Numismatiska Litteraturbloggen

Det är alltid glädjande att notera att ytterligare en blogg med numismatisk inriktning sett dagen ljus.

Så här presenteras den nya Numismatiska Litteraturbloggen av den ansvarige:

"Jag som skriver heter Göran Jonsson. Detta är en blogg om numismatisk litteratur. Jag ämnar inte att göra en komplett lista, utan skriver med utgångspunkt från den egna samlingen."

Gorgon önskar lycka till med bloggandet, Göran!

/numismatiska_litteraturbloggen.jpg

8 sep 2016