EFTERLYSNING - Hirsch Mynt-Rapport 1988-1990

Under perioden 1950 fram till början av 1970-talet var Hirsch Mynthandel under ledning av Harry Glück landets ledande mynthandel; en position som under 1970-talet, efter Glücks död 1971, successivt övertogs av B. Ahlström Mynthandel. Hirsch Mynthandel bytte därefter ägare flera gånger och drevs vidare fram till 1990. Under sent 1980-tal satsade firman på s.k. myntkonsortier, där man kunde investera i ”gamla mynt”, utan att ha egen kunskap i ämnet. Bankerna belånade gärna dessa konsortier till fulla värdet under det ekonomiska lättsinne som präglade det sena 1980-talet. Det hela tog slut med förskräckelse sent 1990, då firman gick i konkurs, och de mynt som fanns i konsortierna visade sig vara värda endast en bråkdel av det som konsortierna värderats till (av Hirsch Mynthandel). Ägaren till Hirsch Mynthandel dömdes sedermera till ett långt fängelsestraff för grovt bedrägeri. Många småsparare förlorade stora pengar.

Under perioden 1988–1990 utgav Hirsch Mynthandel en egen publikation i A4-format – ”Hirsch Mynt-Rapport”; Initialt enkelt publicerad, men på slutet påkostad med omslag i färg. Rent numismatiskt är dessa publikationer ganska ointressanta, men som tidsdokument har de ett visst värde. (En källa anger att utgivningen påbörjades redan 1987; detta har inte kunnat bekräftas.)

Gorgon vill gärna ha ett så komplett numismatiskt bibliotek som möjligt, och söker därför med ljus och lykta efter (bl.a.) denna publikation. Så om du har några nummer av HIRSCH Mynt-Rapport från 1987 till 1989, samt nr 1/1990, som du kan tänka dig att avvara eller avyttra, så hör av dig till Gorgon via kontaktsidan.

/hirsch_m-r.jpg

25 feb 2018