Idag kom posten med katalogerna till MISAB 21+22

Denna vår kan vi som gläds åt de medeltida mynten se fram emot en riktig fest i slutet av mars. Ty båda MISAB-katalogerna innehåller ett ovanligt trevligt utbud med medeltida mynt. Det finns allt från billiga penningar och örtugar till mera kostsamma rariteter. Det mynt som sticker ut mest är nog Anund Jakobs penning, SMH 617, där MISAB 21 kan erbjuda hågade spekulanter det troligen enda privatägda exemplaret av just detta SMH-nummer. Denna penning saknas f.ö. i Lagerqvists referensverk från 1970.

Var och en måste ju själv studera katalogen och välja ut de mynt som kan komplettera samlingen – sedan brukar det bli en tuff prioritering, ty de flesta samlare har ju budgetmässiga begränsningar.

Utöver Anund-penningen, så kan man notera att två av endast 5–6 privatägda oboler från Birger Magnusson finns med bland mynten på MISAB 21. Det är troligen första gången som två av dessa extremt sällsynta mynt utbjuds på samma auktion. Samma sak gäller Sten Sture d.y.:s halvörtugar från Västerås. Jag kan inte påminna mig att båda typerna tidigare förekommit på en och samma auktion.

PÅ MISAB 22 säljs Sten Ivarssons samling. Bland de mynt som sticker ut märks bl.a. den sällsyntaste av Magnus Ladulås götalandspenningar, och en ovanligt vacker örtug från Hans. Den som roas av numismatisk litteratur hittar också ett trevligt avsnitt i denna katalog.

Nu skall Gorgon sätta sig med katalogerna och en kopp kaffe, starta datorn och Excel, och börja prioritera bland godsakerna inom ramen för 2017 års myntbudget. Kan man ha roligare?

/misab-21-22-pre-auktion-docx.jpg

22 feb 2017