Myntsamlandets glädje (2)

Förra året, 2015-05-25, skrev jag ett inlägg med denna rubrik. Anledningen var den gången att den kände myntsamlaren Christer Berggren publicerat en mycket trevlig bok om sitt samlande och sin samling. Föga anade jag då att jag skulle ha glädjen att återvända till ämnet redan innan ett år gått. Idag fick jag ett exemplar av en helt nyutkommen skrift – Wettmark Collection – i brevlådan. Det är den välkände experten på felpräglingar, Martin Wettmark, som i en vacker färgpublikation i samma format som Ahlströms auktionskataloger, på 46 sidor illustrerar och beskriver ett urval av objekten i sin samling. Wettmarks samlarområden är mycket annorlunda än Berggrens, men minst lika fascinerande. Vi konfronteras med märkliga felpräglingar, provmynt, och märkliga felskurna sedlar. Hatten av för Martin!

/wettmark.jpg

7 jan 2016