Myntauktioner - efterarbetet

När väl auktionen är över och man (förhoppningsvis) gått segrande ur några budstrider, så brukar man vara rätt så nöjd – i alla fall om några av de prioriterade objekten förvärvats. Visst händer det i stridens hetta att man håller budspaden uppe lite för länge, men vad gör det: ”The price of the Wonder Coin is soon forgotten!”, som man säger ”over there”.

För Gorgons del så brukar efterarbetet se ut ungefär så här:

- Mynten tas ut ur den hopsvetsade plastförpackningen i vilka de sålts. Att låta mynten ligga kvar i dessa förpackningar är inte att rekommendera, då risk för ärg och korrosion finns om fukt stängts in i förpackningen. Jag sätter istället in dem i plastramar av god kvalitet. Plastramarna märks sedan tydligt med en beskrivning av myntet.

- Mynten vägs och fotograferas och ges ett unikt löpnummer i min samling.

- Mynten förs in i min förteckning över samlingen (en Excel-fil) med tillhörande information om myntet självt, var och när det inköpts, och vad jag betalade. Fotografiet/fotografierna av myntet ges det unika löpnumret som filnamn så att beskrivning och fotografier kopplas ihop.

- Sen påbörjas kunskapsinhämtning om objekten. Tillgänglig litteratur studeras ingående, och referenser till annan litteratur och artiklar kollas upp. Kunskap som kan vara användbar i framtiden.

- Och kanske roligast av allt: Jag går på proveniensjakt! D.v.s. att jag försöker att hitta just mitt mynt i äldre auktions- och lagerkataloger. Och när det gäller riktigt sällsynta mynt så noterar jag även andra försäljningar av liknade objekt för att kunna göra en bedömning av raritetsgraden.

När det gäller de mynt som inköptes på MISAB 30, så blev det denna gång en jackpot i proveniensjakten! Ett av mynten visade sig nämligen komma från storsamlaren Sven Svenssons samling (sålt på Hirsch auktion 1, 1966, som utrop nr 109). En sån upptäckt blir man glad av!

Nedan ses myntet från MISAB 30 till höger och till vänster ser vi en bild på objekt nr 109 i Hirsch auktionskatalog nr 1.

- Det sista momentet av efterarbetet är det TRÅKIGASTE: Myntet läggs in bland de andra i samlingen i mitt BANKFACK. (Tyvärr så kan man ju p.g.a. risken för inbrott och stöld inte förvara sin samling hemma.)

/gotland_ll_xx_8b.jpg

1 apr 2019