Bra priser på medeltidsmynt på MISAB 17

Så var första dagen av MISAB 17 avklarad. Enligt den preliminära prislistan på MISABs hemsida så klubbades mynt för 7,16 miljoner första dagen, vilket bör betyda att MISAB 17 blir den omsättningsmässigt största MISAB-auktionen hittills när dag 2 inkluderats.

[Komplettering 2016-03-13, kl. 15:15] Inklusive dag 2 så passerade klubbat pris på auktionen 8,6 miljoner kr. Nytt omsättningsrekord för MISAB, alltså.

De nya lokalerna var utmärkta; dels ligger Sheraton bara ett stenkast från Stockholms central, dels var själva auktionslokalen den hittills största och rymligaste. Man hade initialt möblerat med 20 bord med 5 platser per bord, men detta räckte inte, utan man fick komplettera med ytterligare bord och stolar längst bak i lokalen. Proppfullt blev det, och antalet närvarande budgivare bör med marginal ha överstigit 120.

Utbudet av medeltidsmynt var denna gång inte riktigt i paritet med tidigare auktioner, men intresset var stort för de objekt som utbjöds. Den reguljära Olof-penningen, utrop nr 1 – LL 12a, klubbades för 25000 trots att frånsidan var dubbelpräglad. De båda Knut Eriksson-penningarna LL 7b nådde 5200 resp. 3200, vilket väl var ungefär vad de bör kosta. Erik Erikssons Lödöse-penning med byggnad/kyrka nådde goda 18500 trots att detta exemplar var slaget med en något sliten/trött stamp; men myntet är rart och viktigt så priset känns ändå högst rimligt. Mest överraskande var väl att Albrekts Kalmar-örtug nådde mycket höga 39000 kr. Med bred marginal all-time-high för Kalmar-örtugarna, och f.ö. det näst högsta pris som någonsin betalats för en Albrekt-örtug, slagen endast av Bondes exemplar av LL 1. Den yngsta ganska rara typen av Karl Knutssons Åbo-örtugar, LL 6 – Rbg 5h, såldes för höga 8000 kr. Kung Hans sällsynta Stockholm-halvörtug nådde 9400, vilket var mera i linje med förväntningarna. På ovan nämnda priser tillkommer 18,75%. Inga medeltidsmynt blev osålda.

Den trend med ökande priser på de svenska medeltidsmynten som Gorgon rapporterat om under 2015 tycks alltså hålla i sig.

/misab_17_dag_1.jpg

 

13 mar 2016