Läroverkssamlingar

Fram till 1900-talets första hälft ansågs det naturligt och självklart att använda mynt och medaljer som åskådningsmaterial i historieundervisningen i skolan. Varje läroverk med självaktning skulle naturligtvis ha en egen myntsamling och en utsedd ansvarig för denna – ofta någon historieintresserad lärare. Av vissa mera spektakulära och kostsamma objekt, t.ex. de stora plåtmynten, tillverkades också kopior i naturlig storlek för skolor och andra.

Dessa läroverkssamlingar är numera i de allra flesta fall avvecklade. Samlingarnas öden är ofta okända – kanske såldes de; ibland kanske de skänktes till något lokalt museum; kanske finns några fortfarande kvar inlåsta i någon låda på skolans vind?

Förteckningar över ett flertal läroverkssamlingar publicerades i samtida årsberättelser eller på annat sätt. Sådana beskrivningar är intressant läsning än i dag. Med några få undantag är dessa publikationer dock numera ganska sällsynta. Som exempel på läroverk som publicerat sina samlingar kan nämnas: Göteborg, Kristianstad, Jönköping, Skara, Strängnäs, Sundsvall, Umeå, Visby, Växjö, Örebro och Östersund.

/laroverkssamlingar.jpg

25 okt 2016