Numismatisk konferens i Stockholm

Fredagen och lördagen gick helt i numismatikens tecken. Ett 50-tal numismatiker, bland dem några av världens främsta, samlades under två dagar på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm för en konferens under temat ”Early Medieval Imitational Coinages”. Jag hade erbjudits möjlighet att närvara på denna konferens, och under två dagar kunde Gorgon i trevligt sällskap signifikant utöka och fördjupa sina kunskaper inom detta fascinerande område.

De ”imitativa” utgåvorna har tidigare behandlats mycket styvmoderligt; t.ex. avfärdade B-E Hildebrand på sin tid de talrika imitationerna av de Anglo-Saxiska mynten föraktfullt som ”Falskmynt”. Först med Brita Malmers mångåriga forskningar vet vi nu att en ansenlig del av dessa är slagna vid myntverken i Sigtuna och Lund. En intressant frågeställning är t.ex. om en anonym imitativ myntning skall ses som en ganska fantasilös kopiering av en redan etablerad mynttyp i rent profitsyfte, eller om det i själva verket är ett tecken på lokal initiativkraft att initiera en sådan myntning, vilken i sin förlängning kanske lägger grunden till en egen myntning med egna typer i eget namn? Själva namnet ”imitationer” är ju lite nedlåtande, och flera deltagare efterlyste en mera neutral och rättvisande nomenklatur. Även om mycken kunskap och lärdom genom denna konferens spreds till en större krets forskare, så kvarstår intrycket att många frågor kvarstår, och att forskningen inom detta område har många och stora utmaningar kvar att ta tag i.

Nedan ser ni professor Kenneth Jonsson, som höll öppningsanförandet ”What is an imitation?”. Arrangörerna, med Cecilia von Heine som nyckelperson från KMK, skall ha ett hedersomnämnande. Mycket bättre än så här kan det knappast göras! Det bör också noteras att alla föreläsningarna kommer att publiceras i volym 2 av Nordisk Numismatisk Årsskrift - Ny Serie, som beräknas utkomma under 2017.

/imitationer-konferens.jpg

8 nov 2015