Gorgon gallrar i samlingen och säljer på Märstamässan 27 januari

[2018-01-23] Inlägget kompletterat med en bild (längst ner) på numismatisk litteratur, som också kommer att finnas till salu. Bra publikationer till förmånliga priser! Och som vanligt finns även en "gratis-låda" och en 5kr-låda (där generös "mängdrabatt" tillämpas).

Följande mynt ur min samling (och kanske några till...) kommer att finnas till salu hos undertecknad på Sigtuna myntklubbs mässa i Märsta 27 januari. OBS: Mynten kan inte ”reserveras” eller ”bokas”. Kan endast köpas på mässan. Principen ”först till kvarn” kommer att tillämpas.

Mynt 1: Magnus Eriksson. Penning med lejon och tre kronor med ros i centrum. Av penningarna i denna grupp med ”symbol” mellan de tre kronorna (ros, kors eller torn) är endast typen med torn hyfsat vanlig på marknaden – de övriga är sällsynta. Detta exemplar har en mycket vacker och tydlig sida med tre kronor och ros, medan lejonsidan är av normalkvalitet för typen.

Mynt 2: Magnus Eriksson. Penning Stockholm med krona inom strålring och bitecken två punkter under kronan. Alla penningar i denna grupp med bitecken är ovanliga eller rara; den med två punkter är ändå den vanligaste – men endast ca 10 exemplar torde finnas i privat ägo.

Mynt 3: Magnus Eriksson. Penning Stockholm med krona inom strålring och bitecken två punkter över kronan. Ytterst sällsynt variant; utöver detta exemplar har jag endast noterat ytterligare ett exemplar som sålts de senaste decennierna – Frösell (MISAB auktion 1), nr 115.

Mynt 4: Erik av Pommern. Penning Västerås. (Eller Kristoffer av Bayern? Penning Åbo? Se SNT 2016, nr 6, fig. 3 sid. 137). Vid sin genomgång av drygt 9000 senmedeltida penningar hittade Brita Malmer endast 4 exemplar av denna typ – samtliga i museer. Jag har noterat 2 exemplar i privat ägo: detta och Frösell nr 154.

Mynt 5: Svante Nilsson. Halvörtug Stockholm. Detta inte alltför vanliga mynt är i LL katalogiserat som Sten Sture d.ä., men troligen är det slaget av Svante Nilsson. Forskning för att utreda detta pågår (Jonas Rundberg).

Mynt 6: Svante Nilsson. Halvörtug Västerås. Ett exemplar i normalskick. Svantes mynt är ju generellt sett ganska ovanliga.

Mynt 7: Svante Nilsson. Örtug Stockholm. Detta mynt är via åtsidesstampen (Malmer #05701) inkopplat i den stampkedja som med stor säkerhet kan dateras till Svante Nilsson. Se SNT 2017, nr 4, sid. 91, fig. 3.

Mynt 8: Sten Sture d.y. halvörtug Stockholm. LL 10. Extremt sällsynt mynt. Detta typmynt har saknats i alla stora samlingar med väsentligt inslag av svenska medeltidsmynt som skingrats efter år 1900: Bonnier, Bruun, Svensson, deLaval, Jacobsson, Ekström, Sjöberg, Frösell, Bonde.

Mynt 9: Gotland. Gote med retrograd åtsidesinskrift (moturs). Mycket rar. Saknas i LL. Se Frösell nr 356.

Mynt 10. Gotland. Hvid sent 1520-tal. Den ovanliga varianten där månskäran under lammet har spetsarna nedåt.

Mynt 11. Gotland. Skilling 1554. Den ovanliga och intressanta varianten där Christians titel innehåller ”GO REX” – gotlänningarnas (eller gotlands) kung.

/sigtunamassan-2018-01-27.jpg

/sigtunamassan.jpg

22 jan 2018