MISAB auktion 13

Så har katalogen till MISAB auktion 13 anlänt. Som vanligt ca 4 veckor före auktionen, vilket ger lagom med tid att planera sina bud inom de budgetbegränsningar som man har.

Medeltidsdelen återfinns denna gång som utrop nr 446-503, d.v.s. 58 utrop. De riktigt spektakulära mynten saknas denna gång, och endast ett mynt (nr 446 – en vacker Olof-penning) har ett utrop på över 10.000 kr. Med det serveras ändå ett trevligt smörgåsbord av medeltida objekt, varav några i riktigt bra kvalitet, och andra – trots rimligt utropspris – mycket rara. Som exempel kan nämnas Svante Nilssons halvörtug LL 7, utrop nr 493, ex Frösell), som troligen endast finns i två exemplar utanför museerna. Även nr 458, en delad (bruten) penning LL XXIII:5, tillhörande den grupp tvåsidiga penningar som introducerades ca 1290, hör till de mera intressanta utropen. Myntet har bokstaven M, vilket hypotetiskt skulle kunna tolkas som en referens till kung Magnus (Ladulås), och myntet kan möjligen vara slaget av denne kort tid före sin död 1290. Färre än fem ex av detta mynt återfinns utanför museerna, och av dessa är några fragmentariska liksom det här utbjudna exemplaret.

Många fler objekt än dessa är intressanta och/eller i god kvalitet, och skulle kunna kommenteras här, men lite trivsamma studier och prioriteringar skall ju överlåtas till läsarna av denna blogg också...

Med andra ord en trevlig auktion, där inte hela budgeten behöver satsas på ett enda åtråvärt toppobjekt!

/misab_13.jpg

13 feb 2015