Järnbruk, polletter och numismatisk förbrödring

Igår arrangerade Numismatiska Klubben i Uppsala tillsammans med Svenska Pollettföreningen en heldagsutflykt till några av de viktigaste norduppländska järnbruken, vilka samtliga är historiskt viktiga för den som samlar brukspolletter. Femton morgonpigga numismatiskt intresserade medlemmar från båda föreningarna hade hörsammat kallelsen, och 08:30 inleddes rundturen. Första stopp blev Vattholma bruk, där Sven-Erik Olsson gav oss en initierad historisk genomgång av brukets historia. Därefter gick färden till Dannemora, där vår guide för resten av dagen, Malin Björkvik, anslöt till gruppen. En rundvandring bland de många gruvhålen, och en mycket sakkunnig och levande historielektion avslutades med en visning av det mineralmuseum som finns i Dannemora.

Nästa stopp blev vallonsmedjan i Österbybruk – troligen världens enda i sin helhet bevarande vallonsmedja. En välsmakande lunch intogs därefter på restaurang Gammel-Tammen. Mätta och belåtna anlände vi efter en halvtimmes bilfärd sedan till den kanske mest imponerande och välbevarade bruksmiljön i Uppland – Leufsta bruk. Och här blev vi guidade genom en del av det imponerade slottets interiör, samtidigt som släkten de Geers succesiva uppbyggnad av såväl affärsverksamhet som bruksanläggning med stor sakkunskap delgavs oss. Som grädde på moset fick vi även beskåda brukets 1700-talsbibliotek. Då flera av deltagarna även är bibliofiler så var detta en av dagens absoluta höjdpunkter.

Därmed var den guidade delen av dagens program slut, men hemresan till Uppsala inkluderade även stopp vid Forsmarks bruk och Gimo herrgård. Kvällen avslutades hemma hos NKU:s ordförande Curt Ekström. Efter ett föredrag om de uppländska brukspolletterna av Magnus Lindell, som även förevisade objekt ur sin egen imponerande samling, samlades vi runt en delikat kvälls-supé där livliga numismatiska diskussioner ytterligare förhöjde stämningen.

Sammantaget en toppendag i polletternas och den numismatiska förbrödringen tecken. Arrangörerna skall ha all heder av detta arrangemang, som förhoppningsvis kan följas av flera liknande. Nedan ses de glada deltagarna samlade framför huvudbyggnaden i Leufsta. Därunder ser vi ett av Dannemoras djupa gruvhål samt en del Leufsta-polletter.

/leufsta.jpg

/dannemora-gruva_leufsta-polletter.jpg

27 sep 2015