Numismatiska Klubben i Uppsala - Julfest!

I tisdags, 6 november, arrangerade Numismatiska Klubben i Uppsala (NKU) sin årliga julfest. NKU hör till landets mest aktiva klubbar med ett varierat och intressant program för sina medlemmar: auktioner, föredrag, resor och middagar. Julfesten brukar vara årets mest välbesökta träff, och så även denna gång; 30 medlemmar (inklusive ”respektive”) hade slutit upp för att avnjuta såväl andlig som lekamlig spis.

Efter en genomgång av årets program av ordföranden Curt Ekström, där en numismatisk resa till Wien var höjdpunkten, höll Cecilia von Heijne ett uppskattat föredrag med titeln ”Ett land - ett mynt? Myntningen under Magnus Eriksson 1319–1364”. Cecilia har ägnat ett par år åt att forska kring myntningen under denna intressanta period. Spännande nya rön och hypoteser presenterades. Här är inte rätt plats att ingående referera innehållet i föredragen, då Cecilias forskningar i sinom tid kommer att publiceras i en ny bok.

Efter föredraget vidtog festligheterna, då vi tillsammans intog en välsmakande trerätters middag med åtföljande ädla drycker. Därmed avslutades 2016 års numismatiska aktiviteter i NKUs regi på ett ståndsmässigt sätt. Nu är siktet inställt på 2017!

/2016-nku-julfest.jpg

11 dec 2016