Läsvärt om mynt

Jag har nyligen kommenterat och rekommenderat två nyutkomna trevliga böcker om mynt (se blogginlägg 2015-05-25 och 2015-05-11 nedan). Men ytterligare två imponerande publikationer har utgivits under våren 2015.

Nordisk Numismatisk Årsskrift, Ny serie, 1.

Jag tänkte inte här ge mig in på någon omfattande uppräkning av innehållet i denna antologi; det räcker med att konstatera att NNÅ-NS-1 innehåller 11 högklassiga bidrag. Det är trevligt att denna väsentliga bokserie, som började utges redan 1936, nu får en nystart. Medan den under de första decennierna utkom årligen, så blev utgivningstakten under senare år alltmera sporadisk, och det sista numret i den ”äldre serien” var 3-års-volymen 2003-2005. Nu övergår man till en löpnumrering, vilket ger större friheter. Nordisk Numismatisk Årsskrift utgör liksom Numismatiska Meddelanden definitivt en hörnsten i varje numismatiskt bibliotek. Boken kan köpas bl.a. från KMK.

Myntstudier – Festskrift till Kenneth Jonsson.

Festskrifter är trevliga! Och nu har professor Kenneth Jonsson förärats en mycket trevlig antologi med 25 intressanta bidrag (förord och inledning oräknade) av framstående numismatiska forskare och skribenter. Orsaken till denna hyllning är att Kenneth nu uppnått den aktningsvärda åldern av 65 år. Författarnas internationella bakgrund gör att artiklarna är skrivna inte bara på de skandinaviska språken, utan även på engelska och tyska. Sammantaget en mycket läsvärd publikation! Boken kan köpas från SNF.

Och till sist man kan konstatera att en mycket hektisk numismatisk vår, med auktioner, mässor, nya böcker, och trevliga klubbsammankomster, nu närmar sig termins-slut. Sommaren ligger framför oss, med andra prioriterade aktiviteter. Dock kan man väl förutse att det som vanligt blir en och annan regnig dag som kan ägnas åt numismatiken även under sommarmånaderna.

Och så ses vi väl på myntmässan i Olofström i Juli?

/2015-06-02.jpg

2 jun 2015