MiM-mötet i Strängnäs

Igår var det MiM-möte i Strängnäs. Ett 60-tal medlemmar i de sju till MiM anslutna myntklubbarna hade valt att prioritera detta framför andra trevliga helgaktiviteter. Utöver trevlig samvaro och en utmärkt lunchbuffé, så var dagens huvudnummer en myntauktion, där ca 500 objekt lämnats in av medlemmarna i de sju klubbarna. Budgivningen var på vissa objekt livlig, medan intresset för andra objekt var lite svalare. Rent generellt så får dock auktionen betraktas som lyckad. Man kan nog som en generell observation konstatera att en del objekt nog hade åsatts ett något för högt utropspris, vilket ju som bekant lägger sordin på budgivningen.

Hur som helst så skall Strängnäsklubben ha all heder av arrangemanget! Stafettpinnen överlämnades till Numismatiska Klubben i Uppsala, som alltså ansvarar för MiM-träffen 2018.

/mim-2017-03-18.jpg

19 mar 2017