Några sällsynta varianter av Svante Nilssons halvörtugar från Västerås

Svante Nilsson av ätten Natt och Dag valdes till riksföreståndare januari 1504. Han avled plötsligt i årsskiftet 1511–1512 under julfestligheterna. Man bör notera att i april 1511 brinner mynthuset i Västerås, vilket gör att de anonyma mynt som med säkerhet kan föras till Svante, alla är slagna före den tidpunkten. När det gäller Svantes Västeråsörtugar så finns en sammanfattning i SNT 2017, nr 4. Så låt oss nu kommentera några sällsynta varianter av halvörtugarna från Västerås.

Anonyma mynt (utgivna i Erik den Heliges namn) som med säkerhet kan föras till Svante har hans släktvapen – Natt och Dag vapenskölden – som initialtecken upptill (där inskriften börjar) på ena eller båda sidorna. På en mycket sällsynt typ (LL 7; Frösell 299) har denna istället placerats ovanför central-A innanför den inre ringen, på frånsidan. Där har istället en Ros använts som initialtecken. På åtsidan är initialtecknet en Stjärna.

Även mynt med s.k. Ringkors (ett litet kors i en ring) som initialtecken förs till Svante, då dessa ofta förekommer på ena myntsidan, kombinerade med Natt och Dag vapnet på andra sidan. På vissa mynt saknas Natt och Dags vapnet, men ringkorset på ena (eller båda) sidorna säkerställer attribueringen till Svante.

Slutligen finns mynt där Natt och Dag vapnet eller ringkorset endast finns på ena sidan; den andra sidan har då normalt ett kraftigt Kors som initialtecken.

Det finns två mycket sällsynta varianter som avviker från detta mönster:

- Dels ett mynt med initialtecken Stjärna och Ringkors, och där åtsidan (stjärna) är stampidentisk med myntet med Natt och Dag vapen placerat innanför den inre ringen på frånsidan (saknas i LL; Frösell 298).

- Dels ett mynt med kombinationen Ringkors och Lilja (saknas i LL; Frösell 297).

Tolkningen av dessa olika initialtecken och kombinationerna av dessa är ännu ej utredd, men forskning pågår i form av stampstudier i Jonas Rundbergs regi. Det skall bli spännande att se om initialtecknen kan ges en kronologisk tolkning, eller om betydelsen är något helt annat!

Nedan avbildas halvörtugar med Stjärna/Ringkors och Ringkors/Lilja. Det förstnämnda ur Frösells samling (MISAB auktion 1), det sistnämnda nyligen sålt av en tysk mynthandlare.

/svantes-halvor.jpg

 

24 nov 2019