En hög med örtugar...

Därmed var forskarveckan på KMK avslutad. Nästan 5500 örtugar ur Västeråsskatten 1972 har studerats och viktuppgifter registrerats för kommande statistisk analys. De flesta av dessa mynt har tidigare vägs inom ramen för projektet Sveriges Mynthistoria – Sturetiden i slutet på 1970-talet. Men 1635 mynt fick vi själva väga på nytt, då de nyttjats i utställningen i Västmanlands Länsmuseum ("en hög med örtugar"), och återlämnats i påsar med 25 mynt i varje. Hur som helst så är grunden nu lagd för vidare analys. Ett stort tack till vännen Jonas Rundberg för en enastående insats, och till personalen på KMK, utan vilkas hjälpsamhet denna produktiva vecka inte skulle varit möjlig.

Bilden nedan föreställer 150 örtugar, alla stampidentiska, som väntar på vägning.

/05701-52801.jpg

9 maj 2015