Myntsamlandets glädje

Den kände myntsamlaren Christer Berggren i Piteå har låtit producera en bok om sitt samlande och sin myntsamling. Berggren hör ju sedan några decennier till ”tungviktarna” bland de svenska samlarna, och hans samling är vida berömd och beundrad.

Boken, som skrivits av Christer själv, är i A4-format och rikligt illustrerad med färgbilder tagna av KMK:s myntfotograf Gabriel Hildebrand. Det som Gorgon tycker är extra trevligt är att boken inte enbart är en förteckning över mynt i Bergrens samling, utan det finns omfattande text och bildavsnitt om varför och hur Christer samlar mynt. Vidare betonar författaren den sociala aspekten av samlandet, och i boken finns även reportage från de myntträffar som engagerade samlare ibland anordnar med likasinnade.

Boken är tryckt i endast 200 exemplar.

/berggren-bok.jpg

25 maj 2015