Det numismatiska året 2019

Bara några dagar kvar av 2019; en kort sammanfattning kan vara på sin plats.
2019 var ett mycket bra år för oss medeltidsintresserade. Det exceptionella utbudet av Anund Jakobs penningar har redan kommenterats, men även andra extremt sällsynta medeltidsmynt utbjöds: bl.a. en penning från Johan Sverkersson och några mynt från Birger Magnusson (varav en obol!), för att nämna några. Även örtugssamlarna fick sitt lystmäte – en Interregnumörtug och en Söderköpingsörtug från Karl Knutsson förtjänar extra uppmärksamhet.
Försäljning av Björn-Otto Hesses numismatiska bibliotek har också påbörjats under året och fortsätter under kommande år.
Vi fick även en mängd bra ny myntlitteratur under året, där Monica Golabiewski Lannbys bok om Knut Erikssons mynt särskilt gladde Gorgon.
Gorgons eget samlande var också framgångsrikt. Tillskotten till samlingen var inte så många, men några riktiga ”rökare” hamnade i Gorgons bankfack (efter noggrann katalogisering och fotografering).
Inför 2020 ser vi fram emot fortsatta försäljningar av spektakulära medeltidamynt i MISABs regi. Som tidigare kommenterats har ju MISAB fått i uppdrag att sälja en av landets bästa medeltidssamlingar (ur vilken redan penningar från Anund, Johan Sverkersson och Knut Långe hamnat under klubban – men det finns mera godsaker kvar).
Som illustration till året väljer jag en ovanligt vacker gotländsk skilling från 1554 av den sällsynta varianten där myntherren anges som kung över såväl Danmark som Gotland! ("... DANOR GO REX")
Alla medeltidsintresserade önskas ett Gott Nytt År 2020. Vi kommer säkert att ses på mässor, auktioner och klubbmöten.

/danor_go_rex.jpg

29 dec 2019