hela började på lördagen med en tripp till Stockholm. Frimärkshuset är ju, som namnet anger, en firma som primärt handlar med filatelistiska objekt. Ganska ofta finns även en avdelning med numismatik. Och ibland utbjuds bra objekt. Så var fallet denna gång. Drygt 200 utrop (nr 945–1150) utgjordes av mynt, medaljer och annat roligt. Avdelningen inleddes med några vikingatida och medeltida mynt; bland dessa ingick t.ex. en penning från Knut Eriksson (ex Ekström) och en sällsynt Svealandspenning, LL grupp IX (ex Bonnier och Sjöberg). Bland övriga medeltida mynt kan två Åbo-örtugar från Karl Knutsson nämnas – den ena av dessa i mycket bra kvalitet. Ulf Ström ledde, som vanligt, auktionen på ett mycket professionellt sätt.

Söndagen blev minst lika intensiv. Svenska Numismatiska Föreningen hade bjudit in till ”boksläpp” och seminarium i Uppsala. Den bok som presenterades var resultatet av nästan 10 års studier av de delar av Elias Brenners myntsamling, som återfunnits i Pushkin-museet i Moskva. Boken är en riktig ”tegelsten” på hela 448 sidor. Utöver den illustrerade katalogen över de mynt som finns bevarade från Brenners samling, bjuds vi på resultaten av ett mycket omfattande forskningsarbete kring Elias Brenners verksamhet som numismatiker. Boken behandlar även samlingens öden efter Brenners bortgång 1717, då den först hamnade i Walter Graingers ägo, därefter i dennes son Thomas Graingers händer, för att slutligen hamna i Ryssland i Pavel Grigorevich Demidovs ägo. De kompletteringar av samlingen som Grainger och Demidov gjorde behandlas även i boken.

Författaren, Julia Krasnobaeva, tilldelades i samband med bokpresentationen Svenska Numismatiska Föreningens Brenner-medalj för sin forskning av SNFs ordförande Jan-Olof Björk

Efter Julias presentation av sitt forskningsprojekt och själva boken, bjöds vi på ytterligare två föredrag: Torbjörn Sundquist talade om sina forskningar kring Elias Brenner och då särskilt ”förstaupplagan” av Thesaurus Nummorum. Torbjörn har i detalj undersökt 32 exemplar (21 i offentliga bibliotek, och 11 privatägda). Alla exemplaren är olika när det gäller vilka planscher som ingår, vilket tydligt visar att ”förstupplagan” egentligen är ett antal provtryck inför den slutliga boken.

Avslutningsvis talade Carina Burman om Brenners hustru, Sophia Elisabeth Brenner, som var en mycket ovanlig kvinna – lärd och uppskattad som poet (vilket var en mycket ovanlig position för en kvinna runt 1700)!

Efter en enklare lunch avslutades dagen med en visning av Uppsala Universitets Myntkabinett, som hade extra öppet speciellt för seminariedeltagarna.

/brenner-boken.jpg

Den bästa av alla tidsåldrar?

17 nov 2018

Lever vi (medeltidssamlarna alltså) just nu i den bästa av alla tidsåldrar? Ja, kanske det? De senaste 11 åren (med start 23 nov 2007) har vi kunnat välja och vraka bland ett mycket gott utbud av medeltida svenska mynt. Samling Bonde på Ericsberg erbjöd ett flertal mycket rara mynt, samt ett stort antal vanligare objekt, på de 4 auktioner som arrangerades av Ulf Nordlinds Mynthandel 2007–2010. (Ytterligare 2 auktioner, i samarbete med Künker erbjöd mynt ur samling Bonde, men inga medeltida objekt.)

Som om inte detta skulle räcka för att glädja ett samlarhjärta, så kunde vi på MISAB 1 (2009) hänföras av rikedomen i den samling som skapats av legenden Anders Frösell. Även här fanns gott om RRRR- och RRR-mynt; objekt som man kanske bara får ett tillfälle i livet att förvärva. MISAB har sedan fortsatt med att på auktioner under senare år då och då erbjuda mycket bra objekt ur en av landets bättre medeltidssamlingar som succesivt skingrats. När man nu i senaste katalogen kan läsa att ytterligare en av de bästa privata samlingarna kommer att säljas på kommande auktioner, så är det bara att tacka och ta emot!

Det senaste dryga decenniet kan mycket väl tävla mot 1960-talets omfattande försäljningar av medeltidsmynt ur Sven Svenssons samling. Visst finns enstaka höjdpunkter däremellan, t.ex. Ahlström auktion 40 (1989) med Rolf Sjöbergs samling, men på det stora hela taget så är det nu en guldålder.

Och som framgått ovan är det inte slut på möjligheterna att göra goda inköp till medeltidssamlingen ännu. Festen fortsätter ännu några år!

Med början 2023 så inleds även försäljningar ur L. E. Bruuns enorma samling. Och där finns många riktigt trevliga och rara svenska medeltidsmynt! Enda smolket i glädjebägaren är väl att för de allra flesta samlare tillåter budgeten inte att man köper allt man vill ha till vilket pris som helst. Men de objekt som krävt mest uppoffringar är kanske de som i längden ger samlaren den största glädjen?

/den-basta.jpg

Artikel om Sören Norbys Kustö-skillingar

11 nov 2018

En trevlig artikel om Sören Norbys sällsynta Kustö-skillingar skriven av Jani Oravisjärvi hittar ni här

/kusto-jani.jpg

Foto Jani Oravisjärvi

← Äldre inlägg