En underbar bok!

Numismatiken brukar benämnas ”historisk hjälpvetenskap”. Studier av modernare mynt tillför kanske inte så mycket till vår kunskap om historien, men när det gäller äldre tider, då tillgången på samtida skriftliga källor är begränsad eller obefintlig, kan myntfynd och mynten själva med sitt bildspråk ge oss värdefull information om politiska och ekonomiska skeenden.

I en nyutkommen bok ger oss Monica Golabiewski Lannby, med utgångspunkt från ett unikt gravfynd i Skänninge, nedlagt runt år 1200, en inblick i den tidigmedeltida historien. Boken kan sägas bestå av två ganska fristående delar: en del som kort sammanfattar det (lilla) vi vet om den svenska historien under sent 1100-tal, och en del som ganska ingående beskriver de mynt som hittades i graven i Skänninge.

Boken är har en mycket tilltalande layout. Texten är lättläst och, till skillnad från många andra böcker om numismatik, befriande fri från fotnötter. Istället finns en bra litteraturförteckning i slutet på boken för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Monica presenterar också, med utgångspunkt från kungabildens attribut, en ny typindelning av dessa mynt – enligt min åsikt mera logisk än de tidigare publicerade katalogerna om Knut Erikssons mynt. I boken illustreras denna nya typindelning med inte mindre än 46 olika mynt. Och ändå påpekar författaren att det finns ytterligare varianter utöver dessa. Av detta kan man förstå att Knuts myntning i Svealand var mycket omfattande. (Som jämförelse kan nämnas att till samme kungs myntning i Lödöse har troligen endast fyra stampar använts.)

Boken rekommenderas varmt till såväl den redan ”medeltidsfrälste” som till den myntintresserade som inte (ännu) förstått medeltidsmyntens tjusning.

Köp den! Läs den!

Mer information om boken hittar du här.

29 jun 2019