Numismatisk litteratur från Ericsbergs Slott!

För den som inte bara samlar mynt och medaljer, utan även på kunskap om objekten i sin samling, är böcker och skrifter om ämnet oumbärliga. Nyss utkom en katalog med äldre numismatiska böcker med den bästa proveniens som man kan tänka sig – biblioteket på Ericsbergs Slott. (Vi minns alla den fantastiska myntsamlingen från Ericsberg som skingrades på ett antal auktioner i Sverige och Tyskland för några år sedan.)

Så skaffa katalogen, njut av bilderna och beskrivningarna, och – kanske – köp något som passar i ditt numismatiska bibliotek!

/centralantikvariatet_84.jpg

18 sep 2018