MISAB 16 - omsättningsrekord (?)

Dags att lägga MISAB 16 ”till handlingarna”. Denna gång hade Gorgon både möjlighet och goda skäl att medverka båda dagarna. Och som man numera vant sig med, så blev detta två mycket trevliga dagar med såväl spänning som trevligt avspänt umgänge med likasinnade. Den preliminära prislistan har publicerats, och om jag summerat rätt, så slutade de två dagarna med en totalt klubbad summa på drygt 8,3 miljoner kr. Jag har inte stenkoll på alla tidigare MISAB-auktioner, men jag tror att detta möjligen var den första att passera 8 millar.

Fredagen lockade med en del bra utländska mynt, samt sedlar, polletter och medaljer. Men det som lockade Gorgon mest var ett ovanligt rikt utbud av äldre numismatiska böcker, tryck, och kataloger. Och visst kunde att par bra kompletteringar av det egna biblioteket göras. En tung kasse bars hem...

Ca 50 budgivare hade anammat kallelsen från Dan och MISAB denna första dag – trots att det för de flesta var en vanlig arbetsdag, och att vädergudarna levererade tunga gråa skyar med en hel del nederbörd.

När lördagens auktion startade var auktionssalen i det närmaste helt fullsatt, vilket betyder drygt 100 förväntansfulla samlare med var sin budspade. Gorgons analys av dagen nöjer sig med att konstatera att den tydliga trenden med ökat intresse för de svenska medeltidsmynten, som jag omnämnt redan tidigare, verkar hålla i sig. Och detta märktes såväl på antalet budgivare, som på slutpriserna. Den som vill analysera detta i detalj bör ägna en stund åt att jämföra utropspriser med klubbade priser. T.ex. kan man notera att priserna på Valdemars penningar nu återhämtat sig bra efter några år med svalt intresse från samlarna. Och Gorgon hade lärt sig av misslyckandet från i våras då endast ett fåtal objekt fick följa med hem. Mina maxbud hade denna gång justerats uppåt i enlighet med ovan beskriven trend, och resultatet blev det förväntade; hela 8 mynt kunde läggas till samlingen. Fem av dessa utgörs av nya typer eller varianter, medan tre mynt kommer att ersätta redan befintliga mynt i lägre kvalitet. Och med ett sådant utfall kan man bara vara mycket nöjd!

/misab-16-auk.jpg

19 sep 2015