Mynt på Frimärkshusets auktion 146

I lördags besökte Gorgon Stockholm och passade på att besöka Frimärkshusets auktion 146. Även om MISAB numera dominerar den svenska myntauktionsmarknaden, så säljs regelbundet mynt på Philea/Myntkompaniets och Frimärkshusets auktioner – och ibland riktigt bra objekt. Dock brukar utbudet av medeltida mynt vara mycket begränsat.

Frimärkshuset hade till denna auktion fått inlämnat ett 30-tal medeltida svenska objekt, vilka (kanske med något enstaka undantag) kom från en samling som tillhört en sydsvensk samlare som avled tidigare under året. Bland mynten fanns ett flertal såväl sällsynta som vackra objekt. Bl.a. såldes följande rara/trevliga saker (raritet enligt Gorgons statistik, kvalitet enligt katalog); på klubbat pris tillkommer 22%:

Knut Eriksson. LL I:A5a. 1+ (kantskadad). RR. 15500kr.

Sverker Karlsson. LL XII:4. 1/1+. R. 17500kr.

Erik Eriksson. LL XII:6d. 1/1+ (kantsprickor). RR. 21000kr.

Birger Magnusson. LL XXIII:7a. 1?/1. RR. 10000kr.

Albrekt. Örtug Kalmar. LL 5a. 1/1+. RR. 13500kr.

Erik av Pommern. Örtug Åbo. LL 8b. 1. R. 12000kr.

Sten Sture d.y. Örtug Stockholm 1512. 1 (plantsfel). R. 7000kr.

Som synes betalades mynten bra, även om priset på Birgers penning och Åbo-örtugen måste anses förmånligt för köparen. En bra sak (som kanske även MISAB kan införa?) är att klubbat pris och köparnummer visades i realtid under auktionen. Underlättar för den som vill notera denna information i sin katalog, samt även för köparen av ett objekt som får en direkt verifiering både av klubbat pris och att det var rätt köparnummer som registrerades.

/fh_146.jpg

11 dec 2017