Gott Nytt År - 2016!

Så här i slutet av 2015 är det dags att börja planera för 2016. Ännu så länge är ju endast en del av aktiviteterna i ”agendan” för det kommande året kända, men det ser redan nu ut att bli ett bra år för oss numismatiskt intresserade.

Redan i början av januari säljs Lennart Philipsons svenska mynt i USA – dock inga medeltida. Men en hel del trevliga objekt från nyare tid. Se mitt tidigare blogginlägg 2015-12-17 nedan.

För Gorgon så är siktet närmast inställt på Sigtuna Myntklubbs årliga Myntmässa i Märsta den 30 Januari. Gorgon har bokat ett bord, och kommer som traditionen kräver att erbjuda god numismatisk litteratur, samt även några medeltida mynt och andra objekt som sorterats ut ur samlingen. Jag återkommer med mera detaljer under januari månad. Sigtuna-mässan är troligen den näst största myntmässan i Sverige – både avseende antalet utställare/försäljare och besökare. Har du inte besökt den tidigare så är det dags!

Våren och försommaren erbjuder sedan såväl auktioner, där väl MISAB auktion 17 (12-13 mars) är den som är av största intresse för medeltidssamlaren. FriMynt i Helsingborg (23 april) är numera ett ”måste”, och jag noterar att även Göteborgs Numismatiska Förening arrangerar en myntmässa (2 april). Falu-Borlänge Myntklubb har ännu inte publicerat något datum för sin årliga mässa, som brukar arrangeras i mars-april.

MISAB auktion 18-19, med bl.a. del 2 av Nils Lindbergs samling, infaller den 21 maj, och sedan är väl ”vårterminen” i stort sett avklarad. I Gorgons preliminära planering finns sedan myntmässan i Olofström 16 Juli.

Till sist vill jag tillönska alla ”medeltidsvänner” (och naturligtvis även alla andra myntvänner!) ett Gott Nytt År!

30 dec 2015