Efterlysning! ”Studentuppsatser” i Numismatik

Numismatiska Forskningsgruppen vid Stockholms Universitet (”NFG”) ger föreläsningar och kurser i Numismatik för bl.a. arkeologistuderande. Studenter kan också skriva uppsatser i numismatik på olika nivåer. Sedan tidigt 1990-tal har ett stort antal uppsatser sett dagens ljus. Många av dessa är riktigt bra och innehåller väsentlig kunskap om (primärt) vikingatida och medeltida myntfynd och mynt.

Gorgon saknar en del av dessa uppsatser i sitt bibliotek. Så om någon läsare av denna blogg har någon eller några av nedanstående uppsatser i sin ägo, och kan tänka sig att avyttra den eller dem till Gorgon, så tveka inte att kontakta mig HÄR.

(Ja, jag vet att flertalet av dessa kan laddas ner i PDF-format från NFG:s hemsida, men Gorgon söker alltså de tryckta (stencilerade) originalutgåvorna.)

(a) Hedin, Susanne: Nicks och andra proberingsmärken på arabiska mynt. 1990.

(b) Karlsson, Sven: Vikingatida silvermynt funna på Öland. En korologisk och kronologisk studie. 1990.

6. Thommy Tasakis: Myntningen i Würzburg och Bamberg under sen vikingatid. En analys baserad på det svenska fyndmaterialet. 1992.

8. Stefan Kreher: Svenskar i västerled. 1993.

9. Susanne Svensson: Gård och skatt på Gotland. 1993.

12. Lennart Ruus: Pengar och prelater. En studie av mynt präglade av Kölns ärkebiskopar under sen vikingatid. 1993.

18. Pär Lindström: Remagen – en kronologisk studie. 1995.

20. Eva Remius: Mynt från Niederelbeområdet. 1995.

21. Monica Rosenblom: Vikingatida mynt från Augsburg som funnit vägen till Sverige. 1995.

25. Susanna Detthoff: Corvey – dess myntning utifrån det svenska fyndmaterialet. 1996.

35. Marcus Johansson: Den vikingatida myntningen i Groningen. 1997.

38. Helene Pettersson: Vikingatida myntning i Dinant. En kronologisk studie. 1997.

42. Janett Lindstedt: Vikingatida mynt i gravar. Ett försök att belysa kristnandeprocessen på Gotland och Mälardalen utifrån ett numismatiskt perspektiv. 1997.

/nfg-uppsatser.jpg

13 jun 2018