MiM-träffen 18 mars

Det samarbete mellan sex myntklubbar som jag tidigare skrivit om – Mynt i Mälardalen, förkortat MiM – har nu utvidgats med ytterligare en myntklubb – Falu-Borlänge Myntklubb. Så en mera korrekt tolkning av MiM är numera Mynt i Mellansverige!

Samarbetet manifesterar sig rent konkret i att varje år står en av klubbarna som värd för en gemensam auktion där varje klubb lämnar in ca 70 objekt. Med sju medverkande klubbar blir det alltså ca 500 objekt att kämpa om. Under gemytliga former avnjuts även en gemensam lunch. För att medverka på denna tillställning krävs att du är medlem i någon av de sju klubbarna.

År 2017 är det Strängnäs Myntklubb som är arrangör, och MiM-träffen arrangeras den 18 mars.

Utöver ovan nämnda klubbar – Strängnäs och Falu-Borlänge – så är de i MiM ingående klubbarna: Stockholm, Sigtuna, Uppsala, Eskilstuna och Katrineholm-Flen-Vingåker.

Detta är ett lysande exempel på vad några aktiva myntklubbar kan erbjuda sina medlemmar, utöver det egna ”lokala” programmet, med ett ganska enkelt och anspråkslöst samarbete. Kanske kan detta recept även appliceras på andra delar av det numismatiska Sverige? Det finns ju (minst) ett 20-tal myntklubbar i landet?

/mim-2017.jpg

6 mar 2017