Myntpyssel i corona-tider (2)

Utöver pyssel med den egna samlingen så kan man även också ägna sig åt studier av de medeltida mynten och myntskatterna.
Den svenska medeltida myntningen var naturligtvis inte oberoende av omvärlden, och i analogi med att vi hittar utländska medeltida mynt i de svenska fynden, så förekommer svenska mynt i myntfynden från våra grannländer. I en nyligen utkommen doktorsavhandling som jag tidigare anmält så förtecknas de medeltida myntfynden från Finland.
Även från våra nordiska grannar Norge och Danmark finns de medeltida myntskatternas sammansättning dokumenterade i bokform. Dessa publikationer (avbildade nedan) rekommenderas.
I Sverige har, märkligt nog, ingen sammanställning över samtliga medeltida myntfynd publicerats efter Bengt Thordemans sammanställning 1936. Delar av informationen kan dock återfinnas i serien Sveriges Mynthistoria - Landskapsinventeringen och i Brita Malmers bok om de senmedeltida penningarna från 1980. Även i några specialiserade studier över vissa medeltida myntgrupper finns kompletterande information att hämta för den som letar.
Sammanställningarna från Finland, Norge och Danmark ger dock den intresserade många timmars intressant läsning!

/pyssel-myntfynd.jpg

22 apr 2020