Fascinerande Fulingar 7

Nu tycker jag att det är dags för en ”fuling” igen! De första svenska mynten med utsatt årtal präglas i Stockholm år 1478. Både örtugar och halvörtugar slås. Det finns också en bevarad myntförordning för Stockholm från 1478 och sannolikt syftar årtalet på mynten på denna förordning. En del av mynten kan alltså mycket väl vara slagna under efterföljande år. Vi noterar dock att 1478 är det år då halvörtugen introduceras i det svenska myntsystemet som präglat mynt.

Några årtalsförsedda mynt från Västerås är inte kända, men halvörtugar slogs i stor mängd även i denna myntort. Från Västerås finns en myntförordning från 1480 bevarad med i princip samma innehåll som den från Stockholm 1478. Frågan som uppstår är då om halvörtugen från Västerås introduceras samtidigt som i Stockholm, 1478, eller om detta sker först 1480? Svaret på den frågan har vi inte, och kanske får vi inte heller någonsin svaret. Men så är det med medeltida numismatik – ibland måste vi konstatera att vi inte vet.

Däremot kan vi spekulera i vilken som är den äldsta halvörtugen som slogs i Västerås, och som trolig kandidat har vi – enligt min åsikt – en mycket sällsynt prägling, som till sitt utförande och stil avviker från de övriga, nämligen LL 15. En sådan fanns i Anders Frösells samling och den såldes på MISABs allra första auktion. Tyvärr så gjorde budgetbegränsningar hos Gorgon att den då inte kunde adderas till samlingen. Myntet kom åter ut på marknaden på MISAB 12, och då var jag mera framgångsrik. Den som väntar på något gott... Myntet är definitivt inte vackert p.g.a. ett ganska stort plantsfel. En riktig ”fuling”, men som sagt mycket rar. XR i katalogen är välmotiverat.

Något som inte framgår av Lagerqvists bok 1970 är att det existerar hybrider, typ-kopplingar (och kanske även stampkopplingar), mellan LL 15 och den (troligen) yngre LL 16. Den sistnämnda gruppen halvörtugar hör ju till de vanligaste medeltida mynten, och myntningen måste ha varit mycket omfattande. Liksom LL 15 är hybriderna med LL 16 mycket rara. Det finns hybrider som typ-kopplar både åtsidan och frånsidan med LL 16, och nedan avbildas dels en ”ren” LL 15” (ex Frösell – myntet högst upp – ”fulingen”), två hybrider, och – längst ner – en ”ren” LL 16.

/hopsatt-med-text.jpg

20 mar 2015