Medeltidsmynt och litteratur på MISAB 33

Så har katalogen till MISABs 33:e auktion anlänt. Denna gång med ett ovanligt bra utbud av de riktigt eftertraktade ”svåra myntherrarna”. För mången medeltidssamlare är den ”kompletta regentlängden” (ett mynt från varje medeltida myntherre) ett högt prioriterat mål – ouppnåeligt för de flesta, men ändå ett mål. Ni vet hur det är; ”sikta mot stjärnorna, så kanske du i alla fall når trädtopparna”.

Visst är prisbilden på de sällsyntare medeltidsmynten hindrande för de flesta samlare, men jämfört med eftersökta moderna mynt, t.ex. dukater och riksdalrar, så är medeltidsmynten billiga i förhållande till sin raritet. Det handlar som vanligt om tillgång och efterfrågan. Betydligt färre samlare är fokuserade på det medeltida materialet, vilket – i alla fall tills vidare – är prisdämpande.

Nåväl – åter till MISAB 33; på denna auktion erbjuds ett tillfälle att komplettera ”regentlängden” med några riktigt rara objekt:

Anund Jakob, LL 15. Ett mycket vackert exemplar – ett av de bäst bevarade – och med den allra bästa proveniensen: Samling Bonde på Ericsberg.

Johan Sverkersson, LL III:4. Ett vackert exemplar av typen med fågelhuvud. Perforerat men tilltalande.

Birger Magnusson, penning LL XXIII:2 och obol XXIII:10. Penningarna är rara, och många exemplar är inkompletta eller skadade (som detta, som ändå är komplett – om än reparerat). Obolen är ytterst rar och detta exemplar är ovanligt bra bevarat.

Interregnum 1465–67: Örtug, LL 1, utgiven av någon av riksföreståndarna under denna korta period då Sverige saknade erkänd kung. Bra proveniens: Ex Rolf Sjöberg.

Ytterligare ett mycket rart mynt förtjänar ett ”hedersomnämnade”:

Penning LL I:B:4. 1200-talets första decennier (Sverker Karlsson eller Erik Knutsson). Penning Nyköping. Mycket rar.

Till ovanstående lista kan sedan adderas några mycket sällsynta objekt:

Magnus Ladulås, penningar LL X:4d och XVIII:C:3. Båda rara och i ovanligt bra kvalitet.

Erik av Pommern, Abo typ II, LL 9a. Mycket sällsynt variant av denna mynttyp från Åbo.

Som framgår av ovanstående, så är MISABs höstauktion ett gyllene tillfälle till förvärv av exklusiva medeltida rariteter.

Och som om detta inte vore tillräckligt, så utbjuds den första delen av Björn-Otto Hesses numismatiska bibliotek. 71 sällsynta och eftersökta publikationer! Ett unikt tillfälle att komplettera det numismatiska biblioteket med objekt som inte säljs var dag.

Vi ses på auktionen!

/misab-33.jpg

2 sep 2019