Om myntauktioner "live"

(Nedanstående text publicerade jag redan 2012 på min blogg. Den förtjänar att upprepas. Så med smärre korrigeringar och tillägg passar den även våren 2017!)

Om drygt en vecka är det offentlig myntauktion i Stockholm. Myntauktioner i Sverige AB – som oftast kallas bara MISAB – anordnar sin 21:a och 22:a offentliga auktion. Är du intresserad av mynt eller andra numismatiska objekt skall du naturligtvis planera in ett besök! Det finns många goda skäl att besöka en myntauktion ”live”. MISAB arrangerar ytterligare en auktion senare i vår, och även Myntkompaniet/Philea bjuder in till myntauktion den 6 maj. Myntauktioner arrangeras också av de flesta av landets aktiva myntklubbar.

Du behöver inte alls vara myntexpert eller ens ha ambitionen att köpa några mynt för att det skall vara en god idé att besöka såväl visning av auktionsobjekten som själva auktionen. Offentliga myntauktioner har många fördelar framför anbudsauktioner och internetauktioner.

1. Det är lärorikt! Auktionsvisningarna är ett gyllene tillfälle för samlaren att kunna studera många olika typer av objekt ”hands-on”. Och andra mera erfarna samlare delar (oftast) gärna med sig av sitt vetande.

2. Det är trevligt! Man träffar likasinnade från hela landet, och trots att man ibland konkurrerar om samma objekt, så är den kollegiala stämningen oftast mycket god. Ta gärna tillfället i akt att diskutera mynt med andra samlare över en god lunch. (Auktionerna har alltid ett lunchuppehåll, om de pågår hela dagen.)

3. Det är mycket spännande! Få saker ger adrenalinkickar av samma styrka som att fajtas om hett åtrådda objekt till den egna samlingen på en auktion. Och ibland lyckas man ju t.o.m. vara den som sist tar ner budspaden efter att ha gått vinnande ur en budstrid!

Se också till att inhandla en katalog, eller skriv ut den från auktionsfirmans hemsida. Auktionskataloger är oumbärlig referenslitteratur när man vill ta reda på vad ett specifikt mynt faktiskt brukar kosta, vilka kvalitéer som oftast förekommer och hur sällsynta eller vanliga mynten är. Ett gott råd är att i katalogen anteckna dina egna små funderingar om de objekt som intresserar dig – såväl från visningen (t.ex. om kvaliteten är korrekt satt), som från auktionen (hur många bjöd, vem köpte, klubbat pris, etc.). En sådan katalog med noteringar är i längden betydligt intressantare än en ”ren” katalog i perfekt nyskick.

/misab-13-01.jpg

16 mar 2017