MISAB auktion 34

Så var det dags. Den auktion som skulle ha arrangerats i mars kunde till sist genomföras, men under helt andra förhållanden än vi vant oss vid. Visst blev det en ”offentlig auktion”, men p.g.a. myndigheternas regelverk så begränsades antalet närvarande budgivare till 40. MISAB hanterade detta genom att man måste föranmäla sitt deltagande. Myndigheternas regelverk följdes dock till alla delar. Vi satt utspridda i en stor sal med minst 2 m mellan alla närvarande. Handsprit och munskydd fanns också tillgängliga för de som önskade bruka sådant.

För första gången så hade MISAB ordnat så att man kunde medverka i auktionen via internet och bjuda mot salen - s.k. "Live Bidding". Detta fungerade i stort sett bra, bortsett från en viss förvirring för de närvarande angående objektens numrering. De objekt som kom från Bengt Svenssons samling, utmärkta med * i katalogen, hade nämligen redan avyttrats på en av MISABs internetauktioner, vilket gjorde att de objektnummer som visades på skärm i salen inte överensstämde med katalognumren (men väl med numren i internetkatalogen). Så snart som publiken förstått hur det låg till, så förlöpte dock auktionen i stort sett smidigt. Men – som förväntat – blev tempot lägre än om man endast tagit bud från salen. Under första timmen klubbades ca 80 objekt, vilket är ungefär hälften av vad vi är vana vid på en MISAB-auktion.

Medeltidsmynten har under senare tid fått ökat intresse och nya samlare, vilket också lett till högre priser. Detta märktes även på denna auktion; mest tydligt på det äldre materialet och då speciellt på penningarna. T.ex. såldes en vacker Erik Eriksson penning med obetydliga kantskador för 46000 kr + provision. Örtugarna gick för mera sansade priser, men trenden att Karl Knutssons Åbo-örtugar är eftertraktade står sig.

Hur gick det då för Gorgon? Tja – av tre objekt som skulle inköpas fick jag bara ett med mig hem. Prislappen på de övriga två blev för svettig. Som tröst inköptes ytterligare två andra objekt som inte fanns allra högst på önskelistan. Detta är ett av skälen till att man vill vara med på auktionen – man kan snabbt ändra och anpassa sin strategi, baserat på utfallet.

/misab-34.jpg

12 sep 2020