Forskning pågår!

Hela denna vecka har Gorgon nöjet och privilegiet att på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm arbeta sida vid sida med Sveriges ledande expert på den medeltida svenska örtugsmyntningen, Jonas Rundberg. Veckans fokus har varit mot de 5600 örtugarna från Västerås som ingick i den stora myntskatten som hittades 1972. Skatten innehöll totalt ca 16000 mynt, varav som sagt 5600 var örtugar. Efter tre dagar har vi sorterat och registrerat ca 3500 av dessa, och dessutom vägt ca 600 exemplar. Analysen av dessa ingår i ett större arbete som syftar till att mera exakt kunna datera de anonyma präglingarna som utgavs i Erik den heliges namn under den s.k. Sturetiden (1470-1520), och förhoppningsvis kunna attribuera de allra flesta till en specifik myntherre. Enbart mynten från Västeråsskatten räcker dock inte för att lösa frågeställningarna, utan dessutom ingår mynt från andra fynd, KMK:s systematiska samling, andra museer, och privatsamlingar i studien. Slutmålet är en eller möjligen två nya volymer i serien Den svenska örtugsmyntningen, där Jonas redan publicerat två volymer.

På bilden ser ni Jonas förnöjt sortera örtugar med ett leende på läpparna – och så mycket roligare än så här kan man väl knappast ha, eller hur?

/jonas-r.jpg

 

6 maj 2015