Den numismatiska hösten 2020

De restriktioner som Corona-pandemin lägger på vårt samhälle som helhet påverkar naturligtvis även de numismatiska aktiviteterna. Höstens myntmässor verkar alla bli inställda, och hur myntklubbarna agerar när det gäller mindre klubbsammankomster är oklart; troligen ställs många träffar in.

Myntauktionerna kommer att hanteras lite olika. Dels finns ju de etablerade internetkanalerna (Tradera, eBay, m.fl.), dels de internetauktioner som etablerade auktionsformor redan har ”i drift”. Några större offentliga auktioner, med budgivare i salen, kommer säkert att genomföras, men med restriktioner.

MISAB har t.ex. meddelat arrangemangen kring auktion 34, som skulle ha arrangerats i mars, men som flyttades till september. Max 40 budgivare i salen, och adderad möjlighet för budgivning i realtid via internet. En ofrånkomlig konsekvens av detta torde bli att tempot i auktionen blir lägre (antal utrop per timme). Konceptet är dock väl beprövat av andra större aktörer i utlandet, och det hela bör kunna fungera bra.

13 aug 2020