En intensiv numismatik-helg

Gorgon har nu börjat återhämta sig efter en intensiv helg i numismatikens tecken.

Det hela började på lördagen med en tripp till Stockholm. Frimärkshuset är ju, som namnet anger, en firma som primärt handlar med filatelistiska objekt. Ganska ofta finns även en avdelning med numismatik. Och ibland utbjuds bra objekt. Så var fallet denna gång. Drygt 200 utrop (nr 945–1150) utgjordes av mynt, medaljer och annat roligt. Avdelningen inleddes med några vikingatida och medeltida mynt; bland dessa ingick t.ex. en penning från Knut Eriksson (ex Ekström) och en sällsynt Svealandspenning, LL grupp IX (ex Bonnier och Sjöberg). Bland övriga medeltida mynt kan två Åbo-örtugar från Karl Knutsson nämnas – den ena av dessa i mycket bra kvalitet. Ulf Ström ledde, som vanligt, auktionen på ett mycket professionellt sätt.

Söndagen blev minst lika intensiv. Svenska Numismatiska Föreningen hade bjudit in till ”boksläpp” och seminarium i Uppsala. Den bok som presenterades var resultatet av nästan 10 års studier av de delar av Elias Brenners myntsamling, som återfunnits i Pushkin-museet i Moskva. Boken är en riktig ”tegelsten” på hela 448 sidor. Utöver den illustrerade katalogen över de mynt som finns bevarade från Brenners samling, bjuds vi på resultaten av ett mycket omfattande forskningsarbete kring Elias Brenners verksamhet som numismatiker. Boken behandlar även samlingens öden efter Brenners bortgång 1717, då den först hamnade i Walter Graingers ägo, därefter i dennes son Thomas Graingers händer, för att slutligen hamna i Ryssland i Pavel Grigorevich Demidovs ägo. De kompletteringar av samlingen som Grainger och Demidov gjorde behandlas även i boken.

Författaren, Julia Krasnobaeva, tilldelades i samband med bokpresentationen Svenska Numismatiska Föreningens Brenner-medalj för sin forskning av SNFs ordförande Jan-Olof Björk

Efter Julias presentation av sitt forskningsprojekt och själva boken, bjöds vi på ytterligare två föredrag: Torbjörn Sundquist talade om sina forskningar kring Elias Brenner och då särskilt ”förstaupplagan” av Thesaurus Nummorum. Torbjörn har i detalj undersökt 32 exemplar (21 i offentliga bibliotek, och 11 privatägda). Alla exemplaren är olika när det gäller vilka planscher som ingår, vilket tydligt visar att ”förstupplagan” egentligen är ett antal provtryck inför den slutliga boken.

Avslutningsvis talade Carina Burman om Brenners hustru, Sophia Elisabeth Brenner, som var en mycket ovanlig kvinna – lärd och uppskattad som poet (vilket var en mycket ovanlig position för en kvinna runt 1700)!

Efter en enklare lunch avslutades dagen med en visning av Uppsala Universitets Myntkabinett, som hade extra öppet speciellt för seminariedeltagarna.

/brenner-boken.jpg

10 dec 2018