MISAB auktion 28 och 29 - katalogerna

Nu drar den numismatiska höstsäsongen igång på allvar med myntmässor, klubbmöten, och auktioner. Myntauktioner i Sverige AB dominerar numera den inhemska auktionsmarknaden, och firmans auktioner är därför hårt bevakade av nästan alla hängivna myntsamlare. Nu har katalogerna till auktion 28 och 29 anlänt. Auktion 28 är den tredje och sista delen av Samling Ertzeid. Denna samlings fokus är på den nyare tiden; medeltiden innehåller i och för sig några trevliga mynt, men de rktigt sällsynta och kostsamma objekten lyser med sin frånvaro på denna auktion.

När det gäller medeltida objekt så erbjuder auktion 29 däremot en del riktiga godsaker! Först ut är två penningar från Olof Skötkonung; en ur den ”klassiska serien” med Olofs namn och en barbarisk Long Cross imitation slagen på fyrkantig plants. Olofs mynt har under senare tid uppmärksammats mera av samlarna och priserna har också stigit. Utropspriserna på Olofmynten är denna gång mycket lågt satta. Hårda budstrider är nog att vänta.

Från den äldre medeltiden erbjuds sedan fyra svealandspenningar från Knut Eriksson. Även Knuts mynt har under senare tid uppmärksammats av samlarna. Knut Erikssons son, Erik Knutssons, penningar är samtliga mycket sällsynta. Som utrop nr 7 hittar vi ett exemplar i ovanligt gott skick – ett riktigt ”toppmynt” för den som samlar medeltid! Ytterligare ett toppmynt i den medeltida avdelningen är utrop nr 8; en penning från Knut Holmgersson ”långe”. Ett mycket sällsynt mynt med fin proveniens (Rolf Sjöbergs samling). Myntet är visserligen brutet i fyra delar, men professionellt reparerat. Knut ”långes” mynt är ännu sällsyntare än Erik Knutssons.

Därefter följer ett större antal penningar och örtugsmynt av varierande kvalitet och raritet. Erik av Pommerns ”Abo” (6-penning) från Åbo, utrop 36, förtjänar ett omnämnande, liksom den trevliga örtugen 1478, som tyvärr är rengjord. Som utrop nr 45 hittar vi sedan auktionen tredje toppmynt – Sten Sture d.ä.:s ytterst sällsynta Västeråsörtug med porträtt; ett mycket vackert exemplar som kommer ur Sven Svenssons samling. Ytterligare ett antal halvörtugar från Sturetiden avslutar de fastlandssvenska medeltidsmynten. Avdelningen med gotländska mynt som därefter följer innehåller även den några trevliga objekt, bl.a. en rar gote med högervänt lamm (nr 63) samt en ovanligt vacker hvid från 1400-talets andra hälft (nr 65).

I förordet till auktion 29 får vi också en riktig ”cliffhanger” av Dan Carlberg: ”Det är med stor glädje vi kan avslöja att vi på denna auktion inleder försäljningen av en av vårt lands finaste samlingar av svenska medeltidsmynt.” Vi kan alltså förvänta oss ett mycket bra utbud av medeltida objekt på de kommande auktionerna!

/misab-28-29-kataloger.jpg

24 aug 2018