Inget ont som inte har något gott med sig ...

... brukar man ju säga.

TV-dokumentären i tre delar om stölderna på Kungliga Myntkabinettet berättar ju en djupt deprimerande och upprörande historia. Besöken på Gorgons Myntsida har dock slagit nya rekord som en effekt av TV-serien.

Och glädjande nog verkar antalet besök per dag ha stabiliserat sig på en nästan dubbelt så hög nivå efter det att serien avslutats, jämfört med nivån innan serien visades. Kanske har intesset för numismatik väckts till liv hos några tittare?

Nedan ser ni statistiken nerbruten på dagar.

Stay Safe!

/visits-april-may.jpg

19 maj 2020