MISAB 35

Så har MISABs 35e auktion genomförts. P.g.a. pandemin begränsades antalet deltagare i salen så att myndigheternas rekommendationer om max 50 personer kunde uppfyllas (inklusive personal). Gorgon bestämde sig för att inte närvara själv denna gång, utan lämnade förhandsbud på några objekt.

Hur gick då auktionen? Uppnådda priser har publicerats, och som vanligt nöjer jag mig med att kommentera det medeltida materialet. ”Moderna mynt” (d.v.s. Gustaf Vasa och framåt) kommer säkert att kommenteras av andra bloggare.

Resultatet var, som det ofta är med medeltiden, lite spretigt. Några mynt klubbades till goda priser, andra förvånansvärt billigt, och åter andra ungefär enligt förväntningarna.

De två reguljära Olof-penningarna nådde både goda 39000, medan den barbariska imitationen på fyrkantig plants klubbades förhållandevis billigt för 12000. Knut Erikssons trevliga svealandspenningar klubbades väl ungefär till förväntat pris, medan den vackra Lödösepenningen nådde hela 50000 innan klubban föll. Troligen nytt rekord för denna mynttyp.

Knut Långes penning stannade på högst rimliga 175000. Detta är det enda oskadade exemplaret av Knuts penningar utanför museerna och Gorgon hade nog förväntat sig en betydligt högre prislapp.

13500 för en oskadad penning från Birger Magnusson är nog att betrakta som ett av auktionen riktiga fynd. Köparen gratuleras! Åbo-mynten har under senare år uppmärksammats mer och mer. Denna gång sattes troligen ett nytt rekord för en Åbo-örtug från Karl Knutsson. Klubban föll vid 13000 kr. Att den extremt sällsynta Interregnum-örtugen, känd i endast tre exemplar, blev osåld förvånar, liksom att Hans-örtugen klubbades till utrop.

Medeltidsdelen avslutades med en trevlig avdelning gotländska mynt, varav några mycket sällsynta. De gotländska mynten kan, med några få undantag, fortfarande köpas till priser som inte alls är i paritet till deras raritet.

Att denna auktion kunde genomföras, om än med vissa restriktioner, skall vi vara uppriktigt glada för. Myntsamlarna behöver sina auktioner, mässor och klubbmöten. Tyvärr har det under 2020 varit mycket svårt att arrangera sådana aktiviteter. Vi kan alla hoppas att situationen förbättras under nästa år och att vi (kanske) kan återgår till ett mera normalt läge framåt andra halvåret 2021.

Till dess - Stay Safe!

/misab-35-referat.jpg

22 nov 2020