Nerskräpning på Tradera

Dagens observation: Bland de 125 objekt som f.n. finns till salu under rubriken Svenska Mynt - Vikinga & Medeltid 995 - 1520 återfinns endast två (2) svenska mynt. Övriga 123 är inte svenska. Och av de två (2) objekt som är svenska är det ena en örtug från Gustav Vasa, som felaktigt beskrivits som Erik av Pommern.

/nerskrapning_2016-09-16.jpg

16 sep 2016