Nyutkommen bok om myntfynd i Skåne

Numera så är vi svenskar inte bortskämda med ett ständigt flöde av god numismatisk litteratur. Därför blir man desto gladare när man konfronteras med den nyutkomna volym 12 i serien Sveriges Mynthistoria – Landskapsinventeringen. Utgivningen av dessa numismatiskt och kulturhistoriskt värdefulla volymer började redan 1982 med en volym om Ångermanland. Den senaste utkomna volymen före nr 12 var Bohuslän, som utkom 2004. Så låt oss hoppas att denna nya volym signalerar en återstart av serien. Enligt uppgift så pågår arbete med volym 13, som kommer att behandla Västmanland.

Volym 12 är den hittills näst ”fetaste” boken i serien, och omfattar hela 300 sidor i A4-format, endast slagen av Upplands-volymen på 361 sidor. Men å andra sidan så behandlar volym 12 endast halva Skåne, medan Upplandsvolymen behandlade hela landskapet.

Bortsett från bokens huvuduppgift – att förteckna alla kända myntfynd, med översiktlig beskrivning av innehåll, fyndomständigheter och referenser, så innehåller boken liksom tidigare volymer ett kulturhistoriskt högintressant kapitel om ”Sägner, tradition och kuriosa”. Spännande och fascinerande läsning! Boken är tryckt i endast 200 exemplar, och kan köpas/beställas från Kungliga Myntkabinettet.

/smh-vol-12a.jpg

11 maj 2015