Mynt i Mälardalen - Auktion!

Sedan ett par år tillbaka existerar ett organiserat samarbete mellan sex myntklubbar i Mälardalen. En gång per år möts man för en gemensam auktion, och ”värdskapet” cirkulerar mellan de inblandade klubbarna. 2015 års möte arrangeras av Stockholms Myntklubb, och äger rum den 28 mars.

Vardera av de sex anslutna klubbarna har möjlighet att lämna in upp till 70 objekt till auktionen, som alltså kan bli 560 utrop totalt. Endast medlemmar i de anslutna klubbarna kan närvara och bjuda.

De samarbetande klubbarna är: Strängnäs, Uppsala, Stockholm, Sigtuna, Katrineholm/Flen/Vingåker, och Eskilstuna. Respektive klubb informerar sina medlemmar om detaljerna i arrangemanget och samordnar på lämpligt sätt transport.

Mynt i Mälardalen är ett utmärkt exempel på att aktiva klubbar i samarbete kan erbjuda sina medlemmar ett mervärde.

2 mar 2015