PDF-artikel om medeltida svenska mynt

Den kände numismatiske forskaren och skribenten Roger Svensson har gett mig tillåtelse att på Gorgons hemsida lägga ut en ekonomisk-numismatisk artikel över myntningspolitiken under svensk medeltid. Skriften tar bland annat upp huruvida s.k. periodiska myntindragningar genomfördes i Sverige. Artikeln är publicerad i den internationella forskningstidskriften Polish Numismatic News och finns i PDF-format via länken nedan::

Coinage policies in medieval Sweden

23 nov 2015