Landskapsinventeringen Sverige/Finland - Karelen

År 1982 utkom den första volymen i serien Landskapsinventeringen – Östergötland. Redan från början var planerna att detta projekt, vars syfte var att kortfattat publicera alla myntfynd, skulle omfatta både Sverige och Finland. Vår mynthistoria är ju gemensam fram till 1809.

När det gäller de landskap som ligger inom de nutida Sveriges gränser så har 17 landskap publicerats i 14 volymer. Jag har tidigare presenterat några av de senast utkomna här på min blogg. Arbete pågår med ytterligare volymer.

För de landskap som ligger i Finland påbörjades arbetet med Karelen redan 1991, men arbetet fick avbrytas några år senare och har först nyligen kunnat återupptas och avslutas. Därmed finns nu volym 2 av den finska serien nu äntligen tillgänglig. (Volym 1 omfattade Nyland.)

Detta är en riktig ”tegelsten” på hela 316 sidor, och mer än 500 myntfynd är beskrivna. Boken är en guldgruva för alla numismatiker och andra myntintresserade! Boken är skriven på både finska och svenska, vilket uppskattas mycket av undertecknad, vars kunskaper i finska språket är mycket begränsade. Författarna, Frida Ehrnsten och Liisa Kunnas-Pusa, har genom denna bok gett ett mycket värdefullt bidrag till Sveriges och Finlands gemensamma mynthistoria.

Jag ser med spänning fram emot kommande volymer i både den finska och den svenska serien!

/landskap-finland-2.jpg

 

15 maj 2020