Landskapsinventeringen - Västmanland

Nyligen hade jag nöjet att här på bloggen anmäla den första finska volymen i serien Sveriges/Finlands Mynthistoria - Landskapsinventeringen. Under hösten 2017 utkom även en ny volym (den 13:e i ordningen; Västmanland) i den svenska serien. Nedan ser ni ett fotomontage av de två senast utkomna volymerna, tillsammans med en karta över vilka landskap som hittills publicerats (från bakre omslaget av den finska volymen). Sammantaget utgör dessa 13+1 volymer en guldgruva för den som av olika anledningar är intresserad av myntfynd från Sverige och Finland. Det svenska projektet påbörjades redan 1982 och är fortfarande aktivt. Nästa volym skall enligt uppgift behandla Gästrikland och Helsingland. Vilken volym som är den nästa i den finska serien har jag ingen uppgift om, men oavsett vilket finskt landskap det blir så ser jag fram emot den!

Man skall ha klart för sig att bakom varje volym ligger ett mycket stort antal arbetstimmar och stor sakkunskap om vilka fynd som gjorts. Jag kan inte nog poängtera min uppskattning för det arbete som läggs ner på dessa publikationer. Om du inte redan har dem i bokhyllan så bör du snarast inhandla dem!

/landskapsinventeringen_13.jpg

1 feb 2018