Knut Eriksson penningar på WAG i november

Det är ganska sällan man hittar bättre svenska medeltidsmynt på auktioner utanför de nordiska länderna. Men på WAG:s auktion den 23 november utbjuds två vackra penningar från Knut Eriksson. Mynten är av de relativt ovanliga typerna LL 7a och LL 12. De vanligaste penningarna från Knut är som bekant LL 7b och LL 7c, vilka förekom i stort antal i Gillbergafyndet, som delvis (lagligt) kom ut på marknaden i slutet av 1970-talet. Även LL 7a och LL 12 fanns i detta fynd, men i betydligt färre exemplar, och högst troligt så kommer även de av WAG utbjudna exemplaren från detta fynd. Det skall bli intressant att se vad dessa mynt klubbas för när de utbjuds i Tyskland.

/wag-2015-11-23.jpg

30 okt 2015