Mynt i Mellansverige - 2018

För drygt sex år sedan samlades representanter för sex myntklubbar i Mälardalsregionen för att diskutera ett närmare samarbete. Resultatet blev att Mynt i Mälardalen (”MiM”) initierades – ett informellt samarbete med primärt syfte att en gång per år arrangera en auktion för medlemmarna i de sex klubbarna. Samarbetet har nu rullat på i sex år, och enligt det schema som lades upp när samarbetet startades, så var det denna gång Numismatiska Klubben i Uppsala (”NKU”) som var arrangör. Ett 60-tal mynt- och medalj-entusiaster hade anmält intresse och tagit sig till Uppsala. Det bör noteras att under resans gång har en sjunde klubb tillkommit (Falu-Borlänge Myntklubb), så numera betyder MiM ”Mynt i Mellansverige”.

Mellan kl. 9 och 12 dukades borden med ca 600 auktionsobjekt, och objekten kunde studeras av de potentiella köparna samtidigt som kaffe och kaka fanns tillgängligt. Strax före 12 serverades den numera obligatoriska buffélunchen, och alla lät sig väl smaka. Efter lunchen var det dags för auktion, och ca 3 timmar senare var det sista utropet klubbat.

Som sista moment i programmet överlämnade NKUs ordförande Curt Ekström stafettpinnen till Tomas Schütt från Falu-Borlänge Myntklubb, som alltså kommer att vara arrangör för MiM-träffen 2019!

Sammantaget en mycket trevlig och lyckad dag i den numismatiska förbrödringens tecken.

/mim-2018.jpg

18 mar 2018